Datagedreven werken

Hoe kunt u met uw organisatie duidelijker sturen op basis van beschikbare informatie en wat is daarvoor nodig?

Datacenter (Stockfoto Gekocht Door Kruger 25092019)

Procesoptimalisatie

Data, en het bijbehorende datagedreven werken, is niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering van uw onderneming. Het speelt in toenemende mate een belangrijke rol in het verlenen van diensten en verkrijgen van inzichten in de prestaties van uw organisatie. Om het bestaansrecht te bevestigen in een veranderende wereld zullen toekomstbestendige ondernemingen zich flexibel moeten opstellen, zowel op het gebied van bedrijfsvoering als productaanbod. De juiste wijze van verzamelen en interpreteren van data, ondersteunen uw onderneming om op korte termijn te sturen op nieuwe en relevante inzichten. Dit is de sleutel tot een wendbare en duurzaam succesvolle organisatie.

Inzetten op deze manier van werken betekent een veranderproces dat iedere organisatie moet doormaken om deze nieuwe manier van werken te leren beheersen en volledig door te voeren in alle bedrijfsonderdelen.

Zoals iedere verandering, begint datagedreven werken met het opzetten van een visie en een bedrijfsstrategie met bijbehorende structuur. Dit vormt de basis voor uw organisatie om inzicht te krijgen in de wensen en patronen van uw klanten en de eigen uit te voeren processen. Inzicht in (interne) processen biedt een mogelijkheid om de kansen voor procesoptimalisatie voor uw organisatie in kaart te brengen.

Strategie - technologie

Bij het opstellen van de strategie is het van belang dat u aandacht besteedt aan de vraag, welke middelen het meest geschikt zijn om uw doel te bereiken. Hierbij is het niet van belang om te kijken naar het gebruik van de nieuwste technologie, maar het formuleren van heldere doelstellingen. Daarbij kan het van pas komen om goed meetbare KPI’s te definiëren die u wilt nastreven en mogelijke stuurinformatie die u hieruit wilt afleiden.

Naast het visie- en procesdeel, is het ook van belang om te realiseren dat toenemende mate van digitalisering ook vraagt om een andere samenstelling van de kennis en expertise binnen uw onderneming. Niet alleen het aantrekken van nieuw personeel is daarbij een mogelijke oplossing, maar ook het om-/bijscholen van uw bestaande team kan daarbij uitkomst bieden. Via deze weg is digitalisering ook een mogelijkheid om in uw medewerkers te investeren en toekomstperspectief te bieden.

 

Hoe kunt u met uw organisatie duidelijker sturen op basis van beschikbare informatie en wat is daarvoor nodig? Wat zijn de eerste stappen die u kunt nemen om een succesvolle ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie in gang te kunnen zetten? Hoe ontwikkelt uw huidige onderneming met een duurzaam businessmodel met duidelijke KPI’s en bijpassende managementinformatie?

Allemaal vragen waarin wij uw organisatie kunnen ondersteunen. Kruger helpt u graag met het vinden van antwoorden, het creëren van inzicht en het stellen van strategische doelen. Daarnaast helpen wij graag om uw strategie om te zetten in resultaatgerichte acties en heldere bedrijfsprocessen. zowel strategisch als in de optimalisatie van uw bedrijfseconomische situatie.

Bent u klaar voor de toekomst? 

Ton 900X600 (L1)

Ton helpt u graag verder

tmoonen@kruger.eu

+31 (0)6 543 850 28