Maakindustrie

Een groep van industriële bedrijven heeft financiële en technische problemen. De financiers hebben het vertrouwen verloren in de directie en dringen aan op versterking met een interim Chief Restructuring Officer.

Pneumatic Wrench

Situatie

Een groep van industriële bedrijven had grote financiële en technische problemen gekregen bij enkele door hen geleide projecten. De financiers hadden het vertrouwen verloren in de directie dat zij dit zelfstandig tot een goed einde konden brengen en drongen aan op de versterking van de directie met een interim manager die als Chief Restructuring Officer (CRO) leiding zou geven aan de organisatie en de turnaround.

Acties

  • Een interim manager/CRO is aangesteld als voorzitter van de directie met alle taken en verantwoordelijkheden die behoren bij een dergelijke functie, inclusief een volledig mandaat, en stond daarmee effectief aan het hoofd van de onderneming.
  • Naast het leiding geven aan de onderneming had hij de opdracht alle activiteiten te ontwikkelen en te implementeren die noodzakelijk waren om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

In zijn opdracht moest speciale aandacht uitgaan naar:

  • Het scherp krijgen van de problematiek, waarbij gekeken moest worden naar de verlieslatende projecten als ook naar de rest van de onderneming.
  • Financiële analyse, inclusief beoordeling cashflows (operationeel, werkkapitaal, investeringen en financieringslaten) en forecast.
  • Snel herstel bedrijfsresultaat, waaronder acties om de lekken bij de projecten te stoppen.
  • Beoordeling directie en managementteam en eventuele herschikking, zodat er in de toekomst een vast team staat met de juiste personen op de juiste plekken.
  • Herijking Corporate Governance.
  • Beoordeling en eventueel herijking/actualisering strategie in de gegeven marktomstandigheden.
  • Verbetering managementinformatie, zowel financieel als projectsturing.

Resultaat

Na een zeer intensieve periode, waarbij zelfs een pre-pack situatie aan de orde was, zijn de projecten onder controle gekomen, is het management aangepast en versterkt, en is een externe participant toegetreden die de meerderheid van de aandelen heeft verworven. Hiermee was de continuïteit van de onderneming zeker gesteld.   

Wouter 900X600

Vragen?

Wouter helpt u graag verder

wvantienhoven@kruger.eu

+31 (0)6 306 108 62