Zakelijke dienstverlening

Crediteurenakkoord voor middelgroot advieskantoor dat activiteiten heeft gestaakt.

Business Consultants Dreamstime M 43206923

Situatie

De aandeelhouders van een middelgroot advieskantoor hebben besloten om hun samenwerking te beëindigen. De aandeelhouders/vennoten (tevens adviseurs) zijn ieder een andere weg ingeslagen, waardoor in de onderneming geen omzet meer wordt gegenereerd. Wel loopt een aantal kosten nog door, waaronder de huur, en is er sprake van een aanzienlijke crediteurenpositie. De aandeelhouders willen de vennootschap bij voorkeur vereffenen buiten faillissement. Zij zijn bereid om daarvoor de financiering ter beschikking te stellen, mits met alle crediteuren een akkoord kan worden bereikt.

Acties

  • De administratie van de onderneming, die inmiddels al een aantal maanden niet meer wordt bijgehouden, wordt geactualiseerd om een startpunt op te kunnen stellen voor het mogelijke akkoord.
  • Met de verhuurder van het pand, waarin de onderneming gevestigd was, worden onderhandelingen gevoerd over de (mogelijkheden van een) afkoop van het voor nog meerdere jaren overeengekomen huurcontract.

 

  • Alle crediteuren worden aangeschreven, onderhandelingen waar nodig gestart.
  • Contact wordt opgenomen met de Belastingdienst om ook met hen afspraken te maken over de afwikkeling van hun vordering (LB, OB, btw uit niet betaald crediteurensaldo).

Resultaat

Drie weken na het aanschrijven van de crediteuren is met allen een akkoord bereikt. Met de Belastingdienst worden afspraken gemaakt over de nog te betalen schuld. De onderneming kan hierna worden geliquideerd.

Erwin 900X600 (L)

Vragen?

Erwin helpt u graag verder

esturkenboom@kruger.eu 

+31 (0)6 203 254 88