Foodsector

Te veel geïnvesteerd en een grote klant verloren.

Controle Proces Voedingsmiddelenindustrie Dreamstime M 62557561

Situatie

Een bedrijf, actief in de productie van foodproducten heeft door de jaren heen een sterke reputatie opgebouwd. Het is in Nederland marktleider voor hun specifieke product en is steeds succesvoller in de exportmarkt. In goede tijden heeft het bedrijf geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit en onroerend goed, terwijl de oude fabriek nog niet verkocht was. Nu het bedrijf een belangrijke klant verliest aan een concurrent, kan het bedrijf niet meer aan haar verplichtingen voldoen en heeft het geen middelen meer tot haar beschikking om de nodige additionele investeringen te doen. Er is geen overeenstemming tussen de bank (nakoming kredietarrangement) en het bedrijf (verder investeren) over de te volgen route om uit deze moeilijke situatie te komen.

Acties

  • Er is inzicht verkregen in welke investeringen noodzakelijk zijn om de productie op gang te houden en hoe de liquiditeit zich gaat ontwikkelen.
  • De kostprijzen van de meest verkochte producten zijn berekend en geanalyseerd. Hieruit bleek dat een aantal producten onder de kostprijs werd verkocht.
  • Omdat de financiële sturing van het bedrijf voor een groot deel lag bij een externe adviseur is een financieel manager aangetrokken, eerst interim en vervolgens vast.

Resultaat

Op basis van de analyse heeft het bedrijf besloten afscheid te nemen van een groot aantal kleinere klanten die verlieslatende producten afnamen. Enkele noodzakelijke investeringen bleken na overleg met de bank en haar leasemaatschappij in aanmerking te komen voor lease, waardoor deze niet ten laste kwamen van de rekening-courant. Door de aangestelde financieel manager is het vertrouwen tussen onderneming en bank gegroeid, mede door verbeterd inzicht in de resultaten en periodieke updates van de liquiditeitsprognose. De  bank was bereid het aflossingsschema minder strak te hanteren en bij piektekorten overstanden op de rekening-courant toe te staan. Inmiddels heeft het bedrijf haar verloren klant weer teruggewonnen en is het weer winstgevend.

Maryse 900X600

Vragen?

Maryse Dik helpt u graag verder

mdik@kruger.eu

+31 (0)6 166 752 53