Zorgsector

Zorginstelling leidt fors verlies en veranderende regelgeving leidt tot onrust bij financier

Zorginstelling Dreamstime M 88793092

Situatie

Een onafhankelijke stichting verleent intramurale (verzorgings-/verpleeghuis) en extramurale (thuiszorg) zorg en verhuurt een groot aantal seniorenwoningen. Door forse verliezen bij de thuiszorgorganisatie (lage productiviteit, onvoldoende kostenbeheersing) en wijzigingen in het overheidsbeleid, die leiden tot reductie van het aantal bedden in het verzorgings-/verpleeghuis, is de organisatie in zwaar weer terechtgekomen. De bank heeft haar zorgen geuit over de haalbaarheid van de begroting, ook in het licht van de wijzigingen in de regelgeving.

Acties

  • Samen met de stichting is een onderbouwde exploitatiebegroting opgesteld waarbij rekening is gehouden met verlaging van tarieven (met name in de thuiszorg) en verlaging van de gecontracteerde productieniveaus.
  • Op basis van de exploitatiebegroting is een liquiditeitsprognose opgesteld waarbij tevens maatregelen zijn geformuleerd om het liquiditeitstekort te beperken.
  • Er zijn aanbevelingen gedaan om de aansturing op productiviteit te verbeteren en om de omzet te verhogen.

Resultaat

Door de samen met de organisatie opgestelde begroting is het vertrouwen van de bank in de stichting toegenomen. Door dit comfort is de bank bereid geweest in te gaan op het verzoek om de aflossingen voor één kwartaal op te schorten, zodat er voldoende liquide middelen zullen zijn om het liquiditeitstekort op piekmomenten te overbruggen. Daarbij heeft de bank een opeisbare rekening-courantfaciliteit omgezet in een langlopende lening, waartoe ze eerder niet bereid was. Door een investeringsstop in combinatie met resultaatherstel zal de organisatie in staat zijn de liquiditeitspositie te verbeteren. Hierdoor heeft het de rust gekregen om te werken aan de lange termijn doelstellingen.

Erwin 900X600

Vragen? 

Erwin helpt u graag

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 254 88