Bergopwaarts in de retail

Het huidige retailklimaat kent vele uitdagingen.

2 Van Bemmelen Foto 2 INSTORE Bij Artikel LK

Situatie

Van Bemmelen Outdoor (v/h Ton van Bemmelen Sports) is een begrip in de Leidse regio met aanbod van kwalitatief hogere segment outdoor, wielersport- en wintersportkleding, en een uitgebreid assortiment kampeerartikelen.
Kruger is betrokken geraakt als adviseur en gevraagd voor een onafhankelijke opinie over de bedrijfseconomische situatie en het toekomstperspectief van de onderneming. Na financiële analyse en interviews met stakeholders kon de situatie op hoofdlijnen als volgt worden geschetst:

  1. Omzet en marge stonden onder druk, resulterend in verlies met als consequentie liquiditeitsdruk, het eigen vermogen opgesoupeerd en opgelopen crediteurenstanden.
  2. Het management had weinig tot geen affiniteit met de ruitersportwinkel.
  3. Ten tijde van de verkooptransactie had geen inventarisatie van de voorraad plaatsgevonden. De onderneming werd na de transactie geconfronteerd met het feit dat de overgenomen voorraad voor een belangrijk deel reeds verouderd en incourant was en dit niet was voorzien op het moment van overname.

Actiepunten

  1. Om tot een structureel winstgevende exploitatie te komen bij een gelijkblijvende (niet verder dalende) omzet, zijn noodzakelijke kostenbesparingen gerealiseerd op het gebied van huur, personeel en overige indirecte kosten.
    De liquiditeitskrapte is op korte termijn afgenomen door minder in te kopen en meer verkoop uit voorraad, en oude voorraad waar mogelijk liquide te maken. Daarnaast was de fiscus bereid om een betalingsregeling te treffen en is de bancaire financiering gekoppeld aan een borrowing base op basis van de voorraad om fluctuaties in de kredietbehoefte gedurende de seizoenen op te vangen.
  2. De verlieslatende ruitersportwinkel is verkocht aan de oud-eigenaar via een activa/passiva transactie en verrekend met de achtergestelde overnamelening van de oud-eigenaar. Hierdoor ontstond naast een verbeterde balans ook focus op de outdoorwinkel.
  3. Het vermogen van de onderneming is verbeterd door de overnamesom met terugwerkende kracht meer in lijn te brengen met de reële waarde, een bedrag is kwijtgescholden op de overnamelening. Het restant hiervan is op dat moment afgelost met geld dat is ingebracht door een bevriende participant.

Van Bemmelen Outdoor

De onderneming heeft de jaren van crisis doorstaan en behaalt een stabiel beperkt rendement. Het winkelpand was echter sterk verouderd en om groei te realiseren was een verhuizing naar een moderner winkelpand noodzakelijk. De daarbij behorende investeringen zijn gefinancierd door een bancaire lening en met leningen die zijn verstrekt door bevriende informals. Om risico’s te beperken zijn deze investeringen in een aparte BV ondergebracht met een onafhankelijk bestuur. Eind april 2019 is Van Bemmelen Outdoor geopend op een nieuwbouwlocatie aan de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude. Een energiebewust pand met uitstraling, zichtbaarheid en bovenal een veel efficiëntere winkelindeling.

Door de bank is Van Bemmelen Outdoor weer overgeplaatst van bijzonder beheer naar commercieel beheer, een mijlpaal voor de onderneming. Dit als resultaat van tijdig en helder communiceren naar stakeholders en het zich altijd houden aan afspraken. En de onuitputtelijke energie en motivatie van de ondernemer om te bouwen aan een winkel met een sterk team, een verbeterde blik op service en een weloverwogen assortiment.

Het huidige retailklimaat kent nog steeds vele uitdagingen, maar Van Bemmelen Outdoor gaat de toekomst met de nieuwe winkel en online strategie met vertrouwen tegemoet. Kruger blijft betrokken en wenst de onderneming uiteraard veel succes toe!

Quote Simon Scheffer:

"De beste voorbereiding voor buiten begint bij ons binnen. Het doel is om in de top tien service gerelateerde winkels te staan. Dit door online vindbaarheid en het waarmaken van de belofte aan de klant door het bieden van een zorgvuldig geselecteerd assortiment met een hoge servicegraad.
Het maken van een persoonlijke afspraak is op ieder willekeurig moment mogelijk."

Maryse 900X600 (L)

Vragen? 

Maryse helpt u graag verder

mdik@kruger.eu

+31 (0)6 166 752 53