Cases

Praktijksituaties in diverse sectoren

Perikelen bij een bedrijf dat levert aan retail

Gepubliceerd op: 7 september 2023

De gedwongen winkelsluitingen door de coronamaatregelen hebben hun weerslag op de orderportefeuille, waardoor het bedrijf niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bijzonder beheer in de food

Gepubliceerd op: 4 mei 2022

Een bedrijf in foodproducten heeft een sterke reputatie opgebouwd. Nu het bedrijf een belangrijke klant verliest kan men niet meer aan de verplichtingen voldoen.

Realiseren turnaround in de agrarische sector

Gepubliceerd op: 4 mei 2022

Een familiebedrijf bevond zich in een uiterst kwetsbare financiële positie. Inmiddels is de onderneming weer winstgevend.

Overgang handelsonderneming naar productiebedrijf

Gepubliceerd op: 4 mei 2022

Een jong familiebedrijf is gegroeid naar een toonaangevende handelsonderneming. De strategische keuze is gemaakt om de productie in huis te halen.

Turnaround Europees marktleider in de agrarische sector

Gepubliceerd op: 4 mei 2022

Hoe kunnen we onze positie als Europees marktleider benutten teneinde de rentabiliteit van de onderneming te verbeteren en de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden?

Retailonderneming 3.0 met landelijke dekking

Gepubliceerd op: 4 mei 2022

Door inzicht te verschaffen kan de onderneming door retail 3.0 met meer vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Verslechterde resultaten bij vervoerbedrijf

Gepubliceerd op: 5 mei 2022

Een logistiek dienstverlener heeft diverse langlopende contracten. Na jaren van sterke groei blijven de resultaten. Wat is hier de oorzaak van?

Strategisch belang van inkoop

Gepubliceerd op: 13 mei 2022

Ondanks de ontwikkelingen van inkoop de afgelopen jaren, wordt dit vakgebied bij veel bedrijven nog steeds onderschat en kan inkoop nog veel waarde toevoegen.

Bergopwaarts in de retail

Gepubliceerd op: 13 mei 2022

Het huidige retailklimaat kent vele uitdagingen, maar Van Bemmelen Outdoor gaat na de nodige aanpassingen de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Conflict tussen aandeelhouders

Gepubliceerd op: 13 mei 2022

Een bedrijf in foodproducten heeft een sterke reputatie opgebouwd. Nu het bedrijf een belangrijke klant verliest kan men niet meer aan de verplichtingen voldoen.

Werkkapitaalmanagement in de foodindustrie

Gepubliceerd op: 13 mei 2022

Door de liquiditeitskrapte gingen we beter nadenken over onze toekomst.

Marktanalyse zorgproducten

Gepubliceerd op: 13 mei 2022

Een heldere marktanalyse geeft een handelaar - tevens producent van producten voor de zorg - helderheid over de noodzakelijke business prioriteiten.

Inzicht in prestaties van assortiment en stuurinformatie

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Door het inzichtelijk maken van de dekkingsbijdrage en het inrichten van managementinformatie wordt nu gestuurd op feiten en kan de onderneming de onzekere periode overbruggen

Van waardering tot succesvolle transactie

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Snelgroeiende bakkersorganisatie met productielocaties, actief in de foodservicemarkt en levert brood en banket aan cateraars.

Interim ondersteuning in de maakindustrie

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Aandeelhouder draagt de directie over aan de volgende generatie en vraagt ondersteuning aan Kruger Interim Management om de toekomst van de onderneming veilig te stellen.

Crisismanagement bij een groot familiebedrijf

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Een groep van industriële bedrijven heeft problemen. De financiers hebben geen vertrouwen meer in de directie en dringen aan op versterking met een interim CRO.

Rendementsverbetering commercieel vastgoed

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Een complexe structuur door zowel winkelvastgoed te beheren als te verhuren.

Herstructurering vastgoedportefeuille

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Een onderneming die onroerend goed exploiteert heeft liquiditeitsproblemen, hoe kunnen de verplichtingen geherstructureerd worden?

Versterken organisatie na snelle groei

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Na een snelle groei is de onderneming in 'zwaar weer' terechtgekomen.

Onenigheid tussen aandeelhouders

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Oprichtster wil haar aandelen verkopen, maar kan het met 2 minderheidsaandeelhouders (beide managementleden) niet eens worden over de prijs.

Crediteurenakkoord

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Crediteurenakkoord voor middelgroot advieskantoor dat activiteiten heeft gestaakt.

Uw strategie en de veranderende markt

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Past de strategie van de onderneming en de interne organisatie nog bij de veranderende markt? Is aanscherping van de strategie nodig?

Productiebedrijf in de knel

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

De aandeelhouders van het bedrijf besluiten in te zetten op de ontwikkeling van innovatieve collecties. Een juiste keuze voor het voortbestaan van het bedrijf.

Faillissement van een cateraar

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Eigen faillissement aanvragen met een gecontroleerd faillissement als gevolg, zodat de schade voor de stakeholders beperkt blijft.

Managementinformatie bij een bouwbedrijf

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Na een snelle groei is de onderneming in 'zwaar weer' terechtgekomen.

Bijzonder beheer bij een zorginstelling

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Zorginstelling leidt fors verlies en veranderende regelgeving leidt tot onrust bij financier.

Werkkapitaalmanagement in de zakelijke dienstverlening

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Door meer financieel inzicht meer flexibilisering in onze bedrijfsvoering gerealiseerd.

De weg vrij voor de volgende generatie

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Onderwerp van discussie betrof een zeer succesvol, gerenommeerd familiebedrijf actief in design, productie en (wereldwijde) verkoop van hoogwaardige fashion items.

Managementinformatie noodzakelijk

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Verkrijgen van inzicht is essentieel.

Reorganisatie

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Onmogelijke reorganisatie bleek toch mogelijk.

Een goede ondernemer repareert het dak als de zon schijnt

Gepubliceerd op: 24 mei 2022

Na intensieve begeleiding ziet de ondernemer weer meer perspectief, en had graag enkele jaren eerder in aanraking gekomen met Kruger….

Datagedreven werken in het kort

Gepubliceerd op: 23 mei 2022

Wat zijn de eerste stappen die u kunt nemen om een succesvolle ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie in gang te kunnen zetten?

Foodproductie en groothandel

Gepubliceerd op: 30 juni 2023

Verlaging van het activiteitenniveau resulteert in méér rendement en een gezond weerstandsvermogen.

Executive Search: een praktijkcasus

Gepubliceerd op: 23 juni 2023

Voor een familiebedrijf mochten we zoeken naar de eerste externe CEO sinds de oprichting. Dat is maatwerk, volledig afgestemd op de wensen van de klant.