U bent ondernemer en heeft te maken met een beweeglijke wereld waarin leveranciers, klanten, medewerkers en overige partijen zich ontwikkelen. Waar staat uw onderneming vandaag en waar staat deze overmorgen?

Wereld in beweging

De wereld en de economie zijn voortdurend in beweging. Het gedrag van klanten is veranderlijk en klantsegmenten zijn steeds moeilijker te herkennen. De concurrentie is in oude vorm te vinden, maar doet zich ook in nieuwe gedaantes voor. 

Internet en online shopping brengen de koop, goederen en geldstromen naar een nieuwe dimensie. De landelijke en politieke orde ondergaat nieuwe gebeurtenissen met herkenbare vraagstukken, zoals gewelddadigheden, verplaatsingen van grote groepen wereldbewoners en geldstromen. De oplossingen van vandaag hebben een invloed op morgen. Voor iedereen is de omgeving in verandering.

We hoeven niet heel ver terug te kijken om aantoonbare voorbeelden te vinden van grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor ondernemingen. De 'game changers' die de economie en de positie van een onderneming onder druk zetten. Ondernemingen als V&D, Blackberry en Kodak zijn voorbeelden in negatieve zin, positieve ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld Amazon en Google.

Invloed van veranderingen op uw onderneming

Verandering van consumentengedrag en marktomstandigheden hebben impact op de ondernemingen, die de noodzaak van een tijdige visie en van toekomstgericht ontwikkelen binnen de onderneming en bedrijfstak bepalen. Het uitnutten van een bestaande technologie, product of dienst leidt tot uitputting van de onderneming als er geen vitale plannen voor de toekomst zijn vormgegeven.

De lifecycle

In de theorie wordt vaak gesproken over de verschillende fases waarin een onderneming zich bevindt, de zogenaamde 'lifecycle'. Deze lifecycle ontwikkelt zich van een startperiode naar een ontwikkeling met groei, doorontwikkeling en verzadiging.

Wees alert!

Wanneer is uw onderneming, het product of de dienst aan vernieuwing toe? Hoe bepaalt u dat er veranderingen moeten worden ingezet, wanneer is dat wenselijk en wanneer is het noodzakelijk? 
Waar ligt uw eigen visie en hoe is er een match met de werkelijkheid van de markt? Bent u een
volger of een koploper?

De weerbaarheid van de onderneming en de flexibiliteit bepaalt de ondernemingswaarde meer dan ooit.

Waar staat u met uw onderneming? Welke stappen neemt u? Hoe wordt uw visie gevormd en getoetst? Hoe snel kunt u uw onderneming naar een volgend level brengen?

Dat de lifecycle verandert is een gegeven, alleen is niet van tevoren bekend hoe, wanneer en waar. 

Daar ligt uw uitdaging!

RG Wat Zijn De Toekomstige Zekerheden Afbeelding 1