Toegang tot de markt voor alternatieve financieringsvormen

Hoewel banken nog altijd de grootste financier van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zijn, bestaat de financieringsmarkt allang niet meer uit bancaire financiers alleen. De financieringsmarkt bestaat tevens uit een brede waaier aan niet-bancaire financiers, ook wel alternatieve financiers genoemd.

Financiering gezocht

U bent niet de enige ondernemer die geconfronteerd wordt met een cocktail van toenemende operationele kosten en financieringslasten. Ondernemers krijgen het zwaar voor hun kiezen, vanwege de sterk toegenomen variabele rente, (tijdelijk) duurdere grondstoffen, permanent  hogere loonkosten en – alsof dat nog niet genoeg is - terugbetalingsregelingen voor verkregen coronasteunmaatregelen en uitgestelde belastingen. De combinatie van deze factoren staat (verdere) groei van de onderneming danig in de weg, en soms zelfs de continuïteit.

Oplossingsgerichtheid

Daar waar de (korte termijn) schuldenpositie reeds hoog is ten opzichte van de EBITDA, is de weg naar uitbreiding van de faciliteit bij de huisbank veelal (vooralsnog) afgesloten. Dit geldt ook indien er onvoldoende vrije zekerheden beschikbaar zijn. De weg naar alternatieve financieringsvormen is dan veelal nog wel begaanbaar en leidt niet zelden tot een aanzienlijke verruiming van de financieringsfaciliteit op basis van vlotte besluitvorming en een op maat gesneden oplossing.

Voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Bedrijfsleningen op basis van toekomstige kasstromen, met beperkte zekerheden.
 • Onroerend goed financiering met een Loan-to-value van 90% of hoger.
 • Factoring van de debiteuren, soms tot 95% voorfinanciering en – onder voorwaarden – ook voor termijndebiteuren.
 • Leasing van de bedrijfsmiddelen, waarvoor tevens de reeds bestaande productielijnen in aanmerking kunnen komen.
 • Een aanvullende financiering om een WHOA tot stand te brengen.
 • Herfinanciering van (een deel van) de bancaire financiering, als oplossing om uit een (dreigende) bijzonder beheer situatie te komen.

Hoewel ook alternatieve financiers kritisch kijken naar de financierbaarheid van bedrijven, hebben zij van nature meer focus op de groeikansen dan op de historische performance van bedrijven. Bij het aantrekken van alternatieve financiering is het van belang om de veelal hogere rentelasten die hiermee gepaard gaan mee te nemen in het besluitvormingsproces. Daar staat tegenover dat de beoordelingsprocessen veel korter zijn dan die van banken en de financiering veelal flexibelere voorwaarden kent, zowel qua aflossingen als qua financiële convenanten. Bovendien wordt uw financieringsbehoefte door het merendeel van de alternatieve financiers bekeken vanuit een ondernemersbril, met een focus op wat wél mogelijk is.

Kruger is al 35 jaar bijzonder goed ingevoerd in het Nederlandse financieringslandschap. Dit financieringslandschap bestaat allang niet meer uit alleen banken, maar ook uit een zeer breed pallet aan non-bancaire financieringsoplossingen. Op basis van ons brede en diepe netwerk helpen wij u graag bij het vinden van een passende financieringsoplossing voor uw onderneming, zowel voor de korte als de lange termijn.

Met de komst van Franck Hoppenbrouwers heeft Kruger nog beter toegang tot de alternatieve financieringsmarkt. Franck heeft in de afgelopen 10 jaar ruim 150 ondernemingen gefinancierd via direct lending en kent de wegen binnen het alternatieve financieringslandschap als geen ander.

Stappenplan (her)financiering:

 • Financiële analyse van uw onderneming en het doorrekenen van scenario’s;
 • Inventarisatie van de diverse financieringsmogelijkheden / selectie van financiers;
 • Het opstellen van een to-the-point financieringsaanvraag;
 • Ondersteuning bij introductiegesprekken;
 • Indien gewenst het voeren van de onderhandelingen en meelezen bij het opstellen van de overeenkomsten.
Franck 2 (2X3)

Benieuwd naar de alternatieve financieringsmogelijkheden voor uw onderneming? Neem vandaag nog contact op met Franck

fhoppenbrouwers@kruger.eu

+31 (0)6 101 285 43