Saneren van de belastingschuld, kan dat zomaar?

Afbeelding Artikel Maryse 29062022 Rente Tabel

Volgens het CBS heeft circa 31 procent van de bedrijven met 10 tot 250 werknemers bijzonder uitstel van belastingen gekregen. Het bijzonder uitstel eindigde op 1 april 2022. Desbetreffende ondernemingen hebben van de belastingdienst een brief ontvangen over de hoogte van hun belastingschuld en de terugbetaaltermijn.

Er zijn bedrijven die, om hun schulden af te lossen, de komende 5 jaar EBITDA's moeten behalen die fors hoger zijn dan pre-corona jaren. Daarnaast gaat de invorderingsrente van de belastingdienst stapsgewijs omhoog naar 4% (zie tabel hiernaast).

Belastingdienst

Belastingdienst

Lees meer

Voor deze ondernemingen ligt het saneren van hun belastingschuld voor de hand, maar kan dat zomaar? Hieronder in hoofdlijnen een toelichting op de voorwaarden van het saneren van belastingschulden en recente ontwikkelingen.

Voorwaarden voor het (deels) saneren van belastingschulden

De regel is dat ondernemers de gehele belastingschuld dienen af te betalen.
Medewerking aan een saneringsakkoord door de belastingdienst geschiedt slechts als het akkoord voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Het ontvangen deel van de belastingschuld
  1. Heeft een substantiële omvang, zowel in absolute zin als in relatie tot de totale belastingschuld.
  2. Heeft ten minste dezelfde omvang als wat kan worden verkregen door middel van executiemaatregelen.
  3. Is ten minste het dubbele percentage van hetgeen aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen zal worden uitgekeerd.
   Concurrente schuldeisers zijn eisers van schulden die zijn ontstaan doordat een product of dienst is geleverd maar niet betaald. Dit zijn bijvoorbeeld: facturen van leveranciers van producten/grondstoffen en energieleveranciers. 
   Let wel, wanneer in de periode direct voorafgaand aan het verzoek tot sanering bij de belastingdienst extra aflossingen aan concurrente crediteuren hebben plaatsgevonden, dient meer dan het dubbele percentage aan de belastingdienst te worden uitgekeerd.
 • De belastingdienst in uitkeringspercentage en in tempo van betaling niet achtergesteld wordt ten opzichte van gelijk bevoorrechte schuldeisers. Bevoorrechte schuldeisers zijn schuldeisers die en preferente positie hebben ten opzichte van concurrente crediteuren. Over het algemeen zijn dit onder andere de belastingdienst en het UWV.

 • Fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek tot kwijtschelding moeten tijdig en volledig worden nagekomen.

 • Na totstandkoming van het akkoord zijn er reële vooruitzichten aanwezig voor de voortzetting van de onderneming.

Details van deze voorwaarden zijn te vinden via: Uitvoeringsregeling invorderingswet

Belastingdienst

Belastingdienst

Lees meer

In de Uitvoeringsregeling invorderingswet zijn de details van deze voorwaarden te vinden.

Recente ontwikkelingen

Belastingdienst

Lees de details in de brief van de staatssecretaris van Financiën 

Kamerbrief Scenario's Coronabelastingschuld 01072022


Om in de kern gezonde bedrijven, die problemen ervaren met het aflossen van hun belastingschuld, te helpen, heeft het kabinet onderstaande versoepelingen aangekondigd. 

Flexibiliteit in betaaltermijnen binnen bestaande betalingsregeling (5 jaar)
Er worden twee mogelijkheden geschetst:

 • Maandbedragen per kwartaal voldoen en/of
 • Incidentele betaalpauze toe te kennen (één keer gedurende maximaal 3 maanden).

Aanpassingen hebben geen invloed op de bestaande betalingsregeling van 5 jaar (deze wordt hiermee niet verlengd). De flexibiliteit is, met name, gericht op bedrijven met een sterk wisselende/seizoen afhankelijke omzet.

Stimuleren van saneringsakkoorden
Om de kans op saneringsakkoorden te vergroten biedt de overheid onderstaande versoepelingen:

 • Tijdelijk loslaten van het dubbele percentage:
  Per 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 geldt de eis van het dubbele percentage niet (zie punt a.3). De belastingdienst neemt in deze periode genoegen met hetzelfde percentage als concurrente crediteuren (100% in plaats van 200%).
  In de praktijk betekent dit, dat bij sanering van belastingschulden de openstaande schulden van concurrente crediteuren met ten minste hetzelfde percentage moeten worden gesaneerd als de openstaande schuld bij de belastingdienst.
 • TVL- en NOW-schulden vormen geen belemmering in het sluiten van een saneringsakkoord:
  In beginsel eiste de belastingdienst medewerking van alle betrokken schuldeisers, inclusief de schuldeisers van TVL-en NOW-schulden (de RVO en het UWV). Schuldposities met betrekking tot TVL en NOW vormen geen belemmeringen meer voor het sluiten van een saneringsakkoord.
Maryse 1 (2X3)

Vragen? 

Maryse helpt u graag

mdik@kruger.eu

+31 (0)6 166 752 53