Een adviseur die ook oog heeft voor deze psychologische uitdagingen kan ervoor zorgen dat de kans op een succesvolle transactie wordt verhoogd.

Ondernemerschap kan tegelijkertijd stressvol en bevredigend zijn.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 111

Slechts 56% van bedrijfsoverdrachten zijn succesvol te noemen wanneer wordt gekeken naar de origineel gestelde doelen van de transactie (volgens een studie van Cartwright, 2014).

Niet slechts bedrijfseconomische, maar ook psychologische barrières zijn vaak de oorzaak van een mislukte bedrijfsoverdracht (verkoop, aankoop, opvolging). Vaak worden bedrijfs- of macro-economische redenen aangehaald als kritieke factoren wanneer het gaat om het al dan niet slagen van een bedrijfsoverdracht. Hierbij wordt de focus gelegd op het uiteindelijke resultaat van een transactie. De impact van het proces dat hieraan voorafgaat wordt niet altijd op waarde geschat. Uit promotieonderzoek van dr. Edwin Weesie ('Psychological Barriers in Business Transfers', 2017) wordt duidelijk dat ondernemers vaak stress ervaren bij vraagstukken als het loslaten van het bedrijf, te hoog gespannen verwachtingen, angst voor toekomstige leegte en onderschatting van het overnameproces. Deze stress kan ontstaan in de voorbereiding, tijdens of in de integratie na een transactie. Er zijn verscheidene manieren om de stress die een transactie (in voorbereiding) met zich meebrengt te verwerken (actief of passief).

Ondernemers, zowel vanuit de kopende als verkopende kant, gaan volgens deze studie doorgaans relatief passief om met de barrières. Een passieve of verkeerde omgang met deze barrières kan zelfs resulteren in het afbreken van het transactieproces. Voorbeelden van passieve mechanismes zijn ontwijking, terugtrekking en 'wishful thinking'. Bekende voorbeelden van actieve omgangsmechanismes zijn bewustwording, confrontatie en uitwerken. Vaak is het in alle hectiek voor ondernemers lastig bewustwording te creëren in de barrières die ontstaan.

Een goede voorbereiding op het proces en het managen van de verwachtingen helpt ondernemers deze psychologische barrières te doorbreken. Doorgaans ligt de focus van adviseurs, die ondernemers begeleiden in een transactieproces, op tastbare elementen (zoals waardebepaling, onderhandeling, voorwaarden). Een adviseur is dagelijks met deze materie bezig en overziet niet altijd de impact die een transactieproces heeft op de betrokken personen.

Een adviseur, die buiten tastbare elementen in het transactieproces ook gevoel heeft voor niet-tastbare elementen, zoals psychologische uitdagingen, kan een cruciale rol spelen in het doorbreken van psychologische barrières waardoor de kans op een succesvolle transactie wordt verhoogd.

Frank L 1 (2X3)

Vragen? 

Frank helpt u graag

fleijendekker@kruger.eu

+31 (0)6 109 886 76