Het MKB is verantwoordelijk voor 70% van de werkgelegenheid in Nederland en wordt nog altijd gezien als de banenmotor.

Het MKB is verantwoordelijk voor 70% van de werkgelegenheid in Nederland en wordt nog altijd gezien als de banenmotor.

Mkb Banenmonitor Fvdh Artikel 022019

Deze cijfers geven aan hoe belangrijk het MKB is voor de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we dat het imago van (beste) werkgevers veelal door de corporates wordt bepaald. Hun budgetten voor employer branding en recruitment overstijgen die van het MKB vele malen. En ja, in sommige gevallen liggen de beloningen hoger dan die binnen het MKB maar die verschillen worden steeds kleiner.

Onze ervaring leert dat het MKB veel te bescheiden is daar waar het gaat om profilering als werkgever. Terwijl deze doelgroep juist ontzettend veel te bieden heeft aan (potentiële) werknemers, zoals onder andere:

  • Een veel bredere verantwoordelijkheid; in tegenstelling tot corporate bedrijven gaat het binnen het MKB veel meer om een rol dan een functie, waarbij er ruimte is om buiten de formele kaders te treden en gezamenlijk tot het beoogde resultaat te komen. Het nemen van initiatieven wordt gestimuleerd.
  • De invloed op het resultaat is groot; de effecten van handelen en besluitvorming worden eerder zichtbaar en dragen bij aan het (goed) functioneren van de onderneming.
  • Het MKB kent een informelere cultuur waarin ondernemerschap, eigenaarschap en inventiviteit de boventoon voeren. Communicatielijnen zijn kort en de besluitvorming is effectief. Dit geeft een grotere betrokkenheid voor de werknemer.
  • De dynamiek binnen het MKB is hoog. Technologische en marktontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op, wetgeving verandert en klantgedrag is grillig. Dit vergt een hoge mate van flexibiliteit van de onderneming en haar werknemers. Voor professionals waarvoor uitdaging en ontwikkeling de drijfveren zijn is het MKB een uitstekende leerschool!
  • Maatwerk in de ontwikkeling van werknemers. Er is geen sprake van 'one size fits all', opleiding en ontwikkeling kan afgestemd worden op het individu.

Wij zien dat binnen het MKB de competentie-ontwikkeling van medewerkers sneller vorm gegeven kan worden dan binnen de corporate omgeving. Sowieso sluiten bovengenoemde voordelen van het werken binnen het MKB uitstekend aan bij de huidige drijfveren van werknemers in hun werk: ontwikkeling, uitdaging, afwisseling en waardering.

Volgens ons zou het MKB zich nog veel meer mogen profileren op de arbeidsmarkt. En dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met grote budgetten, bijvoorbeeld:

  • Je eigen medewerkers zijn je belangrijkste ambassadeurs, zorg dat zij hun verhaal uitventen. Dit kan op de website, via social media of via andere marketing instrumenten gericht op employer branding, maar betrek ze ook bij de werving. Niets werkt beter dan een enthousiaste (toekomstige) collega.
  • Ook de werknemers die bij je weg gaan zijn je ambassadeur. Creëer een alumni groep waarmee je periodiek contact houdt. Zij hebben ook weer netwerken.
  • Zorg dat je je bedrijfscultuur niet alleen zichtbaar maakt in kretologie maar ook in concrete voorbeelden. Elke onderneming is informeel, betrokken en ambitieus…
  • Laat bovengenoemde voordelen ook doorklinken in je vacature teksten en maak in de gesprekken duidelijk hoe deze in de betreffende rol terugkomen en wat je verwacht van de kandidaat.
  • Maak gebruik van een werving & selectie bureau die gespecialiseerd is in het MKB.

In de ruim 20 jaar dat ik werkzaam ben in de arbeidsbemiddeling/executive search is mijn passie voor het MKB onverminderd groot; juist deze ondernemingen kunnen invulling geven aan het credo: 'Geef mij een leuke baan en ik hoef nooit meer te werken!'

Frank Vdh 600X900 (L)

Vragen? 

Frank helpt u graag

fvanderhagen@kruger.eu

+31 (0)6 456 588 67