Maak werk van het afschaffen van verpandingsverboden!

Ten tijde van de coronacrisis heeft de overheid respect afdwingende steunmaatregelen geïntroduceerd. Op 1 oktober 2022 bedroeg de coronabelastingschuld € 19,6 miljard bij 266.000 ondernemers. Vanaf 1 oktober 2022 moet de schuld worden terugbetaald in 60 maandelijkse termijnen, onder bepaalde voorwaarden is verlenging mogelijk. Naar verluidt bedroeg de coronabelastingschuld € 16,5 miljard per eind april 2023, een groep van ongeveer 100.000 ondernemers heeft een betalingsachterstand. In deze onzekere tijd is verruiming van kredietmogelijkheden van groot belang.

Een wetsvoorstel om verpandingsverboden op te heffen ligt sinds mei 2020 bij de Tweede Kamer. Waarom moet de invoering van deze wet zolang duren?

Voorbeeld

Stel onderneming A heeft voor € 125.000 geleverd aan onderneming B. Hiermee heeft A een vordering op B. In de algemene voorwaarden heeft B echter een verpandingsverbod opgenomen. A kan de vordering niet verpanden aan een factoringmaatschappij of bank. Een factoringmaatschappij zou bereid zijn om 80% van de vordering direct aan A te betalen met als zekerheid verpanding van de vordering. In dit gestileerde voorbeeld had A een stuk eerder over € 100.000 aan liquide middelen kunnen beschikken.

Praktijk

In de praktijk zie ik dat grote debiteuren verpandingsverboden hanteren. Verpandingsverboden komen op het meest ongunstige moment naar voren. Een onderneming heeft een liquiditeitsprobleem en kan noodgedwongen geen gebruikmaken van factoring. Of een onderneming is overgedragen naar bijzonder beheer. Terecht beoordeelt de bank kritisch de debiteuren en dan blijkt de veronderstelde zekerheid een stuk minder dekking te geven. Verpanding kan tot een versnelling van inkomende cashflow leiden.

Wetgeving

Alleen al voor het MKB is de inschatting1 dat afschaffing van verpandingsverboden een miljard euro extra kredietruimte geeft. De wetgever heeft hierop geanticipeerd, bij de Tweede Kamer ligt het voorstel Wet opheffing verpandingsverboden. Onlangs is het wetgevingsoverleg hierover uitgesteld tot na het zomerreces. In de ons omringende landen zijn verpandingsverboden al beperkt of afgeschaft, zoals Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

[1] Deze inschatting is gemaakt door de Nederlands Vereniging van Banken (NVB) en de Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands (FAAN).

Oproep

Regelmatig ondersteun ik ondernemingen in zwaar weer, ik probeer faillissementen te voorkomen! En loop daarbij tegen liquiditeitsproblemen aan, die mogelijk niet hadden ontstaan of opgelost hadden kunnen worden door het opheffen van verpandingsverboden.

Dit vlugschrift is met name geschreven voor ondernemingen die een verpandingsverbod hanteren. Hef dit alstublieft zo snel mogelijk op! Uw positie wordt door het opheffen van het verpandingsverbod niet geschaad.

Het is zo nodig!

Bart Jaarsma 2

Bart Jaarsma

Associate Interim Management

+31 (0)6 517 757 05 of bjaarsma@kruger.eu