Kruger constateert dat ondernemingen moeite hebben om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Een aantal tips en tricks die wij u in dit kader mee willen geven.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 103

Om een onderneming op een goede manier te (be)sturen is managementinformatie onontbeerlijk: een beeld waar de onderneming naartoe gaat (begroting) en in hoeverre de onderneming op koers is (realisatie).

Wij constateren dat ondernemingen veelal goed in staat zijn een exploitatiebegroting op te stellen: inschattingen inzake (te verwachten) omzet en kosten zijn, hoewel lastig, goed te maken. Lastiger wordt het als een liquiditeitsbegroting moet worden opgesteld. Wij begrijpen dat heel goed: het is niet eenvoudig om de oorzaken en timing van te verwachten ontvangsten en uitgaven goed op een rij te krijgen. Kruger heeft hier veel ervaring mee en stelt voor al haar klanten liquiditeitsbegrotingen op.

Een aantal tips en tricks die wij u in dit kader mee willen geven:

Hanteer de directe methode

 • Stel de begroting op vanuit de primaire kasstromen, bij voorkeur op maandbasis.
 • Hierdoor is er een logische opbouw en kunt u de uitkomsten (hoge of juist lage begrote bankstand aan het einde van een periode) juist verklaren.
 • Neem één startmoment van zowel exploitatie- als liquiditeitsbegroting.

Start met de standen van de werkkapitaal onderdelen

 • Bestudeer de ouderdom, inbaarheid en het ontvangstpatroon van de debiteuren (ook per startmoment). Neem hiervoor als uitgangspunt de betalingstermijnen zoals die gerealiseerd zijn in het nabije verleden. Deze exercitie kan u veel inzicht geven, zo kan bijvoorbeeld zichtbaar worden dat een bepaalde debiteur langzamer betaalt dan door u verwacht (en contractueel afgesproken).
 • Analyseer de ouderdom, achterstanden, disputen en het betaalpatroon van de crediteuren (startmoment) en bepaal of inloop nodig is. Kijk waar een mogelijkheid is om langzamer of sneller te betalen.
 • Behandel tevens de andere balansposten (bijvoorbeeld reservering vakantiegeld, maar ook benodigde investeringen in materiële vaste activa en aflossingen van financiering) en neem het mogelijke cash effect van deze posten mee in de begroting. 

Koppeling exploitatiebegroting

 • Bepaal de cash items uit de exploitatiebegroting per maand / kwartaal en reken deze toe naar het moment van ontvangst en betaling.
 • Let wel: afschrijvingen en een deel van de mutatie voorzieningen hebben geen cash effect.

Controle

 • Evalueer het patroon van de begrote liquiditeitsstand uit de liquiditeitsprognose op het realiteitsgehalte, bijvoorbeeld door te vergelijken met de werkelijke bankstand op hetzelfde moment een jaar eerder.
 • Controleer de prognose met behulp van een recapitulatie, waarin de mutatie van de bankstand wordt verklaard door mutaties in resultaat en balansstanden.

Vergeet de btw niet

 • Begin zonder btw en voeg die pas later toe. Onthoud hierbij dat btw op drie momenten voorkomt:
  • Ontvangst btw over omzet op het moment van de ontvangst.
  • Betaling btw over de kosten op het moment van de betaling kosten / investeringen.
  • Afdracht / teruggave van de aangifte aan de belastingdienst.

Overige

 • Sommige onderwerpen, zoals onderhanden werk en gebruik van factoring zijn complex.
 • Het is aan te raden om bij de opstelling van de begroting deze onderwerpen eerst volledig in detail te doorgronden voor deze in de liquiditeitsbegroting op te nemen.
Leon (2X3)

Kruger helpt u uiteraard graag met het opstellen van een liquiditeitsprognose die helder, overzichtelijk en periodiek te gebruiken is.

Neem contact op met:

Leon Bruggers
lbruggers@kruger.eu 
+31 (0)6 132 817 17