… Maar dat biedt óók kansen

Inmiddels is 2023 alweer een kwartaal onderweg, maar het is duidelijk dat de in 2022 ingezette ‘trend’ van minder aan- en verkooptransacties en lagere verkoopprijzen in het Nederlandse middenbedrijf doorzet. De stijgende rente en hoge inflatie zijn daar duidelijk debet aan, maar ook de onzekerheid over economische en politieke ontwikkelingen leiden tot terughoudendheid. In 2022 ging een opvallend aantal van 14 transacties uiteindelijk niet door, voornamelijk door negatieve resultaatontwikkeling gedurende het traject. Gelukkig werd eenzelfde aantal wel succesvol afgerond.

2022 2021 2020 2019 2018 2017  
55% 55% 62% 64% 61% 60% R
45% 45% 38% 36% 39% 40% D

Voor KCF was het wederom een vol bezet jaar. Van de ruim 180 lopende of afgeronde opdrachten, die Kruger in 2022 heeft uitgevoerd, betroffen 86 Corporate Finance (deel)opdrachten (2021: 85). Uit onze jaarstatistieken blijkt een relatief hoog aandeel herstructurering- en distressed M&A opdrachten: ('D' tegenover 'R'egulier)

Steeds vaker zien we ondernemingen met een te hoge schuldenlast waarvan de rente- en aflossingsverplichtingen niet meer door de operatie kunnen worden opgebracht en een faillissement dreigt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal WHOA-trajecten (herstructurering van schulden) toeneemt: 8 in 2022. De bekendheid van en ervaringen met het instrument nemen toe en alhoewel het traject een flinke investering vergt, zijn er inmiddels de nodige in de kern gezonde bedrijven die door een WHOA-traject weer een toekomst hebben.

En opdrachten van KCF in faillissementssituaties is terug van (bijna) weggeweest in de vorm van begeleiding van verkoop en aankoop van bedrijfsactiviteiten uit de boedel.

Richelle KCF 22 Afbeelding 2

Kruger Corporate Finance is bij uitstek gepositioneerd voor distressed situaties, heeft de expertise in huis en heeft het netwerk. Maar zeker niet minder voor reguliere transacties zoals blijkt uit de verdeling van Corporate Finance (deel)opdrachten over de afgelopen 6 jaar.

Richelle 2 (2X3)

Voor welke financieel strategische uitdaging u ook staat in 2023:
wij staan u graag resultaat-, oplossingsgericht en met enthousiasme bij.

rros@kruger.eu

+31 (0)6 514 373 48