Keuze voor een werving- en selectiebureau, hoe dan?

Keuzes maken

In deze uitdagende arbeidsmarkt kan het nuttig zijn om de werving van cruciale posities uit te besteden aan een werving- en selectiebureau. Maar hoe maakt u een keuze uit het grote aanbod van bureaus? Er zijn vele werving- en selectiebureaus in Nederland, van alle soorten en maten. Van gerenommeerde internationale executive search bureaus tot eenpitters en gelukszoekers….en alles daar tussenin.

Feit is dat het uitbesteden van uw wervingsproces geld kost, dus de geboden dienstverlening én het  resultaat moeten wel in verhouding staan tot de kosten.

Heeft u de capaciteit (zowel expertise, tijd en kwaliteit) om zelf te kunnen werven en selecteren, en heeft u ook een netwerk waaruit potentiële kandidaten benaderd kunnen worden, dan is het een overweging om het zelf te doen. Belangrijk is om u te realiseren dat het een tijdrovend proces is én specifieke kennis vereist om de juiste kandidaat te selecteren, niet enkel op kennis, ervaring en vaardigheden, maar ook op gedrag en competenties. Dat vergt een professionele aanpak en begint al bij het bepalen van het profiel (wie en wat zoek ik), maar ook welke wervingsinstrumenten zet ik in, wie managet het proces, wie doen de selectiegesprekken en hoe, assessment, referentiecheck, ID en diplomacheck, etc. Een goed werving- en selectiebureau neemt u alle stappen uit handen en ontzorgt u daarmee van A tot Z. In de selectie van een bureau spelen een aantal cruciale vragen een rol.

No cure, no pay ?

Het bureau krijgt pas betaald als er een succesvolle werving heeft plaatsgevonden en een arbeidsovereenkomst is getekend. Tegenhanger is een fee structuur waarbij, ongeacht of er een succesvolle match plaatsvindt, meestal in termijnen wordt gefactureerd, een deel bij aanvang opdracht, een deel bij presentatie kandidaten en een slotfactuur bij ondertekening arbeidsovereenkomst.

Hierover verschillen de meningen. Tegenstanders geven aan dat bij no cure, no pay het commitment van het bureau beperkt is, snelheid boven zorgvuldigheid gaat en alleen in het netwerk gekeken wordt.

Wij staan hier anders in. Wij hanteren een resultaatverplichting, omdat wij als ondernemers denken. U krijgt tenslotte ook alleen door uw klanten betaald als u de afgesproken dienst of product levert. Sterker nog, u betaalt bij ons een deel van de fee na afloop van de garantieperiode en als beide partijen met elkaar door willen. Daarnaast zetten wij alle wervingsinstrumenten in om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Een resultaatverplichting zet ons juist op scherp, wij zullen er alles aan doen om tot een succesvolle werving en selectie te komen. Volledige commitment en zorgvuldigheid en dat geldt óók voor de kandidaten. Tenslotte treden wij naar buiten namens u, dit betekent dat met alle kandidaten respectvol en zorgvuldig omgegaan dient te worden. Daarnaast geloven wij in wat we doen en hoe wij het doen en daar hoort een resultaatverplichting bij!

Exclusiviteit of niet?

Bij exclusiviteit krijgt één bureau de opdracht. Dit kan nadelig zijn omdat je je daarmee beperkt tot het netwerk en aanpak van dat ene bureau. Kruger Executive Search hanteert wel exclusiviteit. Wij (Frank van der Hagen, Wouter van Tienhoven en sinds 1 juni jl. Madhavie Radjpalsingh) steken veel aandacht, tijd en energie in onze integrale aanpak en zijn daarmee een partner voor onze klanten. Onze wervingsinspanningen combineren het benaderen van ons eigen netwerk, het benaderen van professionals die we nog niet kennen én een op de vacature toegespitste campagne.

Daarnaast hanteren wij een uitgebreide selectieprocedure zowel op inhoud, ervaring en competenties. Alle shortlist kandidaten laten we tevens een uitgebreid assessment doen.

In combinatie met een resultaatverplichting zorgt dit volgens ons voor maximale commitment!

Specialist of generalist?

Bureaus positioneren zich zowel op sector- of functieniveau. Sommigen bieden alles aan. Bij standaard functieprofielen kan dit werken. Wij geloven in een heldere keuze op functieniveau. Tenslotte is het van belang om de ontwikkelingen in het vakgebied te blijven volgen om te kunnen vertalen naar functieprofielen. Daarnaast is het onderhouden en uitbreiden van het netwerk cruciaal voor ons en dat dwingt ons ook keuzes te maken. Tot slot speelt mee dat wij ons zelf moeten kunnen identificeren met de rollen die wij invullen, vanuit onze eigen ervaring.

Dat betekent duidelijke keuzes maken in waar wij goed in zijn en soms ook opdrachten weigeren.

Tot slot

Bij de keuze voor een werving- en selectiebureau spelen uiteraard nog een aantal andere factoren een rol, zoals persoonlijke klik met degenen die het werk gaan doen, professionaliteit, referenties, etc. Feit is dat u vertrouwen moet hebben dat uw probleem wordt opgelost.

Frank Vdh 1 (2X3)

Vragen? 

Neem contact op met Frank van der Hagen

fvanderhagen@kruger.eu

+31 (0)6 456 588 67