OEE is een kengetal dat de effectiviteit van de productie en de benuttingsgraad van machines in kaart brengt. De uitdaging is om het uit dit kengetal blijkende verbeterpotentieel te vertalen naar begrijpbare KPI’s.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 085

De Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een kengetal dat de effectiviteit van de productie en de benuttingsgraad van de machines in kaart brengt. De OEE drukt het werkelijk aantal verkoopbare producten uit ten opzichte van het theoretisch maximum. Om de OEE te berekenen worden 3 typen verliezen vermenigvuldigd: de beschikbaarheid (stilstandsverlies); de prestatie (snelheidsverlies); en de kwaliteit.

Het doel is om de OEE te maximaliseren en productieverlies tot een minimum te beperken. De OEE bereken je aan de hand van de volgende formule: Beschikbaarheid % x Snelheid % x Kwaliteit % = OEE %

OEE Artikel LK Afbeelding Schema
 1. Beschikbaarheid
  Werkelijke productietijd/Geplande productietijd
  Een productieperiode heeft 8 uur beschikbaar waarvan de productielijn 6 uur werkelijk heeft gedraaid.
  Het beschikbaarheidsrendement is 6 uur / 8 uur = 75%

 2. Prestatie
  Werkelijke output/Maximale output
  De 'gewenste' (maximale) output is 100 stuks per uur (600 stuks per productieperiode). Werkelijk heeft de productielijn 500 stuks geproduceerd.
  Het prestatierendement is 500 stuks / 600 stuks =  83,3%

 3. Kwaliteit
  Verkoopproducten/Totale output
  De werkelijke output bevat 50 afgekeurde producten op de geproduceerde 500 stuks.
  Het kwaliteitsrendement is 450 stuks / 500 stuks = 90%

De OEE berekening is dan als volgt: 75% x 83,3% x 90% = 56,2%

De potentiële verbetering van de productielijn is 43,8%.

Door het gebruik van de OEE wordt het mogelijk om de verliezen en het verbeterpotentieel te kwantificeren en te duiden. Echter, is de OEE slechts een uitkomst van vele onderliggende processen waar de focus op gericht moet zijn. Dit zijn processen waar o.a. bedrijfsleiding en operators continue invloed op kunnen uitoefenen. De uitdaging is om het verbeterpotentieel te vertalen naar begrijpbare KPI’s met acties die uitvoerbaar zijn voor de organisatie.

Een aantal praktische aandachtspunten om het verbeterpotentieel te benutten:

 • Het bepalen van de optimale seriegrootte (ook rekening houdend met afval/uitval) op basis van productiecapaciteit in combinatie met de klantvraag.
 • Verminderen aantal productiefasen, routing verbeteren om (tussen)voorraden te reduceren.
 • Het identificeren van de benodigde machine-uren en hierop het personeelsbestand, zowel qua verhouding van inzet van vast personeel en van flexkrachten, inrichten.
 • De spreiding en leverbetrouwbaarheid van leveranciers en seriegroottes product in kaart brengen en alternatieven identificeren.
 • Preventief onderhoudsplan opstellen en uitvoeren om ongeplande stilstand/storingen te voorkomen.
 • Afhankelijkheid productie van personeelsleden reduceren door hen multi-inzetbaar op te leiden.
 • Gerichte commercie om leegstand per productiemiddel te minimaliseren.
 • Productiesnelheid en omsteltijden per machine bepalen en benodigde/gewenste investeringen in kaart brengen.
 • Dekkingsbijdrage aan de overhead per machine-uur berekenen en optimaliseren.
Cornee 2 (2X3)

Kruger denkt graag mee over bewustwording met betrekking tot uw productievraagstukken en passende KPI's.

Neem contact op met Cornee

cdekluyver@kruger.eu 

+31 (0)6 227 400 97