Bijzondere ontwikkelingen in de vraag naar tijdelijk en vast management. De behoefte ligt met name op het vlak van uitvoering geven aan opgestelde verbeterplannen en de search activiteiten worden gecontinueerd.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 033

De vraag wordt regelmatig gesteld hoe onze interim management en executive search praktijk zich heeft ontwikkeld gedurende het corona tijdperk en wat onze verwachtingen zijn.

Aanvankelijk, toen we half maart geconfronteerd werden met de eerste lockdown, dachten we dat de hectiek bij het crisismanagement snel zou toenemen doordat vele bedrijven in een soort overlevingsmodus terecht waren gekomen. Maar dat bleek allerminst het geval te zijn. Door het pakket aan maatregelen vanuit de overheid, belastingdienst en financiële instellingen, maar ook vastgoedeigenaren die een tijdelijke verlaging van de huur accepteerden en allerlei andere partijen die een tijdelijke bijdrage hebben geleverd, is de nodige liquiditeit en daarmee lucht gecreëerd voor bedrijven in zwaar weer. In mei bleek dan ook dat het aantal faillissementen op het laagste niveau in 21 jaar tijd was beland, een heel bijzondere situatie. Voor onze praktijk betekende dit dat de interim managers die voor de lockdown al in opdracht zaten 'vol aan de bak' moesten bij hun opdrachtgevers om op de juiste wijze om te gaan met deze crisis situatie. Wij zijn dan ook niet geconfronteerd met voortijdige beëindigingen, maar nieuwe aanvragen zijn in de periode maart, april en mei amper voorbijgekomen.

Binnen onze search praktijk werden we in het begin van de lockdown periode ermee geconfronteerd dat bijna alle lopende trajecten 'on hold' zijn gezet. En bij de opdrachten die nog wel doorliepen kregen kandidaten juist weer 'koud watervrees' en trokken zich terug uit de procedure om te blijven zitten bij de huidige werkgever en te wachten op betere tijden. Dus onzekerheid troef, zowel bij opdrachtgevers als kandidaten. In mei ontstond vervolgens een kentering bij bedrijven die niet of minder hard geraakt waren door de gevolgen van corona. Bij hen zag je de behoefte naar versterking van het zittende management weer toenemen en daarmee trokken de search aanvragen bij ons ook langzaam weer aan.

In juni keerde het positivisme weer terug door het grotendeels beëindigen van de lockdown. De search aanvragen namen verder toe omdat besluitvormers zich ook realiseerden, dat als geen actie ondernomen werd in het najaar nog niemand zou zitten op vacante management posities. De interim praktijk zag ook langzaamaan de vraag toenemen, deze werd overigens met name geïnitieerd door bedrijven die actief zijn in de maakindustrie en maar heel beperkt of niet gebruik hadden gemaakt van bovenstaande ondersteunende coronamaatregelen. Een deel van de industrie zag zich echter in juni geconfronteerd met een orderportefeuille die richting het eind van het jaar en eerste helft 2021 zwaar tegenviel. En dit was weer het gevolg van de reactie van het overgrote deel van het bedrijfsleven op de lockdown: naast zoveel als mogelijk besparen op de 'out of pocketkosten', vooral de investeringen vooruitschuiven in de tijd. De interim managers die wij in die periode hebben geplaatst waren voor een belangrijk deel actief in de functie van toegevoegd directielid. Bij de zittende directie verschoof de aandacht van algemene werkzaamheden naar een volle focus op sales en business development. De interim managers waren voor een groot deel ondersteunend aan het management door tijdelijk zoveel mogelijk operationele directietaken over te nemen.

Gedurende de tweede coronagolf zie je dat financiers de gesprekken met hun klantrelaties zijn gaan intensiveren. Ter voorbereiding vragen de financiële stakeholders inzicht in de liquiditeitsontwikkeling tot en met eind 2021 waarbij rekening gehouden wordt met het opstarten van alle uitgestelde financiële verplichtingen. Daarnaast wenst men inzicht op welke wijze de onderneming tot op heden is omgegaan met de crisis, welke aanpassingen men heeft doorgevoerd en met welke vraagstukken men zich momenteel geconfronteerd ziet. Met andere woorden: hoe ziet het businessmodel 2.0 eruit. Indien wij een hulpvraag vanuit ondernemingen ontvangen om hen hierbij te ondersteunen wordt hierin voorzien door onze adviespraktijk. Maar onze interim praktijk signaleert momenteel, met name vanuit het middenbedrijf, een grote behoefte aan additionele financiële expertise om aan de wens te voldoen om over adequate managementinformatie te beschikken uit de aanwezige automatiseringssystemen. Inzicht in onder andere liquiditeit ontwikkeling en werkkapitaalbeheersing is daarbij heel belangrijk.

Vooruitkijkend denken wij dat er voldoende sectoren zijn die slechts beperkt of helemaal niet geraakt worden door corona en dat de search activiteiten hier gecontinueerd zullen worden zolang er geen sprake is van een te grote mate van lockdown.

De behoefte aan interim management zal met name komen te liggen op het vlak van uitvoering geven aan het opgestelde verbeterplan als resultante van het businessmodel 2.0. Dit kan in de vorm van project- of programmamanagement, maar ook door tijdelijke versterking van het management met een CRO (Chief Restructuring Officer) ofwel turnaround manager. De vorm en het bijbehorend mandaat is mede afhankelijk van de urgentie tot verandering binnen een bedrijf. Daarnaast zal de behoefte aan tijdelijke financiële expertise op het terrein van het bouwen en implementeren van de juiste managementrapportages binnen bestaande administratieve systemen de komende tijd verder toenemen, is onze verwachting.

Wouter 2 (2X3)

Vragen? 

Wouter helpt u graag

wvantienhoven@kruger.eu

+31 (0)6 306 108 62