Eerste sollicitatiegesprek, hoe bereid je je voor?

Gebaseerd op eigen ervaringen vanuit de rol als intermediair, aspecten van een goed sollicitatiegesprek. Als het kan bijdragen aan succes, is ons doel bereikt!

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) Uitsnede (RR AS)

Hoe bereid je je voor?

Alle tips die in eerdere artikelen voorkomen snijden hout. Basale tips, zoals ruimschoots op tijd komen (dan kun je ook de sfeer proeven), representatief gekleed, neem iets te schrijven mee, doe vooronderzoek over de organisatie en je gesprekspartners, lijken overdreven, maar worden nog te vaak met voeten getreden. Het zijn kleine dingen, maar dragen respect en motivatie uit naar de organisatie en dat geldt voor alle niveaus. 

Sowieso is het altijd goed om je voor te bereiden op een aantal vragen die hoogstwaarschijnlijk gesteld zullen gaan worden:

  • Waarom ben je geïnteresseerd in deze functie?
  • Wat weet je over onze organisatie?
  • Welke cultuur spreekt je het meeste aan?
  • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
  • Hoe zou je deze functie aanpakken?
  • Waarom zou je passen in deze functie?

Daarnaast zijn er een aantal tips die in vrijwel elk eerste sollicitatiegesprek bij de klant van pas komen. In de meeste gevallen zijn wij aanwezig bij deze sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers en stellen wij een agenda voor:

Voorstelrondje: wie zitten er aan tafel
Zorg dat je een korte en bondige presentatie hebt. Het gaat hierbij niet om je professionele achtergrond en ervaring, maar om jou als persoon. Hierbij mag ook best je gezinssituatie aan de orde komen en laat je iets van jezelf zien.

Korte toelichting op de organisatie en de context van de functie
In onze selectieprocedure, die geleid heeft tot jouw kandidatuur, zijn deze onderwerpen uitgebreid aan de orde geweest. Wij vinden het prettig als ook de opdrachtgever zijn/haar toelichting geeft op de functie en de achtergrond en context waarin deze wordt uitgevoerd. Van belang is dat je hieruit als sollicitant de meest relevante zaken haalt, zoals:

  • Wat zijn de belangrijkste doelstellingen die gerealiseerd moeten worden in deze functie?
  • Welke uitdagingen heeft de organisatie en specifiek deze functie?
  • Wat zijn de belangrijkste competenties die nodig zijn om succesvol te zijn?

Mochten deze vragen niet aan bod komen, in de toelichting is het vanuit de kandidaat prima om deze zelf te stellen, ondanks dat ze ook besproken zijn in de voorselectie.

Dit zijn cruciale aspecten die je als sollicitant moet filteren om vervolgens jouw verhaal aan op te hangen. 

Toelichting op jouw ervaringen, kennis en expertise, ofwel waarom ben jij een geschikte kandidaat
Dit is vaak het belangrijkste struikelblok. Veel kandidaten hebben de neiging om hun gehele cv in chronologische volgorde toe te lichten waardoor onvoldoende interactie ontstaat. Als het cv goed is (en daar spelen wij ook een rol in) dan is dit niet nodig en zijn de hoofdlijnen voldoende. Waar het om gaat zijn die ervaringen, vaardigheden, situaties en initiatieven die inspelen op de aspecten die relevant zijn voor deze functie en inhaken op de zaken uit het vorige agendapunt.

Als een belangrijke doelstelling is: het optimaliseren van de processen (operational excellence), zorg dan dat je specifiek daarop inzoomt, noem een voorbeeld en hoe je het hebt aangepakt. Als de uitdaging voor een organisatie de veranderbereidheid van medewerkers is, zorg dan dat je ingaat op een relevant voorbeeld waarbij je jouw rol toelicht, hoe heb je invloed uitgeoefend en wat was het resultaat.

Belangrijk is dus een proactieve houding waarin je inspeelt op datgene dat je hoort en proeft in het gesprek in plaats van wachten op de volgende vraag. Daarnaast heb je te maken met een wisselende samenstelling van gesprekspartners, en ook hun rol. Een HR-manager zal veel meer competentiegerichte vragen stellen en ingaan op wie jij bent als persoon en hoe je met bepaalde situaties om zou gaan. Een algemeen directeur of commissaris zoekt vaak meer de inhoud op en wil weten hoe je bepaalde zaken zou aanpakken.

Bereid ook een aantal vragen voor over zaken die niet in het profiel terugkomen of die niet tijdens de voorgaande gesprekken zijn besproken.

Tot slot nog een paar adviezen:

- Blijf jezelf, ga je niet anders voordoen, je valt uiteindelijk door de mand.
- Wees open en transparant. Als het een keer niet gelukt is bij een vorige werkgever of het niet de juiste keuze was, geef dat dan aan.
   Niets is zo vervelend als het beeld dat je schetst anders blijkt te zijn.
- Dat geldt ook voor andere lopende sollicitaties, ben daar open over. Je mag best aangeven dat je voorkeur naar deze positie uitgaat, maar op enig moment wordt commitment gevraagd.
- Vaak wordt de klantorganisatie vertegenwoordigd door meerdere personen. Onze ervaring is dat de kandidaat vaak de meeste aandacht schenkt aan de 'hoogste in rang'.
   Geef voldoende aandacht aan álle gesprekspartners, ieder is even relevant!

We realiseren ons dat elk gesprek anders is en je je nooit op alles kunt voorbereiden. Echter, onze ervaring is dat een goede voorbereiding voor een belangrijk deel het succes van een sollicitatiegesprek bepaalt.

Frank Vdh 1 (2X3)

Vragen? 

Neem contact op met Frank van der Hagen

fvanderhagen@kruger.eu

+31 (0)6 456 588 67