Een Raad van Advies; periodiek objectief advies!

De Kock Betonbouw (Amstelveen) 851369 Kopie

Relatief weinig middelgrote bedrijven maken gebruik van een Raad van Advies (RvA) om periodiek strategische onderwerpen mee te bespreken. Denk hierbij aan onderwerpen zoals groeistrategie,  duurzaamheid, digitalisering, opvolging, financiering, werkkapitaal of rendementsverbetering.

Voor deze onderwerpen kunt u als ondernemer / bestuurder projectgroepen starten of consultants inhuren, maar veelal heeft u meer baat bij periodiek objectief advies waarna u samen met uw organisatie de vervolgstappen gaat onderzoeken. Deze wilt u vervolgens bespreken met iemand die u kan adviseren. Een RvA kan hiervoor uitkomst bieden en is bovendien relatief eenvoudig en kostenefficiënt te organiseren.

Wat is een Raad van Advies (RvA)?

Een groepje mensen met relevante ervaring en een uitgebreid referentiekader die de ondernemer en het management van de onderneming helpen bij strategische vraagstukken. In tegenstelling tot een Raad van Commissarissen is een RvA geen formeel orgaan met juridische aansprakelijkheden voor de leden.

Aanbevolen wordt de RvA tenminste vier keer per jaar bij elkaar te laten komen. Deze structuur zorgt ervoor, dat complexe onderwerpen die niet op korte termijn zijn op te lossen op de agenda blijven staan en niet verloren gaan in de waan van de dag. Daarnaast kunt u tussendoor ook bij de leden van de RvA terecht.

 

Hoe is de RvA samengesteld?

De samenstelling is niet vastomlijnd, maar in de regel vinden wij dat een evenwichtige RvA uit drie personen bestaat met verschillende achtergronden. Idealiter is de samenstelling als volgt:

 • Een ondernemer die u waardeert vanwege zijn of haar (innovatief) ondernemerschap. Bij voorkeur uit een volstrekt andere branche.
 • Iemand die uw markt en bijbehorende dynamiek (leveranciers, afnemers, concurrentie) goed kent.
 • Een financieel specialist met een breed extern referentiekader en een uitgebreid financieel / juridisch netwerk die in staat is een brug te slaan tussen operatie, commercie, rendement en financiering.

Het zo nu en dan doorvoeren van wisselingen in de RvA draagt bij aan de functie van het orgaan: vanuit een onafhankelijke en positief kritische blik naar de onderneming kijken. Schroom dergelijke periodieke wijzigingen dus niet.
RvA leden willen veelal zelf ook niet voor een te lange termijn zitting nemen, onder meer vanwege deze reden.

Voordelen van een RvA

De belangrijkste voordelen van een RvA zijn:

 • De drempel voor het vragen van extern advies is laag. U hoeft niet eerst intakegesprekken te voeren en uw bedrijf en processen uit te leggen. Een kort belletje en u kunt weer verder.
 • Vanuit meerdere invalshoeken wordt naar uw vraagstukken gekeken, in combinatie met het brede extern referentiekader van de RvA komt u tot betere beslissingen en zal uw onderneming beter renderen.
 • Verbeterpunten voor uw business model (marktpositie, onderscheidend vermogen, etc.), uw organisatie (bijv. managementinformatie, werkkapitaalontwikkeling, rendement, etc.) of de samenstelling van het MT worden eerder geadresseerd.
 • Relevante thema’s waar u wellicht nog niet mee bezig was worden door de RvA proactief geagendeerd.
 • U krijgt gemakkelijk toegang tot een breed netwerk.
 • Het voegt vertrouwen toe bij stakeholders.

Valkuilen

Een RvA zonder toegevoegde waarde is zinloos; zonde van de tijd en kosten. Het vinden van de juiste mensen is cruciaal. De RvA leden moeten zich onafhankelijk kunnen opstellen, relevante kennis (en netwerk) meebrengen en echt fungeren als klankbord. Valkuilen die wij in de praktijk tegenkomen zijn onder andere:

 • Een te vertrouwde sfeer / 'laissez faire'. Een RvA die te dicht bij de ondernemer / bestuurder / familie of onderneming staat.
 • Voor een lange tijd geen wijzigingen in de samenstelling doorvoeren.
 • Een onevenwichtige samenstelling. Bijvoorbeeld alleen maar leden met een commerciële achtergrond of alleen een financiële achtergrond. De kracht zit in de mix van verschillende disciplines.
 • Het ontbreken van een klik met het management. Bijvoorbeeld omdat de leden vooral een connectie hadden met de vorige generatie.
Erwin 2 (2X3)

Kruger beschikt over een groot netwerk ondernemers, managers en bestuurders en denkt graag met u mee over de inrichting en samenstelling van een RvA. Daarnaast hebben ook diverse leden van het Krugerteam zitting in RvA’s. Vragen, neem contact op met:

Erwin Sturkenboom
esturkenboom@kruger.eu
+31 (0)6 23025488