Early Warnings; signalen om alert op te zijn

In iedere onderneming of instelling gaan zaken goed en fout. Maar hoe deze zaken tijdig te onderkennen?

Als eerste, de meest gewenste: De ideale onderneming

Early Warning Afbeelding Artikel Kees

In iedere onderneming of instelling gaan zaken goed en fout. Maar hoe tijdig te onderkennen of de balans de verkeerde kant op zal doorslaan?

Met behulp van alertheid op 'Early Warnings' neem het voorspellend vermogen sterk toe. Het gaat om (een combinatie van) signalen die een indicatie geven van mogelijk binnenkort verslechterende resultaten, vaak zelfs voordat dit in de cijfers zichtbaar wordt. Deze signalen kunnen door alle betrokkenen worden gezien zowel intern als extern. Denk aan medewerkers, OR, management, klanten, leveranciers, accountant, bankier, commissarissen en adviseurs. Bij tijdige signalering kan beleid worden aangepast en ook tijdig worden ingegrepen.

Slechte of afnemende resultaten worden (pas!) duidelijk in de financiële verslaglegging en zijn op zich een heel duidelijk signaal, maar zijn altijd een gevolg en geen oorzaak.

We richten ons daarom op de niet-financiële Early Warnings aan de hand van een zestal typologieën van bedrijfsomstandigheden. In deze en volgende nieuwsbrieven komen deze typologieën achtereenvolgens aan de orde.

De ideale onderneming wordt gekenmerkt door:

 • Door de tijd heen wordt een rustige, verantwoorde groei gerealiseerd.
 • Uitgebalanceerd managementteam, een goed 2e echelon in een heldere organisatie.
 • Het bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door onafhankelijk, kritisch toezicht (Raad van Commissarissen) of kan terugvallen op een zakelijk samengestelde Raad van Advies of STAK bestuur.
 • Diepgaande kennis van de marktontwikkelingen en van de concurrentie per deelmarkt.
 • Uiteraard beschikt de ideale onderneming over snelle betrouwbare financiële rapportages, (laatste inzichten van) exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses en stuurt (op de trend van) betrouwbare KPI’s.
 • De budgetbewaking is strak, maar flexibel bij veranderende omstandigheden.
 • Up-to-date kostprijzen zijn bekend, zowel op het niveau bruto marge, directe kostprijs en integrale kostprijs, waardoor steeds op winst/verlies per product/dienst, klant, regio, vertegenwoordiger e.d. wordt gestuurd.
 • Last but not least: er heerst een besluitvaardige en daadkrachtige cultuur zodat snelle actie bij tegenvallers plaatsvindt, maar ook kansen worden benut.

Zelfs bij de ideale onderneming zijn Early Warnings, denk aan:

 • Aandeelhouders veranderen bijv. door vererving of verlangen teveel dividend.
 • Afhankelijkheid klein aantal klanten/leveranciers of van overheidsbesluiten.
 • Afhankelijkheid van enkele sleutelfunctionarissen.
 • Noodzakelijke opvolging in/van het bestuur.
 • Toenemende concurrentie uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld van nieuwe marktpartijen.

Belangrijke aandachtspunten voor betrokkenen bij de ideale onderneming

 • Blijf alert! Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, kan dat zo zijn maar meestal niet langdurig.
 • Waarborgt de eigendomsstructuur een continue zakelijke besluitvorming?
 • Zijn de producten/diensten toekomstgericht?
Erwin 2 (2X3)

Vragen? 

Erwin helpt u graag

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 254 88