Corporate Finance opnieuw belangrijk onderdeel van de Kruger adviespraktijk in 2023

Terugblik 2023

Met de inmiddels zevende editie van een terugblik op het afgelopen jaar wordt de stemming er niet vrolijker op: het aantal en aandeel 'distressed' corporate finance opdrachten neemt (sinds 2021) ook dit jaar weer toe. Gelukkig heeft het aantal reguliere opdrachten nog de overhand.

Het M&A volume werd in 2023 aanhoudend beïnvloed door hogere rentes, economische en geopolitieke onzekerheid en terughoudende bancaire financiering. Hetgeen vervolgens resulteert in lagere EBITDA multiples en voorzichtigheid in (afronding van) transacties. Voor 2024 wordt een daling van de rente verwacht, dat een inmiddels merkbaar positieve impuls geeft aan de M&A markt. Ook Kruger CF heeft een opvallend aantal nieuwe M&A trajecten in de pijplijn voor 2024.

Voor KCF was 2023 wederom een vol bezet jaar. Van de circa 200 lopende of afgeronde opdrachten, die Kruger in 2023 heeft uitgevoerd, betroffen 95 Corporate Finance (deel)opdrachten (2022: 86), inclusief een 16-tal WHOA trajecten.

Resultaten

Afbeelding Artikel Richelle Cijfers KCF 2023

 

  • Heel mooi: meer verkoopbegeleiding – Regulier
  • Een toename in waarderingsopdrachten – Regulier
  • De groei in herfinanciering is inclusief 15 WHOA(-gerelateerde) trajecten
  • Meer ondernemingen in de sectoren (online) retail, bouw en zorg; minder in techniek en groen & agri

Herfinanciering en herstructurering van schulden

Sinds ondernemingen per 1 oktober 2022 moesten starten met het terugbetalen van bijzonder uitstel van belastingen en te veel ontvangen coronasteun, zien we steeds vaker ondernemingen met een te hoge schuldenlast waarvan de rente- en aflossingsverplichtingen niet meer door de operatie kunnen worden opgebracht en een faillissement dreigt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal WHOA-trajecten (herstructurering van schulden) toeneemt: van 8 in 2022 naar 16 in 2023 (lopend of afgerond). Met een nog steeds sluimerende recessie verwachten we dat het aantal opdrachten verder zal toenemen. Alhoewel het traject een flinke investering vergt, zijn er inmiddels de nodige in de kern gezonde bedrijven die door een WHOA-traject óf een minnelijk akkoord weer een toekomst hebben.


Kruger heeft veel waardevolle praktijkervaring opgedaan met WHOA-trajecten. In de benodigde expertise zien we een overlap tussen onze Corporate Finance en Business Consultants praktijk. En in de realisatie van een schuldenakkoord gaat het ook over 'dealmaking' met stakeholders, waardering, herfinanciering en aandelenbelangen.

In het kort zien de opdrachten op:

  • vooronderzoek naar de mogelijkheden
  • bepalen van de indicatieve reorganisatiewaarde
  • ondersteuning bij het hele traject: bedrijfseconomische positie – prognoses – reorganisatiewaarde – financiering
  • het geven van een second opinion bij aan financiers/schuldeisers voorgelegde akkoordvoorstellen.
Richelle Ros Blw Landschape

Kruger Corporate Finance is bij uitstek gepositioneerd voor distressed situaties, heeft de expertise in huis en heeft het netwerk. Maar zeker niet minder voor reguliere transacties. Voor welke financieel strategische uitdaging u ook staat in 2024: wij staan u graag resultaat- en doelgericht en met oprechte betrokkenheid bij.

Richelle Ros
rros@kruger.eu
+31 (0)6 514 373 48