Dit vergt een maatwerk aanpak van het werving & selectie proces. Wij ontzorgen onze klanten volledig, van profiel tot en met arbeidscontract.

Werving Dreamstime M 29286246

Kruger Executive Search voor het MKB

Het herstel op de arbeidsmarkt zet sterk door, recente cijfers geven dat aan. De werkloosheid bevindt zich momenteel op een niveau van voor de corona-crisis (4,1% bron: CBS) en de spanning op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Aan de andere kant zien we duidelijk dat de arbeidsmobiliteit ook weer groeit. Gemiddeld 38% van de werkenden zou eventueel overwegen een andere werkgever te zoeken om uiteenlopende redenen, zoals persoonlijke groei, uitdaging, carrière perspectief, balans werk-privé, etc. Daarnaast vindt meer dan de helft van de werkzoekenden een baan via netwerken of doordat zij pro actief worden benaderd. Dat zorgt ervoor dat bij het werven en selecteren van medewerkers een meer sporen benadering cruciaal is, waarbij zowel actief als latent zoekenden bereikt worden via verschillende kanalen.

Grotere organisaties werken met een recruitmentstrategie, waarbij een dedicated recruitmentteam onder verantwoordelijkheid van HR werkt aan een continue arbeidsmarktcommunicatie op verschillende niveaus, waardoor er, in de meest optimale vorm, steeds potentiële kandidaten in de pijplijn zitten. Dit op basis van een uitgekiende aanpak waar employer branding, campus recruitment, social media tooling en in een enkel geval al gerobotiseerde zoeksystemen onderdeel van uitmaken.

Niet elke organisatie binnen het MKB heeft de middelen of de capaciteiten om de werving en selectie op deze wijze vorm te geven. Enerzijds omdat het aantal vacatures beperkter is en vaak de uitstroom lager (waardoor minder behoefte is aan een continue stroom van kandidaten), anderzijds omdat men vaak in het verleden via eigen netwerken wel aan kandidaten kwam. Door de toenemende concurrentie en krapte op de arbeidsmarkt zijn meer inspanningen noodzakelijk. Daarnaast zien wij dat de benodigde kennis, competenties en gedragskenmerken in de functieprofielen van (management-)rollen binnen het MKB veel breder zijn dan bij vergelijkbare functies binnen corporates. Dat heeft vooral te maken met de omvang van de organisatie waarbij van de werknemer een bredere rol verwacht wordt met meerdere verantwoordelijkheidsgebieden. Ook merken wij een meer ondernemende en initiërende cultuur op waarbij betrokkenheid, energie, inventiviteit en doelgerichtheid kerncompetenties zijn. Dit vergt een maatwerk aanpak van het werving & selectie proces.

Kruger Executive Search richt zich op management & finance functies binnen het MKB waarbij wij onze klanten volledig ontzorgen. Van profiel tot en met arbeidscontract.

Wij maken daarbij gebruik van een wervingsproces gebaseerd op meerdere pijlers:

  1. Eigen netwerk benadering. Hierbij benaderen we potentiële kandidaten uit ons eigen netwerk. Dit kunnen zowel kandidaten zijn in een vaste baan alsook ZZP'ers. We beschikken over een zorgvuldig opgebouwd bestand van professionals die hun jarenlange ervaring als ZZP'er graag willen benutten in een vaste baan. Dit kan het wervingsproces aanzienlijk inkorten. Kandidaten die we eerder hebben geplaatst worden hiervan uitgesloten.
  2. Executive search & social communities. Via desk research worden potentiële kandidaten in kaart gebracht en door ons benaderd.
  3. Online advertentie- en bannercampagne. We brengen op basis van het overeengekomen functieprofiel een maatwerkadvies uit van de ons inziens meest relevante online werving platforms. Dit advies is gebaseerd op een data-analyse op deze specifieke vacature, uitgevoerd door Brockmeyer, een bureau volledig gespecialiseerd in vacaturemarketing. Zij meten continu de performance van ruim 2000 mediakanalen. Hiermee wordt de beoogde doelgroep op de meest efficiënte wijze benaderd.

Met deze aanpak, die een vrijwel 100% succes rate kent, bieden we onze klanten een campagne waarin alle wervingsinstrumenten vertegenwoordigd zijn, zonder dat deze zich zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van het werving- en selectieproces, inclusief de gehele administratieve rompslomp.

Daarbij treden wij altijd naar buiten namens de klant en niet namens Kruger, dat de employer branding ook weer versterkt. En ook wij kennen een ondernemende insteek, wij werken op no cure, no pay basis.

Frank Vdh 600X900 (L)

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Frank helpt u graag

fvanderhagen@kruger.eu

+31 (0)6 456 588 67