CEO 16.0 ??

Eerder schreef ik over het profiel van de 'toekomstbestendige' CEO voor het MKB en welke gedragskenmerken essentieel zijn om een onderneming te managen in verschillende fases van haar bestaan. Let wel, dit zijn de gemene delers, elke onderneming heeft uiteraard specifieke kenmerken die ook weer van invloed zijn op het profiel. Deze zijn onveranderd:

  • Executiekracht
  • Cognitief leervermogen
  • Zelfkennis en mensgericht leiderschap
  • Innovatie- en vernieuwingsgericht

Bij Kruger zien we dat een aantal marktontwikkelingen zich in razend tempo opvolgen. Ontwikkelingen die van invloed zijn op het profiel van de CEO in het verlengde van bovenstaande. Natuurlijk in meer of mindere mate, maar van een CEO wordt toch verwacht dat deze hierop anticipeert. 

Zeker niet uitputtend, maar een aantal relevante ontwikkelingen:

Kunstmatige Intelligentie (AI)

Elke maand komen er duizenden AI-tools op de markt. Een groot aantal zijn gericht op het verhogen van efficiency en productiviteit binnen je onderneming, maar AI kan ook bijdragen aan het vergroten van je concurrentievoordeel. Denk aan marktinformatie, concurrentieanalyses of sales- en marketingprocessen. Uiteraard moet de integriteit gewaarborgd zijn, maar AI is niet meer de 'ver-van-mijn-bed-show'. De CEO hoeft geen specialist te zijn maar moet snappen hoe AI kan bijdragen aan het succes van het bedrijf en met welke (kleine) stappen gestart kan worden. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de changemanagement capaciteiten van de CEO, omdat - wat wij ervaren - AI binnen veel MKB- ondernemingen eerder als bedreigend wordt ervaren dan dat het kansen biedt.

Environmental, Social & Governance (ESG)

Oftewel duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zeker niet meer alleen het feestje van de corporates! Ook binnen het MKB wordt de balans tussen financiële resultaten, milieu, sociale balans en goed bestuur afgewogen in de beoordeling van het succes van een onderneming, los van de publieke opinie of de eisen die je afnemers bij je neerleggen. En het groot MKB is vanaf dit jaar verplicht te voldoen aan de CSRD-richtlijn. Natuurlijk alles in verhouding, maar het dwingt de CEO wel om hierover na te denken. Het beïnvloedt de besluitvorming over je distributie- en logistieke systemen, je marketing, je HR-beleid, etc. Als CEO moet je je hiervan bewust zijn en erover nadenken waar je het in je onderneming belegt. Het is onderdeel van strategie en besluitvorming.

Aandacht voor de generaties in je onderneming

Pffff, begin je weer over die jongere generatie?? Nee hoor, maar realiseer je dat 1 op de 4 jongere werkende (18 – 34 jaar) te maken heeft met burn-out-klachten (bron: TNO/CBS). Natuurlijk liggen de oorzaken niet allemaal in het werk, maar als een werknemer uitvalt heeft dat wel een grote impact. En hoe sla je een brug tussen de oudere en jongere generaties in je bedrijf? Wij pleiten dan ook voor een stevigere rol voor HR binnen het MKB. De CEO zou hiervoor een warm pleitbezorger moeten zijn en HR als vast agendapunt op de directie-agenda moeten zetten. Cliché, maar mensen maken het bedrijf! Om nog maar niet te spreken over de krapte op de arbeidsmarkt en hoe je je employer branding vormgeeft.

Zoals aangegeven, niet uitputtend, want we hebben het nog niet gehad over cybersecurity, globalisering, scenarioplanning, etc.

In de kern komt het erop neer dat de CEO bereid moet zijn om zich écht te verdiepen in de ontwikkelingen om ook zelf te kunnen interpreteren hoe en welke invloed deze hebben.

De titel CEO 16.0 is wat overdreven maar geeft aan dat de CEO zich constant moet blijven uitvinden! En bovenal, het belangrijkste is dat je plezier hebt in datgene wat je doet, en dat hebben we bij Kruger zeker!

Alhoewel mijn Rotterdamse collega’s op dit moment iets minder blij met mij zijn, maar dat heeft een andere oorzaak ….

Frank van der Hagen is als associé verbonden aan Kruger en verantwoordelijk voor de Executive Searchpraktijk.

Frank Psv Foto