De NOW-regeling is tot nu toe in zes regelingen en acht periodes, in de vorm van voorschotten, aan ondernemers beschikbaar gesteld. Nu wordt gestart met het indienen van definitieve berekeningen.

Terras Gesloten Corona Dreamstime M 181309186

And NOW?

De NOW-regeling (‘noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud‘) is in zes regelingen en acht periodes (NOW3 was gesplitst in 3.1, 3.2 en 3.3) tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2022 aan ondernemers met werknemers beschikbaar gesteld om de negatieve effecten van de corona-maatregelen deels het hoofd te kunnen bieden. De laatste (NOW6) betrof de periode januari, februari en maart 2022. De aanvraagperiode voor deze regeling is op 13 april jl. gesloten.
NOW is een subsidie onder een aantal voorwaarden op een deel van de loonsom voor werkgevers die, op moment van de aanvraag, de verwachting hadden minimaal 20% omzetverlies te zullen gaan lijden. Doel van de regeling is ontslag van werknemers en faillissementen te voorkomen.

Steunmaatregelen

De NOW en andere ruimhartige[1] steunmaatregelen i.v.m. de coronacrisis (waaronder ook uitstel van belastingbetalingen) blijken een stevige dempende werking te hebben gehad op het aantal faillissementen van ondernemingen met werknemers.
In 2021 heeft de Rijksoverheid € 33 miljard[2] uitgegeven aan maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. In totaal komen de uitgaven aan coronacrisismaatregelen in 2020 en 2021 en de nog te verwachte uitgaven van 2022 uit op € 85 miljard.

In 2021 blijken 1.536 van de bedrijven met werknemers failliet verklaard te zijn, hetgeen 43%(!) lager is dan in 2020. Het aantal faillissement in 2021 is bijna een 'all times low' sinds de start in 1981 van het bijhouden van het aantal faillissement door het CBS.

Onderzoeksjournalisten van Follow the Money hebben medio 2021 geschat dat het UWV in de periode tussen maart 2020 en maart 2021 bijna € 7 miljard te veel heeft uitgekeerd aan NOW-loonvoorschotten op een totaal van toen €17,7 miljard. Men kan ervan uitgaan dat het teveel uitgekeerde bedrag zeker niet allemaal fraude betreft, maar het indiceert duidelijk dat de regeling erg ruimhartig was en ook dat er dus nog een groot bedrag terugbetaald zal moeten gaan worden. Ook zal aan de Belastingdienst de eerder uitgestelde afdrachten vanaf 1 oktober 2022 betaald moeten gaan worden. Deze combinatie van terugbetaalverplichtingen zal de komende jaren zeer waarschijnlijk leiden tot een – al dan niet geleidelijke - 'correctie' op de 'all times low' faillissementscijfers van 2021.

Kredietverzekeraar Atradius verwacht over heel 2022 een verdubbeling van het aantal faillissementen t.o.v. 2021 enerzijds door het wegvallen van de coronasteunmaatregelen en anderzijds door de toenemende economische onzekerheid. Ook de hoge energieprijzen zullen in bepaalde sectoren tot meer problemen gaan leiden.

TR And Now Afbeelding1 Grafiek

NOW-regeling

Bij de start van de NOW-regeling werd geaccepteerd dat niet alles correct zou plaatsvinden onder het terechte credo ‘alle hens aan dek’ – eerst de ondernemers financieel helpen en dan controleren.

Nu 2021 achter ons ligt zal de jaarrekening opgemaakt (gaan) worden en zal derhalve een derde (zoals de accountant) moeten (gaan) beoordelen of de hoogte en omstandigheden aangaande de eerder aangevraagde NOW-subsidies correct en rechtmatig waren. Die beoordeling is afhankelijk van de hoogte[3] van uw voorschot of uiteindelijke subsidie (vaststellingsbedrag).

Ondernemers die eerder NOW-subsidie als voorschot hebben ontvangen, dienen dus tijdig bij het UWV de definitieve berekening aan te vragen ter veststelling van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom. Voor NOW2 diende die definitieve berekening vóór 31 maart 2022 plaats te vinden; de definitieve berekening van NOW3 (betrof de maanden oktober, november en december 2020) kan tot en met 22 februari 2023 bij het UWV worden aangeleverd. Indien een berekening niet wordt aangevraagd/ingediend, dient de volledige subsidie so-wie-so terugbetaald te worden. Daarvoor kan met het UWV (online) een betalingsregeling worden getroffen tot en met 36 maandelijkse termijnen.

TR And NOW Afbeelding Voetnoot (1)

Werkgevers die denken meer tijd nodig te hebben om terug te betalen of hun betalingsregeling op een later tijdstip willen laten ingaan, kunnen dat aangeven. Dan kan na afstemming een regeling op maat volgen. Uiteraard kan ook uit de berekening blijken dat (slechts een deel van) de subsidie terugbetaald dient te worden, of dat er zelfs te weinig subsidie is aangevraagd en dat volgt een nabetaling.

Door de oorlog in de Oekraïne zijn de onzekerheden wel toegenomen, naar wij hopen dat daar in de loop van 2022 een einde aan zal komen en dat u de komende jaren weer verder zonder ‘gehannes’ (door corona of anderszins) kan ondernemen!

Tom 1 (2X3)

Vragen? 

Tom helpt u graag

treijnen@kruger.eu

+31 (0)6 839 754 34