Goed inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming vormt de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 103

Cashgericht ondernemen

We hebben te maken met een 'perfect storm' en voor veel ondernemingen geldt weer 'cash is king'. Cashgericht ondernemen is in de huidige markt met alle vormen van onzekerheid cruciaal. 

Goed inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming vormt de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen. Op basis van dit inzicht kunt u de juiste acties tijdig in gang zetten. Voor de korte termijn liquiditeitsontwikkeling focust u zich op het inzichtelijk krijgen van de operationele kasstroom. Kruger heeft hiervoor het '13-weeks liquiditeitsmodel' ontwikkeld dat bijzonder is in zijn flexibiliteit, overzicht en diepgang.

13-weeks liquiditeitsmodel

Kruger heeft ervoor gekozen om de klassieke cijfermatige opstelling op 1 A4, aan te vullen met een krachtig interactief dashboard. Het 13-weeks liquiditeitsmodel heeft Excel als basis om de instapdrempel zo laag mogelijk te houden met behoud van flexibiliteit. Door de mogelijkheid om een automatische koppeling te maken met uw financiële systeem kost het actualiseren van de gegevens weinig tijd, blijft de diepgang behouden en kan dit overzicht wekelijks met relatief weinig moeite gedraaid worden in tijden dat dit noodzakelijk is voor een onderneming. Bovendien is dit model zeer geschikt voor project georiënteerde bedrijven door de aparte projectmodule die inzicht geeft in de verkoop- en inkoopregels op project- en projectleidersniveau.

Het interactieve dashboard geeft diepgaand inzicht in debiteuren, crediteuren, openstaande verkoop- en inkoopregels, projecten en projectdetails, facturatie, valuta en voorraad. Allerlei dwarsdoorsnedes zijn hierbij mogelijk en er kunnen scenario’s gedraaid worden waarbij met betaaldagen 'gespeeld' kan worden en het effect daarvan direct zichtbaar is voor de kasstroom. Tevens is een management summary beschikbaar voor directie, MT en financiële stakeholders.

Implementatie zal in samenspraak met de onderneming plaatsvinden door een ervaren consultant van Kruger en is mogelijk binnen enkele dagen, mede door de uitermate flexibele mapping.

Het model wordt vervolgens eigendom van opdrachtgever. Tijdens de implementatie zal een advies worden gegeven waar verbeteringen mogelijk zijn om binnen de onderneming blijvend op cash te sturen.

Wouter Van Tienhoven


Wouter van Tienhoven

wvantienhoven@kruger.eu 
+31 (0)6 306 108 62

Frank Van Der Hagen 859947


Frank van der Hagen

fvanderhagen@kruger.eu 
+31 (0)6 456 588 67

Z Walter Cordia


Walter Cordia

wcordia@kruger.eu
+31 (0)6 200 016 83

Als u wilt weten wat het Kruger 13-weeks liquiditeitsmodel voor uw onderneming kan betekenen, sturen wij u graag onze brochure toe. Uiteraard kan ook een afspraak worden gemaakt voor een demo.