Artikelen

CEO 16.0 ??

Gepubliceerd op: 8 mei 2024

De titel CEO 16.0 is misschien wat overdreven, maar geeft wel aan dat de CEO zich constant moet blijven uitvinden.

Bas Jacobs - Op weg naar normaal?

Gepubliceerd op: 17 april 2024

Keren we na 2024 terug naar normaal? Dat is de grote vraag en het eerlijke antwoord is dat we dit niet goed kunnen weten. Wel kunnen we een ‘wat-als-scenario’ maken.

Zoektocht naar een passende alternatieve financiering

Gepubliceerd op: 3 april 2024

Hoewel banken nog altijd de grootste financiers van MKB Nederland zijn, wordt inmiddels meer dan de helft van de nieuwe financieringen aangetrokken via alternatieve financiers

Inzicht in geld- én goederenstromen cruciaal voor maken juiste keuzes

Gepubliceerd op: 7 februari 2024

Besluiten nemen die goed zijn voor uw winstgevendheid én cashpositie vereisen inzicht in zowel de geld- als goederenstromen van uw onderneming.

Bedrijven beter laten presteren!

Gepubliceerd op: 7 februari 2024

Kruger heeft haar missie en visie duidelijk op het vizier. Eigenlijk zoals u al 35 jaar van ons gewend bent.

De kracht van de eerste indruk

Gepubliceerd op: 6 februari 2024

In de eerste paar seconden van een ontmoeting vormen we ons oordeel over die ander. Zorg ervoor dat deze indruk goed is; enkele gouden tips uit onze Executive Search praktijk.

De Kruger Corporate Finance praktijk in 2023

Gepubliceerd op: 7 februari 2024

Van de circa 200 lopende of afgeronde opdrachten, die Kruger in 2023 heeft uitgevoerd, betroffen 95 Corporate Finance (deel)opdrachten, inclusief een 16-tal WHOA trajecten.

Onbenut potentieel

Gepubliceerd op: 8 september 2023

De vraag naar arbeid door economische groei en vergrijzing is structureel hoog. Waarom is minder werken dan de ambitie en inmiddels de norm aan het worden?

De dekkingsbijdrage, wat is het en hoe ondersteunt het beslissingen?

Gepubliceerd op: 7 september 2023

De dekkingsbijdrage geeft een alternatief voor de klassieke kijk op cijfers, waar de twee belangrijkste termen nog vaak brutomarge en EBITDA zijn.

Een Raad van Advies; periodiek objectief advies!

Gepubliceerd op: 7 september 2023

Relatief weinig middelgrote bedrijven maken gebruik van een Raad van Advies (RvA) om periodiek strategische onderwerpen mee te bespreken.

2,5 jaar WHOA - onze ervaringen

Gepubliceerd op: 5 juli 2023

Het welslagen van een WHOA-procedure wordt bepaald door een goede voorbereiding, transparante informatievoorziening en de juiste financiële inzichten.

Maak werk van het afschaffen van verpandingsverboden!

Gepubliceerd op: 3 juli 2023

Het wetsvoorsteloverleg is uitgesteld tot na de zomer. Voor het MKB is de inschatting dat afschaffing van verpandingsverboden een miljard euro extra kredietruimte geeft!

2023 ….. En nu verder

Gepubliceerd op: 5 april 2023

Kruger heeft gekeken wat in de eerste 5 maanden 2023 bij onze klanten is gebeurd. We zien positieve en negatieve ontwikkelingen. Maar ook best verrassende.

Kruger Corporate Finance ziet toename van het aantal distressed situaties in 2022

Gepubliceerd op: 5 april 2023

Wederom een vol bezet jaar. Van de ruim 180 lopende of afgeronde opdrachten, die Kruger in 2022 heeft uitgevoerd, betroffen 86 Corporate Finance opdrachten.

Herstructureringsdeskundige in de WHOA

Gepubliceerd op: 12 september 2022

Een herstructureringsdeskundige inschakelen bij een WHOA-traject kan bijdragen om tot een gedegen en gedragen akkoord te komen, dat uiteindelijk de kans op slagen vergroot.

Toegang tot de markt voor alternatieve financieringsvormen

Gepubliceerd op: 5 april 2023

De financieringsmarkt bestaat in toenemende mate uit alternatieve financiers. Zij hebben van nature meer focus op de groeikansen dan op historische performance van bedrijven.

De positieve gevolgen van onzekere bedrijfseconomische omstandigheden

Gepubliceerd op: 15 november 2022

In dit artikel behandelen we diverse aspecten van omzet- en kostenposten die in het huidige economische klimaat een grote impact hebben op de bedrijfsvoering en het resultaat.

13-weeks liquiditeitsmodel voor ondernemers die op cash willen sturen

Gepubliceerd op: 15 november 2022

Goed inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming vormt de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Het belang van de financieel adviseur in een WHOA-traject

Gepubliceerd op: 8 september 2022

Een WHOA-procedure is écht een samenwerking tussen advocaat, financieel/bedrijfseconomisch (restructuring)specialist en de onderneming.

Zicht op rendement en rendementsverbetering

Gepubliceerd op: 5 september 2022

Gebruik de jaarrekening als vertrekpunt. U ontkomt niet aan het maken van aannames. Zolang deze breed binnen de organisatie worden getoetst, is dit geen punt.

Hoe ziet een week als consultant bij Kruger eruit?

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022

Wij vonden het hoog tijd om dit met u te delen. Aan mij de eer om deze reeks af te trappen. Ik ben Leon Bruggers en sinds een jaar werkzaam als Restructuring Consultant.

Saneren van de belastingschuld, kan dat zomaar?

Gepubliceerd op: 5 juli 2022

Medewerking aan een saneringsakkoord door de belastingdienst geschiedt slechts als het akkoord voldoet aan alle voorwaarden.

Operational lease versus financial lease: hoe zicht te houden op het échte rendement

Gepubliceerd op: 6 juli 2022

De vormkeuze heeft gevolgen voor de verwerking van de financiering in uw cijfers en daarmee voor de interpretatie van de financiële resultaten en balans. Wat is het verschil?

Keuze voor een werving- en selectiebureau, hoe dan?

Gepubliceerd op: 6 juli 2022

In deze uitdagende arbeidsmarkt kan het nuttig zijn om de werving van cruciale posities uit te besteden. U moet wel vertrouwen hebben dat uw probleem wordt opgelost.

Bijzonder beheer in de food

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Een bedrijf in foodproducten heeft een sterke reputatie opgebouwd. Nu het bedrijf een belangrijke klant verliest kan men niet meer aan de verplichtingen voldoen.

WHOA en waarderingsmethoden

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Van ondernemingswaarde naar reorganisatiewaarde, aanpassingen in het werkkapitaal.

Hoe komt de passie van de DGA weer terug?

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

De insteek van het gesprek is vaak dat op aandringen van externe stakeholders versterking van de directie moet worden gezocht. De DGA zit daar meestal niet echt op te wachten.

Distressed M&A, geen normaal corporate finance traject

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

De verschillen zijn groot door andere omstandigheden. Het proces vereist een volstrekt andere aanpak dan een normaal corporate finance proces.

And NOW?

Gepubliceerd op: 18 mei 2022

De NOW-regeling is tot nu toe in de vorm van voorschotten aan ondernemers beschikbaar gesteld. Nu wordt gestart met het indienen van definitieve berekeningen.

Executive Search: Mensenwerk en Maatwerk!

Gepubliceerd op: 18 mei 2022

Executive Search richt zich specifiek op het middenbedrijf, met focus op industrie, groothandel, retail, transport & logistiek en project gedreven ondernemingen.

Met uitgestelde 'coronafaillissementen' terug naar normaal

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Het aantal faillissementen is dankzij de overheidsmaatregelen en sterk ondernemerschap tijdens corona extreem laag uitgevallen. De komende jaren zal een inhaaleffect optreden.

Ondernemers worden zakelijk en persoonlijk geraakt door de coronacrisis

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

We leven in bijzondere tijden waarin ongekende vraagstukken op ondernemers afkomen. Laten we hier zorgvuldig mee omgaan. Immers, de economie wordt gecreëerd door ondernemers!

Risico van bedrijfsoverdracht binnen de familie

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Familiebedrijven zijn trots op de voortzetting en het uitbouwen van hun onderneming. Wat zijn de risico’s bij een overdracht binnen de familie; een paar vraagstukken.

Eerste sollicitatiegesprek, hoe bereid je je voor?

Gepubliceerd op: 6 mei 2022

Gebaseerd op eigen ervaringen vanuit de rol als intermediair, aspecten van een goed sollicitatiegesprek. Als het kan bijdragen aan succes, is ons doel bereikt!

Belastingschuld Nederlands bedrijfsleven

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Veel bedrijven hebben schulden en een belangrijke partij is de Belastingdienst. Evident dat de overheid actie moet ondernemen om de belastingschuld problematiek aan te pakken.

Cash is King

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Een goed inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming vormt de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Ondersteuning strategieontwikkeling

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Dit onderwerp is op dit moment zeer actueel, gezien de marktveranderingen en impact op verdienmodellen.

Interim management en executive search activiteiten in coronatijd

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Bijzondere ontwikkelingen in de vraag naar tijdelijk en vast management.

Continuïteitsonzekerheid in de jaarrekening

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Opmerkelijk is de ondergeschoven rol die het herstelplan hier aanvankelijk in speelt. Terwijl de belangen erg groot zijn!

Noblesse oblige

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Elke onderneming heeft uitdagingen door het coronavirus. Dit vraagt om begrip, geduld en concrete hulp van stakeholders.

Is uw onderneming voldoende in control?

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Walter Cordia vervult opdrachten als financieel adviseur, financieel (project)manager of CFO binnen het MKB en hanteert een stappenplan om de financiële sturing te verbeteren.

Psychologische barrières bij bedrijfsoverdrachten

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Een adviseur die ook oog heeft voor deze psychologische uitdagingen kan ervoor zorgen dat de kans op een succesvolle transactie wordt verhoogd.

Introductie Overall Equipment Effectiveness

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

De uitdaging is om het uit dit kengetal blijkende verbeterpotentieel (benuttingsgraad machines) te vertalen naar begrijpbare KPI’s.

De echte 'coronapijn' komt nog, is intens en duurt lang

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Het door corona aangetaste middelgrote bedrijfsleven in Nederland heeft minimaal 2-3 jaar nodig om te herstellen en weer toekomstgericht te investeren.

Vijf 'tips en tricks' rondom het curriculum vitae

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

In onze interim management en executive search praktijk zien wij vele cv's. Hierbij enkele adviezen en aandachtspunten voor het opstellen van een cv.

Early Warnings; signalen om alert op te zijn

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

In iedere onderneming of instelling gaan zaken goed en fout. Maar hoe deze zaken tijdig te onderkennen?

MKB als werkgever te bescheiden

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Het MKB is verantwoordelijk voor 70% van de werkgelegenheid in Nederland en wordt nog altijd gezien als de banenmotor.

De kwaliteit van winst

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Het bedrijfsleven profiteert over het algemeen volop van de economisch gunstige omstandigheden en ziet het resultaat toenemen. Maar neemt de kwaliteit van de winst ook toe?

De juiste kandidaat in een krappere arbeidsmarkt

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Dit vergt een maatwerk aanpak van het werving & selectie proces. Wij ontzorgen onze klanten volledig, van profiel tot en met arbeidscontract.

Liquiditeit zonder complexiteit?!

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Kruger constateert dat ondernemingen moeite hebben om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Een aantal tips en tricks die wij u in dit kader mee willen geven.

Analyse balanspositie OHW

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

In opvolging op het artikel 'Resultaatanalyse op één A4' wordt nu de balanspositie van onderhanden projecten en inzicht in toekomstige liquiditeitsontwikkeling beschreven.

Resultaatanalyse op een A4

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Het afgelopen jaar heeft Kruger diverse malen een QuickScan uitgevoerd bij organisaties waar sprake is van onderhanden werken/projecten.

De (BW 2:) 403-verklaring

Gepubliceerd op: 18 mei 2022

De 403-verklaring wordt nog steeds gebruikt. Bij een herstructurering wegen de voordelen echter niet op tegen de nadelen.

De toekomst van uw onderneming

Gepubliceerd op: 18 mei 2022

De rode draad bij goede resultaten. Recent werd door een scholier de vraag gesteld: "We hebben wel het vak geschiedenis, maar waarom niet ook het vak toekomst?"

Impact van gewijzigde verliesverrekeningsregels per 1 januari 2022

Gepubliceerd op: 18 mei 2022

De verliesverrekeningsregels zijn aangepast om te voorkomen dat winstgevende bedrijven jarenlang geen Vpb hoeven te betalen. Deze wijziging kan grote nadelige gevolgen hebben.

Wat zijn de toekomstige zekerheden van uw onderneming?

Gepubliceerd op: 21 mei 2022

U bent ondernemer en heeft te maken met een beweeglijke wereld. Waar staat uw onderneming vandaag en waar staat deze overmorgen?