Kruger enquête - Impact corona op ondernemingen

Kruger heeft in haar 32-jarig bestaan een groot netwerk opgebouwd van o.a. ondernemers en directie- en managementleden van Nederlandse middelgrote ondernemingen. In een periodieke enquête worden zij gevraagd naar de verwachte effecten van het coronavirus op het korte termijn toekomstperspectief van hun onderneming en de verwachte veranderingen in bedrijfsvoering. Hiermee trachten we een beeld te krijgen bij de door hen verwachte ontwikkelingen om deze met u te delen.

Meer informatie zie:

nieuwsbrief