Schema Early Warnings

Checklist Early Warnings

Op basis van jarenlange ervaring heeft Kruger de checklist 'Early warnings’ ontwikkeld.

Deze checklist, en de daaruit volgende scores, kunnen u meer indicatieve informatie verschaffen over de huidige financiële status en weerbaarheid van uw organisatie. Verder kan het u duidelijkheid geven aan welke onderdelen u de komende tijd extra aandacht moet schenken en/of de alertheid in uw organisatie moet worden verhoogd.

Uiteraard zijn wij graag bereid toelichting te geven bij de uitkomsten van de early warnings vragenlijst: https://krugereu.typeform.com/to/TkF71I

nieuwsbrief