Wet Melding Collectief Ontslag (de 'WMCO')

Per 1 maart 2012 is de WMCO gewijzigd, wat houdt de wijziging in?

Op basis van de WMCO dient de werkgever melding te doen van een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers binnen een tijdsbestek van drie maanden. De meest belangrijke wijziging per 1 maart is dat de wet van toepassing is geworden op alle vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in plaats van alleen in geval van een beëindiging via het UWV of de kantonrechter.

Ontslagen door middel van een beëindigingsovereenkomst vallen nu dus ook onder de WMCO.
Omdat het niet meer uitmaakt op welke wijze de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, is het
niet meer mogelijk het getalscriterium van 20 werknemers te omzeilen door alle (of een aantal) arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden te beëindigen.

De voorwaarden van de WMCO moeten in alle gevallen worden nageleefd, anders kan de ontslagen werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen zes maanden vernietigen. Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst "herleeft" en geacht wordt nooit te zijn beëindigd.

nieuwsbrief