Fiscale Eenheid voor de Omzetbelasting

Wat gebeurt er als een werkmaatschappij binnen een Fiscale Eenheid voor de Omzetbelasting failliet gaat?

U bent ondernemer en neemt dus risico's.
U doet uiteraard wel aan risicobeperking en heeft daarom voor uw onderneming een holdingstructuur opgezet met daaronder (verschillende) werkmaatschappij(en) en wellicht ook nog een onroerend goed vennootschap.  Er is echter een aantal oorzaken waardoor  de door u gewenste juridische afscheiding van de vermogens van de verschillende vennootschappen toch doorbroken kan worden. Eén daarvan is de fiscale eenheid voor de omzetbelasting (FE OB). Bij de FE OB wordt belasting geheven van de ondernemingen alsof het één belastingplichtige is. U hoeft dan slechts één aangifte omzetbelasting te doen. Dat treft: in deze lastige economische omstandigheden is het fijn te kunnen besparen op administratieve lasten. De keerzijde is dat alle ondernemingen uit de FE OB hoofdelijk zijn verbonden voor de omzetbelastingverplichtingen van de ondernemingen.

In onze praktijk merken wij dat veel ondernemers zich niet alle consequenties realiseren in geval van faillissement van één van de werkmaatschappijen. Niet alleen  de actuele omzetbelastingschuld van de ter ziele gegane onderneming moet door de rest van de FE OB gedragen worden. Ook de eerder door de onderneming genoten aftrek omzetbelasting met betrekking tot de in het faillissement onbetaald gebleven vorderingen van crediteuren blijven verschuldigd door de FE OB (de zogenaamde crediteuren btw).

Het in het zicht van een faillissement verbreken van de fiscale eenheid helpt u niet. Afgelopen jaar (april 2012) heeft het Hof te ’s-Gravenhage geoordeeld, dat indien kort vóór of uiterlijk op het moment van het beëindigen van de fiscale eenheid in redelijkheid de onderneming niet meer in staat wordt  geacht de betalingen aan haar crediteuren te verrichten, crediteuren BTW geheven kan worden bij de fiscale eenheid als de onderneming failliet gaat.

De FE OB is één van de vele risico's voor de door u verlangde  juridische afscheiding van de vermogens van de verschillende vennootschappen.

Kruger kan u helpen met het doen van een risicoscan van uw onderneming. 

nieuwsbrief