Betalingsonmacht

Ik kan de btw niet op tijd betalen en heb hiertoe betalingsonmacht gemeld. De fiscus heeft in een reactie gezegd dat dit niet kan omdat er sprake is van een fiscale eenheid. Ben ik als statutair directeur nu persoonlijk aansprakelijk?

Kort en goed: nee.

Als een onderneming niet in staat is tijdig de btw te betalen dan dient de bestuurder dat binnen 14 dagen te melden aan de belastingdienst. Gebeurt dat niet, dan is de melding niet rechtsgeldig gedaan en is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Dat geldt overigens ook als er wel tijdig is gemeld, maar als (1) niet tijdig gevraagde additionele informatie is verstrekt of (2) onvolledige informatie is verstrekt (de fiscus moet wel een tweede kans geven).

Een fiscale eenheid heeft weliswaar een hoofd, maar geen bestuurder. Als zodanig kan er geen sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en heeft de melding betalingsonmacht geen zin. Voor de zekerheid is het doorgaans wel verstandig om de melding betalingsonmacht te doen voor alle individuele vennootschappen. Vanuit de hoofdelijkheid die geldt bij een fiscale eenheid kan de belastingdienst namelijk wel alle vennootschappen van de fiscale eenheid aanspreken. Dit betekent dat de fiscus de btw bij een andere vennootschap binnen de fiscale eenheid kan vorderen.

Het melden van betalingsonmacht wil niet meteen zeggen dat er een betalingsregeling is. Het normale traject gaat als volgt: (1) melden betalingsonmacht, (2) rechtsgeldige bevestiging van de fiscus, (3) verstrekken van additionele informatie, (4) verzoek om betalingsregeling, mogelijk met beroep op versoepelde invordering, (5) overeenkomen betalingsregeling en uiteindelijk (6) betaling.

nieuwsbrief