Verantwoordelijkheid werkgever en rechten werknemers tijdens uitbraak coronavirus

Door de snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de Rijksoverheid maatregelen bekend gemaakt waarbij mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en sociaal contact te vermijden. Wat zijn hiervan de gevolgen op de werkvloer? Heeft een werknemer recht op loon als hij in quarantaine zit zonder ziek te zijn? Mag een werknemer thuis blijven als diens kind niet naar school mag? 

 

Scholen dicht: hebben werknemers recht op verlof om kinderen op te vangen?
Tussen 16 maart en 31 augustus 2020 waren scholen en kinderdagverblijven voor verschillende duur geheel of gedeeltelijk gesloten, waardoor de werknemer veelal een of meer kinderen moest opvangen. Alleen voor ouders die allebei werken in vitale sectoren werd opvang geregeld vanuit de overheid.

Sinds 1 september 2020 zijn de meeste scholen en kinderdagverblijven weer open, maar kunnen er zich door het coronavirus alsnog situaties voordoen waarbij men kinderen thuis moet opvangen. De werknemer krijgt hier geen verlofdagen voor en zou in principe vakantie moeten opnemen. In de praktijk werken veel werknemers thuis, waardoor de opvang van kinderen verzorgd kan worden zonder al te ingrijpende maatregelen. Het is aan te raden om in gesprek te gaan met werknemers die mogelijk te maken hebben met opvangproblemen.

 

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving
Werkgevers doen er uiteraard goed aan om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en dienen werknemers tevens instructies te geven over veilig werken. Werkgevers zijn verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren zonder gezondheidsrisico’s. Een van de basisadviezen vanuit de overheid blijft om thuis te werken tenzij dit echt niet anders kan. De actuele situatie en belangrijkste adviezen van het RIVM zijn te volgen op de website van het RIVM.

 

Werknemer kan niet werken: wanneer is er recht op loondoorbetaling?
Er zijn situaties mogelijk waardoor een werknemer als gevolg van het coronavirus niet kan werken. Niet in alle gevallen blijft het recht op loon bestaan: wanneer een werknemer ziek is als gevolg van het coronavirus heeft hij recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Wanneer een werknemer niet kan werken omdat hij quarantaine zit, volgt hij in feite een overheidsmaatregel of instructie op en ligt het voor de hand dat het recht op loondoorbetaling blijft bestaan. Als een werknemer angst heeft voor besmetting en daarom niet komt werken, bestaat in principe geen recht op loon.

 

Werknemer in quarantaine wegens vakantie in risicogebied: hoe om te gaan met loon en/of vakantie- en verlofdagen?
Wanneer een werknemer in quarantaine moet vanwege vakantie naar (tijdens de vakantie of ineens) risicovolle gebieden kunnen diverse situaties van toepassing zijn, zie de website van de Rijksoverheid voor de meest gestelde vragen.

 

Veelgestelde vragen coronacrisis en arbeidsrecht
De coronacrisis leidt tot allerlei nieuwe vragen in de arbeidsrelatie. BarentsKrans uit Den Haag heeft daarom een uitgebreide Q&A opgesteld. In deze Q&A worden veelgestelde vragen rondom arbeidsrecht tijdens de huidige coronacrisis behandeld. De Q&A wordt bijgewerkt aan de hand van de laatste ontwikkelingen. De antwoorden gelden in de meeste gangbare situaties. De antwoorden kunnen anders luiden als sprake is van specifieke afspraken in een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of toepasselijke cao, of als zich andere bijzondere omstandigheden voordoen. Daarnaast is een deel van de aan de orde zijnde regelgeving continu aan verandering onderhevig.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van deze ondernemingsgerichte maatregelen in meer detail. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie kruger/actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief