Verantwoordelijkheid werkgever en rechten werknemers tijdens uitbraak coronavirus

Door de snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de Rijksoverheid maatregelen bekend gemaakt waarbij mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en sociaal contact te vermijden. Wat zijn hiervan de gevolgen op de werkvloer? Heeft een werknemer recht op loon als hij in quarantaine zit zonder ziek te zijn? Mag een werknemer thuis blijven als diens kind niet naar school mag? 

 

Scholen dicht: hebben werknemers recht op verlof om kinderen op te vangen?
Per maandag 16 maart zijn scholen en kinderdagverblijven gesloten, waardoor de werknemer veelal een of meer kinderen moet opvangen. De werknemer krijgt hier geen verlofdagen voor en zou in principe vakantie moeten opnemen. In de praktijk werken veel werknemers momenteel thuis tot begin april, waardoor de opvang van kinderen verzorgd kan worden zonder al te ingrijpende maatregelen. Alleen voor ouders die allebei werken in vitale sectoren wordt opvang geregeld vanuit de overheid. Het is aan te raden om in gesprek te gaan met werknemers die mogelijk te maken hebben met opvangproblemen.

 

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving
Werkgevers doen er uiteraard goed aan om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en dienen werknemers tevens instructies te geven over veilig werken. Werkgevers zijn verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren zonder gezondheidsrisico’s. De actuele situatie en belangrijkste adviezen van het RIVM zijn te volgen op de website.

 

Werknemer kan niet werken: wanneer is er recht op loondoorbetaling?
Er zijn situaties mogelijk waardoor een werknemer als gevolg van het coronavirus niet kan werken. Niet in alle gevallen blijft het recht op loon bestaan: wanneer een werknemer ziek is als gevolg van het coronavirus heeft hij recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Wanneer een werknemer niet kan werken omdat hij quarantaine zit, volgt hij in feite een overheidsmaatregel of instructie op en ligt het voor de hand dat het recht op loondoorbetaling blijft bestaan. Als een werknemer angst heeft voor besmetting en daarom niet komt werken, bestaat in principe geen recht op loon.

 

Veelgestelde vragen coronacrisis en arbeidsrecht
De coronacrisis leidt tot allerlei nieuwe vragen in de arbeidsrelatie. BarentsKrans uit Den Haag heeft daarom een uitgebreide Q&A opgesteld. In deze Q&A worden veelgestelde vragen rondom arbeidsrecht tijdens de huidige coronacrisis behandeld. De Q&A wordt bijgewerkt aan de hand van de laatste ontwikkelingen. De antwoorden gelden in de meeste gangbare situaties. De antwoorden kunnen anders luiden als sprake is van specifieke afspraken in een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of toepasselijke cao, of als zich andere bijzondere omstandigheden voordoen. Daarnaast is een deel van de aan de orde zijnde regelgeving continu aan verandering onderhevig.

 

Corona Business Update en Business Scan

Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van deze ondernemingsgerichte maatregelen in meer detail. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie kruger/actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief