Uitstel diverse betalingen

Uitstel diverse betalingen: pensioenpremie, vakantiegeld, belastingen, huur
Voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis problemen ondervinden met het tijdig betalen van pensioenpremie, vakantiegeld, energie-, gemeentelijke en waterschapsbelasting en huur wordt gewerkt aan oplossingen. Hieronder leest u de laatste stand van zaken op 30 september 2020, zoals vernomen uit (nieuws)media.

 

Pensioenpremie: maatwerk tegemoetkoming bij problemen betaling
Pensioenuitvoerders komen ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies, zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars op 21 maart 2020 afgesproken. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, betreft het maatwerk per onderneming. Zie voor nadere informatie de website van de Stichting van de Arbeid.

  

Energiebelasting: uitstel voor bepaalde ondernemingen
Op 2 april heeft het Kabinet bekend gemaakt dat energieleveranciers voor april, mei en juni 2020 de energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en de btw hierover op een later moment (oktober 2020) in rekening kunnen brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. Dit staat in een Kamerbrief van het Ministerie van Financiën.

 

Gemeentelijke belastingen: uitstel, kwijtschelding of verlaging
23 maart meldde RTL Nieuws dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan gemeenten heeft geadviseerd om ondernemers financiële ruimte te bieden met creatieve oplossingen voor het heffen van gemeentelijke belastingen. Gemeentelijke belastingen zijn onder andere onroerendezaakbelasting (OZB), precario-, toeristen- en reclamebelasting. Mogelijke oplossingen zijn uitstel, kwijtschelding of verlaging (evt. met terugwerkende kracht). Diverse gemeenten hebben dergelijke maatregelen genomen, bezoek voor meer informatie de website van uw gemeente.

 

Waterschapsbelasting: uitstel of tijdelijke stop voor ondernemers
De Unie van Waterschappen en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben bekend gemaakt dat de waterschappen actief zijn om ondernemingen uitstel te verlenen. Sommige waterschappen heffen een periode helemaal niet. Daarnaast helpen ze ondernemingen door zelf sneller te betalen en proberen ze ook zoveel mogelijk van hun eigen projecten door te laten gaan.

 

Huur winkelvastgoed: betalingsuitstel
Op 10 april zijn Inretail en partijen uit de vastgoedsector een steunakkoord overeengekomen. Het steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie. Kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni 2020 worden opgeschort voor retailers die te kampen hebben met een omzetdaling van minimaal 25% over dezelfde periode. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers.

In het akkoord is afgesproken dat de maatregelen verlengd kunnen worden, als de periode van omzetverlies langer aanhoudt. Eventuele kwijtschelding van betalingsverplichtingen wordt na afloop van de periode van drie maanden beoordeeld als het daadwerkelijke omzetverlies per locatie inzichtelijk is. Het ministerie van Economische zaken roept vastgoedfinanciers (anders dan banken) op aflossingen op te schorten zodat verhuurders in staat gesteld kunnen worden de huurbetaling op te schorten.

 

DGA-taks: wetsvoorstel uitgesteld
Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' boven de hoofden van ondernemers. Deze 'DGA-taks' legt een hoge belasting op voor leningen groter dan € 500.000 van DGA's uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2023.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief