Uitstel diverse betalingen

Betalingsuitstel pensioenpremie, vakantiegeld, energie-, gemeentelijke en waterschapsbelasting
Voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis problemen ondervinden met het tijdig betalen van pensioenpremie, vakantiegeld, energie-, gemeentelijke en waterschapsbelasting wordt gewerkt aan oplossingen. Hieronder leest u de laatste stand van zaken op 25 maart, zoals vernomen uit (nieuws)media.

 

Pensioenpremie: maatwerk tegemoetkoming bij problemen betaling
Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoetkomen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Het betreft maatwerk per onderneming. Zie voor nadere informatie de website van de Stichting van de Arbeid.

 

Vakantiegeld: oplossingen bij problemen uitbetaling worden besproken
23 maart meldde de Telegraaf dat vakbond FNV bereid is om in het uiterste geval uitbetaling van het vakantiegeld op te schorten bij bedrijven die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet. Onder meer horeca en detailhandel hebben de bonden hierom gevraagd. Er is wekelijks overleg over de crisis tussen bonden en werkgevers. Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat uitkeringsinstantie UWV de kosten van vakantiegeld op zich neemt bij bedrijven die aankloppen voor steun.

 

Energiebelasting: uitstel voor bepaalde ondernemingen
23 maart meldde de Telegraaf dat het Kabinet de heffing van de energiebelasting voor bepaalde ondernemingen wil uitstellen, evenals de heffing van Opslag Duurzame Energie. Dat staat in een Kamerbrief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Gemeentelijke belastingen: uitstel, kwijtschelding of verlaging
23 maart meldde RTL Nieuws dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan gemeenten heeft geadviseerd om ondernemers financiële ruimte te bieden met creatieve oplossingen voor het heffen van gemeentelijke belastingen. Gemeentelijke belastingen zijn onder andere onroerendezaakbelasting (OZB), precario-, toeristen- en reclamebelasting. Mogelijke oplossingen zijn uitstel, kwijtschelding of verlaging (evt. met terugwerkende kracht). Diverse gemeenten hebben reeds dergelijke maatregelen genomen, bezoek voor meer informatie de website van uw gemeente.

 

Waterschapsbelasting: uitstel of tijdelijke stop voor ondernemers
De Unie van Waterschappen en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben bekend gemaakt dat de waterschappen actief zijn om ondernemingen uitstel te gaan verlenen. Sommige waterschappen heffen een periode helemaal niet. Daarnaast helpen ze ondernemingen door zelf sneller te betalen en proberen ze ook zoveel mogelijk van hun eigen projecten door te laten gaan.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie Kruger/actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

 

nieuwsbrief