Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Zzp'ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Veel zelfstandigen missen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet wil de circa 1,2 miljoen zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten (en inkomens en consumptie op peil blijven). Met dit doel is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) opgezet, gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

 

Hoe verschilt Tozo van Bbz?
Zelfstandige ondernemers met tijdelijke financiële problemen kunnen onder Bbz ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Tozo is gebaseerd op Bbz, maar aangepast en versoepeld i.v.m. de corona-uitbraak. Aanvragen worden sneller behandeld en ondersteuning wordt sneller verstrekt. Ook zijn enkele voorwaarden versoepeld.

 

Welke Bbz-voorwaarden zijn versoepeld?
De uitkering voor inkomensondersteuning hoeft later niet terugbetaald te worden. Ook vindt er omwille van de snelheid geen vermogens- of partnertoets plaats, en wordt de toets op de levensvatbaarheid van de onderneming niet toegepast. Voor ondersteuning in de maanden juni t/m september vindt wel een partnerinkomenstoets plaats. De behandelingstermijn is teruggebracht van 13 naar 4 weken.

 

Bij wie kunt u terecht voor deze bijstandsverlening aan zelfstandigen?
De uitvoering ligt bij de gemeenten. U dient uw aanvraag in te dienen bij de gemeente waar u woonachtig bent, niet de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

 

Wat houdt de ondersteuning in?
Ondersteuning kon in eerste instantie worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden, vanaf 1 maart 2020. Deze periode is op 28 mei met 4 maanden verlengd t/m 30 september 2020. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is daarbij afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Maximale uitkering bedraagt circa € 1.500,- per maand (netto). 

Naast een uitkering voor levensonderhoud is het mogelijk een lening bestemd voor bedrijfskapitaal te verkrijgen tegen een verlaagd rentepercentage. De lening bedraagt maximaal € 10.157,-.

 

(Tot) wanneer kan een aanvraag voor de aangepaste Bbz worden gedaan?
De eerste periode van de tijdelijke overbruggingsregeling gold voor 3 maanden, tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Na verlenging van de regeling op 28 mei is ook ondersteuning mogelijk tussen 1 juni t/m 30 september 2020.

 

Wie komen in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?
De regeling is bedoeld voor Nederlandse zelfstandige ondernemers die specifiek door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Zie voor de exacte vereisten de website van de Rijksoverheid. Het kabinet vraagt de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dit echt nodig is. Vanaf 1 juni 2020 kunnen alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

 

Komen uitzendkrachten, oproepkrachten en andere flexibele werkers in aanmerking voor Tozo?
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is niet van toepassing op flexkrachten, zoals uitzendkrachten of oproepkrachten. Omdat zij ook niet in aanmerking komen voor de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), heeft een Kamermeerderheid minister Koolmees verzocht om met een aanvullende regeling te komen. Hier zijn nog geen toezeggingen over gedaan.

 

Hoe gaat de Belastingdienst om met zelfstandigenaftrek bij misgelopen uren?
Bij veel zzp'ers leeft de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met misgelopen uren. Vooral in relatie tot het urencriterium, dat recht geeft op de zelfstandigenaftrek. Staatssecretaris Vijlbrief beveelt aan dat de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 (tot 1 oktober sinds de laatste verlenging) standaard ervan uitgaat dat zzp'ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook wanneer ze die uren niet daadwerkelijk hebben kunnen maken.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief