Tegemoetkomingen ondernemers in getroffen sectoren (TOGS/TVL)

Diverse sectoren worden in het bijzonder hard getroffen door de overheidsmaatregelen om de corona-uitbraak te beheersen. Denk bijv. aan horeca als gevolg van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche, of schoonheidssalons en kappers die in de problemen komen door de 1,5 meter afstand eis. Voor deze ondernemers werd daarom de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) beschikbaar gesteld. Daarnaast is op 20 mei 2020 voor bepaalde sectoren de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aangekondigd. Beide regelingen zijn een aanvulling voor het getroffen MKB op andere noodhulpregelingen waar zij mogelijk voor in aanmerking komen.

 

Wat is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)?
TOGS was een eenmalige forfaitaire uitkering van € 4.000, aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 27 maart 2020 t/m 26 juni 2020. In aanmerking kwamen ondernemingen die op 15 maart 2020 ingeschreven stonden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een hoofd- of nevenactiviteit die overeenkomt met de vastgestelde in aanmerking komende SBI-codes. Zie voor de volledige lijst de website van RVO

De lijst met SBI-codes is op diverse momenten uitgebreid. Op 30 maart werd de regeling uitgebreid voor meer soorten ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers. Op 7 april werd de regeling nogmaals uitgebreid: diverse contactberoepen, zoals tattooshops, kregen ook toegang tot de TOGS-regeling. Ook werden kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Daarnaast stond de regeling ook open voor agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden. Zie voor de voorwaarden de website van de Rijksoverheid.

 

Aanspraak op TOGS op basis van nevenactiviteit
Ondernemers konden vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak konden maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Een vereiste was wel, dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldeed aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beide € 4.000).

 

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)?
Op 28 mei 2020 is besloten dat MKB-ondernemers in bijvoorbeeld horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters– bovenop de NOW en TOGS subsidie - een tegemoetkoming krijgen van het ministerie van EZK voor hun vaste materiële kosten.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt Nederlandse MKB-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Zij krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten.

Het gaat om vaste kosten die doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij, die worden gecompenseerd door de NOW. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en uw branche. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd (maximaal 50%).

De eerste periode TVL liep van 1 juni t/m 30 september 2020. De TVL is met drie perioden verlengd, ieder afzonderlijk aan te vragen:

  • Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

Voor de eerste periode TVL gold een minimum van € 3.000 aan vaste lasten en een maximum subsidie van € 50.000. In de volgende drie perioden geldt een minimum van € 4.000 aan vaste lasten en een maximum subsidie van € 90.000. Vanaf de derde periode zal het minimum omzetverlies omhoog gaan (in eerste en tweede periode 30%).

NB: De TVL is een aanvulling op de NOW, maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie.

 

Wie komen in aanmerking voor TVL?
Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. Om in aanmerking te komen voor TVL gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf is opgericht voor 15 maart 2020 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.
  • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Als de hoofdactiviteit van uw onderneming niet in aanmerking komt, maar meerdere nevenactiviteiten wel, dan wordt de TVL berekend op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet.

 

Waar en wanneer kan TVL worden aangevraagd?
Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen voor de eerste periode kunnen ingediend worden t/m 30 oktober 2020 (17:00 uur). Voor de volgende drie perioden dient steeds een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief