Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers die als gevolg van corona en de hiertegen genomen maatregelen moeite hebben met het betalen van hun vaste lasten, kunnen een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De eerste subsidieperiode van TVL liep van 1 juni t/m 30 september 2020 en is daarna verlengd met vier perioden t/m september 2021.

 

Algemeen

Wie komen in aanmerking voor TVL?
De subsidie wordt toegekend aan bedrijven met een Nederlandse vestiging die meer dan 30% van hun omzet zijn verloren en minimaal €1.500 aan vaste lasten hebben per kwartaal.

Daarnaast is het bedrijf voor 15 maart 2020 opgericht en staat het ingeschreven bij de KvK, is in het bezit van een SBI-code, is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank, is geen overheidsbedrijf/krediet- of financiële instelling/holding en heeft minimaal één vestiging op een ander adres dan het privéadres van de eigenaar (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Wanneer een bedrijf verschillende activiteiten en SBI-codes heeft, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, waarvoor wij u naar de Rijksoverheid website verwijzen.

De TVL regeling geldt per onderneming en niet per vestigingsentiteit. Het is daarom gunstig om uw bedrijfsactiviteiten in meerdere BV's georganiseerd te hebben: u kunt dan per BV TVL aanvragen waardoor het maximum subsidiebedrag ook per BV geldt en u in totaal meer subsidie ontvangt.

Let op: de eis dat een bedrijf maximaal 250 werknemers mag hebben om in aanmerking te komen is per 21 januari jl. losgelaten.

 

Waar, hoe en voor welke perioden kan TVL worden aangevraagd? 
Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor iedere beschikbare periode dient afzonderlijk een aanvraag te worden ingediend:

  • Periode 1: 1 juni t/m 30 september 2020
  • Q4 2020 : 1 oktober t/m 31 december 2020
  • Q1 2021 : 15 februari tot 30 april 2021 17:00 uur
  • Q2 2021 : 1 april t/m 30 juni 2021
  • Q3 2021 : 1 juli t/m 30 september 2021

Aanvragen voor periode 1, Q4 2020 en Q1 2021 zijn niet langer mogelijk. Alleen grote bedrijven (niet-mkb) kunnen Q1 2021 nog aanvragen tot 10 juni 17:00. Aanvragen voor Q2 2021 kunnen naar verwachting vanaf de tweede helft van juni worden ingediend. Sinds 1 september 2020 kunt u een aanvraag ook via een machtiging door een accountant of andere intermediair laten doen.

 

Wat houdt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in?
Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten (min. €1.500 p/kw) en de mate van omzetverlies krijgen bedrijven een tegemoetkoming. Onder de vaste lasten vallen bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de NOW.

Het betreft een maximale vergoeding van €90.000 belastingvrij voor TVL Q4 2020. Vanaf Q1 2021 is het maximum verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De minimale vergoeding is vanaf Q1 2021 verhoogd van €750 naar €1500. Voor Q2 is in mei 2021 voor grote bedrijven (niet-mkb) het maximum verhoogd naar €1.200.000. Voor Q3 wordt dit weer €600.000. Voor een groep verbonden ondernemingen geldt een maximum van €1.800.000. Er wordt een voorschot van 80% uitgekeerd, de overige 20% volgt na de definitieve vaststelling.

 

Hoe wordt de hoogte van TVL berekend?
De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies % x vaste lasten van de SBI-code % x subsidie %. Het subsidiepercentage voor TVL Q4 loopt vanaf 50% op naar maximaal 70%, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Voor Q1, Q2 en Q3 2021 is er een vast percentage van respectievelijk 85%, 100% en 100%.

Voor Q2 en Q3 kan er als referentieperiode gekozen worden voor dezelfde periode in 2019 óf 2020.

Let op: als u in februari 2021 TVL Q1 aanvraagt, dan zal deze in eerste instantie berekend worden tegen de regels en percentages van Q4 2020. U zult later automatisch een nabetaling ontvangen volgens de nieuwe regeling. Het subsidiepercentage TVL Q2 moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Kan gelijktijdig NOW en TVL aangevraagd worden?
TVL-subsidie wordt ontvangen als aanvulling op de NOW. Voor NOW 3 en 4 (de perioden vanaf oktober 2020) telt ontvangen TVL niet meer mee als omzet in uw NOW aanvraag. Voorheen, bij NOW 1 en 2, was dit wel het geval. De NOW subsidie viel dan lager uit, maar u ontving opgeteld nog steeds meer subsidie.

 

Wanneer moet ik vaststelling van de TVL aanvragen?
Indien u TVL heeft ontvangen voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020, dan diende u vóór 1 april 2021 een vaststelling van de subsidie aan te vragen bij de RVO. Voor Q4 2020 dient u vóór 1 juli 2021 de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling.

Indien het omzetverlies gelijk is gebleven als bij de aanvraag, dan ontvangt u de laatste 20% van het subsidiebedrag. Indien het lager uitvalt, dan krijgt u minder dan 20% of zult u een deel terug moeten betalen. In het geval dat het omzetverlies hoger blijkt dan verwacht krijgt u alsnog een hoger subsidiebedrag met een maximum €50.000. 

Let op: de wijzigingen van de Q2 en Q3 2021 TVL-regeling moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Kunnen ondernemingen die in 2020 zijn opgericht ook een vorm van steun krijgen?
Voor mkb-ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn opgericht is de TVL Startende Ondernemingen in het leven geroepen, een aparte subsidieregeling.

Als u aan de voorwaarden van deze regeling voldoet, kunt u tot 12 juli 2021 17:00 uur de Startersregeling aanvragen voor Q1 2021 bij RVO. Ook voor Q2 zal deze subsidie worden aangeboden, deze kan nog niet worden aangevraagd.

 

Aanvullende informatie

Verruiming subsidiepercentages voor Q4
Per 9 december 2020 heeft het kabinet besloten tot een verruiming van de subsidiepercentages waarbij het subsidiepercentage meegroeit als u meer omzetverlies heeft geleden. Als u al TVL Q4 2020 toegekend heeft gekregen, dan hoeft u niets te doen, de RVO past het nieuwe percentage automatisch toe. Dit is uitsluitend voor Q4 2020; vanaf Q1 2021 wordt gewerkt met een vast subsidiepercentage van 85%.

 

Verruiming SBI-codes
Vanaf TVL Q4 2020 komen vrijwel alle SBI-codes in aanmerking. Kwam u in de eerdere periodes met uw SBI-code niet in aanmerking? Dan kunt u niet alsnog TVL aanvragen voor de periode juni t/m september 2020. De uitbreiding geldt alleen vanaf het vierde kwartaal en kent geen terugwerkende kracht.

 

Diverse sectoren 
Voor diverse sectoren bestaan specifieke of aangepaste regelingen. We verwijzen u hiervoor graag naar de betreffende websites van RVO of van uw branchevereniging.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. De Corona Business Update beperkt zich tot de voornaamste regelingen voor middelgrote en grote bedrijven. Voor informatie over regelingen voor zelfstandigen en kleine bedrijven of branche- of omvang specifieke regelingen verwijzen wij naar de betreffende organisaties of overheid.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/ 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief