Regelgeving onderhands akkoord aangepast met WHOA en TOA

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen, op 6 oktober 2020 stemde ook de Eerste Kamer in met de nieuwe wet. De WHOA zal op 1 januari 2021 in werking treden. De wet moet het makkelijker maken om een onderhands akkoord te sluiten met schuldeisers bij liquiditeitsproblemen, om zo onnodige (corona)faillissementen te voorkomen.

Op 27 oktober 2020 is als onderdeel van het derde steun- en herstelpakket een time-out arrangement (TOA) door het kabinet gepresenteerd. Ondernemers worden hiermee ondersteund in het tijdelijk stilleggen dan wel definitief staken van de bedrijfsactiviteiten. Het TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruikmaken van de WHOA en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen.

 

De nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)
Bij grote liquiditeitsproblemen bestaat de mogelijkheid een onderhands akkoord met alle schuldeisers te sluiten, om bijvoorbeeld uitstel van betaling te krijgen of om vorderingen aan te passen. Hiervoor moeten alle schuldeisers vrijwillige medewerking verlenen. In de praktijk hebben schuldeisers veel vrijheid om wel of niet mee te werken aan een akkoord. Eén dwarsliggende schuldeiser kan een akkoord al blokkeren.

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het mogelijk om ook tegenstemmende schuldeisers aan een onderhandsakkoord te binden en hiermee onnodige (corona)faillissementen te voorkomen. Tijdens deze behandeling zijn enkele amendementen ingebracht die o.a. als doel hebben het midden- en kleinbedrijf extra bescherming te geven. Eén amendement ziet toe op een minimumpercentage dat kleine schuldeisers te allen tijde terugkrijgen van hun vordering.

Zie voor een uitgebreidere samenvatting van de WHOA: /actueel/publicaties/whoa-een-samenvattend-overzicht/

 

Het time-out arrangement (TOA) helpt ondernemers gebruik te maken van de WHOA
Het time-out arrangement (TOA) is onderdeel van het derde steun- en herstelpakket van het kabinet, en gericht op het voorkomen van faillissementen. Het TOA is in het leven geroepen om ondernemers te helpen om gebruik te maken van de WHOA. Het staat ook bekend als het 'Doornroosje-arrangement', omdat het ondernemingen helpt in een soort winterslaap te gaan, waarmee alle bedrijfsactiviteiten tijdelijk dan wel definitief worden gestaakt.

Ondernemers kunnen voor invoering van de WHOA al met hun schuldeisers om de tafel voor een onderhands akkoord, om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Het TOA-pakket bestaat onder andere uit een programma 'Zwaar weer' van de Kamer van Koophandel, een platform met praktische informatie (beschikbaar in november), een uitgebreidere adviescapaciteit van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord (vanaf januari) en een tool om de processen van de WHOA te vereenvoudigen.

Daarnaast geeft de overheid ondernemers in zwaar weer de mogelijkheid om tijdens een TOA gebruik te (blijven) maken van de TVL en de NOW subsidies, indien aan die voorwaarden wordt voldaan.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief