Rechten werknemers en implicaties verzekeringen tijdens uitbraak coronavirus

Door de snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de Rijksoverheid maatregelen bekend gemaakt waarbij mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en sociaal contact te vermijden. Dit zorgt bij veel organisaties voor sterk veranderde omstandigheden. Heeft een werknemer bijvoorbeeld recht op loon als hij in quarantaine zit zonder ziek te zijn?

Ook is vaak sprake van financiële schade. Dit roept vragen op over de dekking door verzekeringen. Op deze pagina worden enkele vragen over voorname verzekeringen beantwoord. Voor meer veel gestelde vragen inzake verzekeren en het coronavirus kunt u terecht bij de website van Het Verbond van Verzekeraars.
 

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving
Werkgevers doen er uiteraard goed aan om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en dienen werknemers tevens instructies te geven over veilig werken. Werkgevers zijn verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren zonder gezondheidsrisico's. Een van de basisadviezen vanuit de overheid blijft om thuis te werken tenzij dit echt niet anders kan. De actuele situatie en belangrijkste adviezen van het RIVM zijn te volgen op de website van het RIVM.

Indien uw werknemers wettelijk verplicht zijn een mondkapje te dragen, of u verplicht uw werknemers daartoe, dan moet u deze gratis beschikbaar stellen of de mogelijkheid bieden de kosten te declareren.
 

Werknemer kan niet werken: wanneer is er recht op loondoorbetaling?
Er zijn situaties mogelijk waardoor een werknemer als gevolg van het coronavirus niet kan werken. Niet in alle gevallen blijft het recht op loon bestaan: wanneer een werknemer ziek is als gevolg van het coronavirus heeft hij recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Wanneer een werknemer niet kan werken omdat hij quarantaine zit, volgt hij in feite een overheidsmaatregel of instructie op en ligt het voor de hand dat het recht op loondoorbetaling blijft bestaan. Als een werknemer angst heeft voor besmetting en daarom niet komt werken, bestaat in principe geen recht op loon.

Werknemer in quarantaine wegens vakantie in risicogebied: hoe om te gaan met loon en/of vakantie- en verlofdagen?
Wanneer een werknemer in quarantaine moet vanwege vakantie naar risicovolle gebieden kunnen diverse situaties van toepassing zijn, zie de website van de Rijksoverheid voor de meest gestelde vragen.
 

Veelgestelde vragen coronacrisis en arbeidsrecht
De coronacrisis leidt tot allerlei nieuwe vragen in de arbeidsrelatie. BarentsKrans uit Den Haag heeft daarom een uitgebreide Q&A opgesteld. In deze Q&A worden veelgestelde vragen rondom arbeidsrecht tijdens de huidige coronacrisis behandeld. De Q&A wordt bijgewerkt aan de hand van de laatste ontwikkelingen. De antwoorden gelden in de meeste gangbare situaties. De antwoorden kunnen anders luiden als sprake is van specifieke afspraken in een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of toepasselijke cao, of als zich andere bijzondere omstandigheden voordoen. Daarnaast is een deel van de aan de orde zijnde regelgeving continu aan verandering onderhevig.

Verzekeringen

Wat dekken zorgverzekeraars voor werknemers bij kosten door het coronavirus?
Zorg die een medewerker nodig heeft in de behandeling van corona zal uit de basisverzekering vergoed worden. Echter, preventiekosten, zoals mondkapjes en desinfecterende gel, vallen niet onder de zorgverzekering. Nederlandse zorgverzekeringen bieden in het buitenland vaak alleen dekking voor spoedeisende hulp tot het marktconforme bedrag dat in Nederland voor die behandelingen geldt. Indien u een aanvullende (reis)verzekering heeft, dan is het mogelijk dat alle kosten vergoed worden.
 

Wat dekt de verzuimverzekering met betrekking tot corona? Welke invloed heeft NOW?
Voor de verzuimverzekering is de oorzaak van de ziekte niet van belang, dus ook coronaverzuim is gedekt. Indien uw medewerker echter niet ziek is, maar wel in (preventieve) quarantaine moet of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan valt dit niet onder de verzekering. Ook als u uw werknemer naar een risicogebied heeft gestuurd waardoor hij/zij het virus heeft opgelopen, dan dekt de verzekering dit niet. U dient zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen te treffen om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden, waaronder het annuleren van reizen naar risicogebieden.

Indien u NOW ontvangt, dan mag u geen aanpassingen doen in de verzekerde loonsom van uw verzuim (en/of WIA-)verzekering(en). U ontvangt echter wel eventuele uitkeringen van de verzuimverzekering indien werknemers ziek zijn, ook als u subsidie voor deze werknemer ontvangt vanuit de NOW; deze regelingen hebben geen invloed op elkaar.
 

Kan de zakelijke autoverzekering (tijdelijk) stopgezet worden? 
Vanwege het verplichte karakter van de WA-verzekering kunt u deze niet stopzetten, ook niet als u uw vervoermiddel niet gebruikt vanwege corona. U kunt wel:

  • Uw Casco (Allrisk) of Beperkt Casco (WA+) dekking verlagen of stoppen.
  • Uw voertuig schorsen bij de RDW en vervolgens de WA-verzekering (tijdelijk) stopzetten. Hier zijn echter kosten aan verbonden.

Sommige verzekeraars bieden tijdelijke regelingen aan waardoor u bijvoorbeeld uw bedrijfsauto in kan zetten als bezorgauto onder de dekking van de al bestaande zakelijke autoverzekering.
 

Worden noodgedwongen geannuleerde zakenreizen vergoed?
Indien een zakenreis geannuleerd wordt vanwege een negatief reisadvies of indien u zelf niet mag reizen vanwege een positieve corona testuitslag, dan is het van belang wie deze reis heeft geboekt. Indien dit een reisorganisatie is geweest, dan krijgt u als werkgever het geld veelal terug, als dit echter door een werknemer zelf is geboekt, dan valt dit niet onder de annuleringsvoorwaarden van de zakenreisverzekering. Als u zelf de reis wenst te annuleren vanwege een negatief reisadvies, dan is dit niet verzekerd.

Indien u zich verplicht moet laten testen bij het inreizen van bepaalde landen (waaronder Nederland) dan zullen deze kosten niet worden gedekt vanuit uw reisverzekering, ook niet als u verzekerd bent voor aanvullende medische kosten.

Let op: sinds het coronavirus wereldwijd verspreid is, bieden sommige verzekeraars geen dekking meer in het geval van annulering door het virus, ongeacht het moment van boeken of het reisadvies dat op het moment van annuleren is afgegeven. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.
 

Biedt een bedrijfsschadeverzekering uitkomst bij schade door het coronavirus?
Uw bedrijfsschadeverzekering zal waarschijnlijk niet de gevolgen dekken van bedrijfsonderbreking of omzetterugval door het coronavirus. Er is immers geen materiële schade geleden, wat de basis is van de dekking.
 

Dekt de bedrijfsmiddelenverzekering ook tijdelijk verplaatst inventaris?
Schade aan bedrijfsinventaris die tijdelijk bij uw medewerkers thuis is geplaatst, blijft verzekerd.

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van deze ondernemingsgerichte maatregelen in meer detail. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie kruger/actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief