Wordt crowd funding het nieuwe Legio Lease?

Tom Reijnen

 

Het is al een tijdje actueel: een bedrijfsfinanciering realiseren via crowd funding als alternatief voor de strikte(re) bankfinanciering. Dat vooral het MKB daar behoefte aan heeft blijkt o.a. uit de 'Financieringsmonitor 2018' van het CBS. Voor start-ups is financiering via crowd funding vaak het enige alternatief. De reeds jaren zeer lage spaarrente helpt deze platforms, waardoor particulieren open staan voor een alternatief waarbij je met relatief kleine inleg een hoger (voorgespiegeld) rendement kan realiseren. Voor de goede orde dit artikel betreft niet crowd funding acties voor een ideëel doel.

Wat mijns inziens wringt, is dat het business model van die commerciële crowd funding platforms verdacht veel lijkt op het oude provisiemodel van de assurantietussenpersoon dat nu verboden is. Je kon voorheen een 'onafhankelijk advies' krijgen over welke verzekering het beste voor je was; naar achteraf bleek, was dat steevast de verzekering van de verzekeraar die de meeste provisie aan de 'adviseur' betaalden.

Iets vergelijkbaars speelt bij de commerciële crowd funding platforms: een 'adviseur' schrijft een verhaal waarin de financiering en de activiteiten van de ondernemer worden toegelicht. In de gevraagde financiering wordt een berekening meegenomen over de toekomst en kan eventueel zelfs de aflossing in het eerste jaar meegefinancierd worden. De adviseur (en het platform) brengen een provisie in rekening bij de onderneming indien de benodigde financiering wordt gerealiseerd. Of die financiering tijdig terugbetaald zal worden, heeft geen invloed op die provisie; deze succesfee is direct betaalbaar bij het ophalen van het geld en is niet afhankelijk of rente wel of niet tijdig wordt betaald en of überhaupt terugbetaald wordt. De belangen van de vele particulieren die het geld inleggen op het voorstel van een adviseur en de belangen van die adviseur lopen dus niet parallel.  Dat is een herkenbaar fenomeen zoals dat bij Legio Lease ook was: de particulier moest maar afwachten of het 'geleasde' aandelenmandje inderdaad het rendement zou halen zoals dat door de adviseurs (of beter verkopers) was voorgespiegeld. 

Mochten de betrokken ondernemers het goed doen, dan kunnen die tussentijds de crowd fund financiering vervroegd aflossen met goedkoper bankkrediet. Daardoor loop je ook nog het risico dat enkel hoge risico-financieringen achterblijven!

nieuwsbrief