Terugblik Ronde Tafel IT

Eva Jansen

 

Op 27 september 2016 organiseerde Kruger een 'Ronde Tafel' voor de IT sector, een sector die volop in beweging is.

It Toekomst Eye Banner

Met een gezelschap van IT ondernemers en sectorbankiers van ABN AMRO Bank is tijdens de Ronde Tafel IT gesproken over het razendsnelle tempo waarmee technologie de wereld verandert en de manieren om daarop in te spelen. Door middel van specialisatie en schaalgrootte kunnen veel bedrijven beter inspelen op de veranderende markt. Om dit te bereiken overwegen veel ondernemers een fusie, aankoop of verkoop van hun bedrijf.

Een korte terugblik op de presentaties van de dag:

Ontwikkelingen en trends in de IT sector
Sander Duivestein, trendwatcher voor het verkenningsinstituut nieuwe technologie (VINT) van Sogeti nam het gezelschap in een wervelende presentatie mee in de razendsnelle manier waarop IT ontwikkelingen de wereld (gaan) veranderen.

Waar technologische ontwikkelingen eerst met jarenlange tussenpozen werden geïntroduceerd, wordt de laatste technologie bijna dagelijks gelanceerd. En waar de telefoon 75 jaar nodig had om 50 miljoen consumenten te bereiken, bereiken de laatste technologische ontwikkelingen, zoals een nieuwe app (denk aan Pokémon Go), 50 miljoen mensen binnen een week. 

Afbeelding Reaching 50 Million

Het belang en de impact van IT op eenieders leven is groter dan wij ons nu kunnen voorstellen. Dit betekent dat bedrijven zich steeds sneller moeten kunnen aanpassen aan de veranderende markt. Traditionele bedrijfsmodellen gaan drastisch op de schop en steeds meer diensten en producten zullen met behulp van digitale oplossingen worden geleverd. Deze verandering is goed zichtbaar wanneer je de top 5 publieke bedrijven van de afgelopen 15 jaar onder elkaar zet. De 'traditionele' bedrijven uit de top 5 zijn inmiddels allemaal vervangen voor IT bedrijven.

Afbeelding Largest Companies
De (potentiële) impact van de door Sander geschetste trends op de huidige manier van werken en leven is enorm. Het geeft alle aanwezigen voldoende stof tot nadenken over de op de toekomstgerichte keuzes voor hun ondernemingen.

Ervaringen met een MBO
Bart Rossieau heeft door een management buy-out (MBO) Circle Software overgenomen, een bedrijf dat oplossingen levert voor casemanagement, records management, collaboration, klantcontact en e-dienstverlening voor overheid en onderwijs. Tijdens de Ronde Tafel IT neemt Bart het gezelschap mee op zijn reis die uiteindelijk tot de MBO heeft geleid. 

Als medewerker van Circle Software zag Bart de potentie van het bedrijf en besloot dat hij graag zelf aan het roer wilde staan om Circle Software verder uit te bouwen. Hij overtuigde twee compagnons om mee te doen en samen namen ze de sprong in het diepe. 

Aan de uiteindelijke deal is een intensief proces voorafgegaan. Bart’s belangrijkste lessen voor anderen die, wellicht via een MBO, een bedrijf willen kopen of verkopen zijn:

 • Denk nu al na over je eindbestemming en tempo. Zowel als mogelijke koper als verkoper. Waar zie jij jezelf over 5-10 jaar?
 • Maak een plan, 'A goal without a plan is just a dream'.
 • Kies een passend moment voor het starten van een dergelijk proces.
 • Neem de regie in handen.
 • Zorg voor externe begeleiding.
 • Ten behoeve van de continuïteit van het bedrijf is een soepele overgang van belang. Samenwerking, wederzijds respect en duidelijke afspraken tussen koper en verkoper zijn hiervoor essentieel. Ook met betrekking tot de financiering.
 • Een MBO kan een onderdeel zijn van talent management binnen een bedrijf.

Belangrijke overwegingen bij een overnametraject
De laatste spreker van de dag was Marnix Messersmid van Kruger. Marnix heeft ruim 14 jaar ervaring in fusies en overnames en neemt de aanwezigen tijdens de Ronde Tafel IT mee in de belangrijke overwegingen voor ondernemers bij een overnametraject.

In de IT sector neemt het aantal transacties toe. Hierbij lijkt mee te spelen dat steeds meer IT bedrijven zoeken naar versterking van hun marktpositie door professionalisering, specialisatie en schaalgrootte. Daarnaast is er veel geld in de markt beschikbaar en lijken ondernemers vaker te 'wisselen' van bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze meer pionier dan manager zijn, hun vermogen veilig willen stellen of omdat ze de volgende generatie een kans willen geven.

In het figuur is de gemiddelde ontwikkeling van een IT bedrijf in de tijd weergegeven, met de bijbehorende financiering voor elke stap.

Grafiek Ontwikkeling It Bedrijf

Hoe een transactie wordt vormgegeven is afhankelijk van de situatie en de wensen van de betrokken partijen. Een transactievorm die steeds vaker voorkomt is een gefaseerde verkoop, de zogenaamde 'pre-exit'. Hierbij wordt een deel van de aandelen reeds verkocht, vaak aan een private equity partij en het restant op een later moment. De verkopende en kopende partij maken een gezamenlijk plan voor de tijd tot de verkoop van het restant van de aandelen en de exit strategie.

Redenen voor een pre-exit zijn bijvoorbeeld:

 • Het veiligstellen van een deel van de waarde van de onderneming
 • De verkopende ondernemer blijft nog een aantal jaar verbonden aan het bedrijf (tijd om een geschikte opvolger te vinden of op te leiden)
 • Groei door investeringen (bijv. acquisities) mogelijk maken
 • Soepele overgang naar de nieuwe aandeelhouder(s)
 • Behoud en groei van de bedrijfswaarde

Voor iedere succesvolle deal geldt, dat een goede voorbereiding het halve werk is. Hierbij wordt het gereed maken van het bedrijf voor een verkoop vaak onderschat. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van het verdienmodel en contracten met stakeholders, het verminderen van de afhankelijkheid van de DGA, het afhandelen van geschillen en het herstructureren van de (juridische) structuur bijvoorbeeld ten behoeve van verkoop van onderdelen.

Daarnaast zijn voor iedere transactie zaken als een helder informatie memorandum, een realistische waardering, accurate managementinformatie (niet alleen financieel) en financiering van belang.
Voor een professionele executie is externe begeleiding een pré. Een externe partij heeft ervaring met transactieprocessen, weet wanneer het nodig is om te remmen en om gas te geven, en kan het proces bewaken.

Mocht u een bedrijfskoop of verkoop overwegen, staat Kruger u graag bij.

Tot slot
Graag bedanken wij Sander Duivestein, Bart Rossieau, Marnix Messersmid, de sectorbankiers Gijs Vreeburg en Sonya Rahmani en alle deelnemers voor hun bijdragen aan de inspirerende en leerzame Ronde tafel IT. Als Kruger kijken we terug op een zeer geslaagde middag en avond!

Kruger organiseert periodiek Ronde Tafels voor een select aantal besluitvormers van toonaangevende (middel)grote ondernemingen binnen een bepaalde sector.

nieuwsbrief