Terugblik Ronde Tafel Industrie

Frank van der Hagen

 

Op 20 april jl. heeft Kruger weer een 'Ronde Tafel' georganiseerd waarin dit keer de sector Industrie centraal stond. Een sector die weer duidelijk in de lift zit en voor een aantal uitdagende ontwikkelingen staat.

Met een divers gezelschap van ondernemers uit verschillende soorten industriële bedrijven en  sectorbankiers van Rabobank en ABN AMRO Bank kwamen een aantal specifieke onderwerpen aan de orde: 'Quick Response Manufacturing' en 'Robotica in de Maakindustrie'.

Deze ronde tafel was de volgende in een reeks van sectorgerichte themabijeenkomsten die Kruger eerder al heeft georganiseerd (o.a. Retail, Transport & Logistiek en Bouw & Installatietechniek).

Kruger: Trends in de industrie
Frank van der Hagen van Kruger schetste een beeld van de sector die werk biedt aan ruim 800.000 werknemers in Nederland en de grootste bijdrage levert aan de Nederlandse export. Waar de afgelopen jaren bij veel bedrijven de nadruk lag op efficiency en kostenbesparing, bestaat nu de noodzaak tot innovatie en operational excellence om te kunnen profiteren van de, zij het nog bescheiden, groei in de markt.

Belangrijkste trends:

 1. De product life cycle wordt steeds korter
  Door de technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen is het noodzakelijk om sneller en beter te innoveren met betrekking tot productontwikkeling. Klanten verkleinen de seriegroottes (high mix/low volume), waarmee de trend van prijserosie verder doorzet. Hierdoor neemt het belang van operational excellence en procesinnovatie alleen maar toe.

 2. Samenwerking in de keten steeds belangrijker
  Hiermee kunnen bedrijven gezamenlijk invulling geven aan innovatie (open innovatie) en deze delen met elkaar. Daarnaast biedt samenwerking in de keten een betere mogelijkheid om te kunnen concurreren en invulling te geven aan de toenemende trend van de OEM’s tot uitbesteding.

 3. Verschuiving naar kennispartner
  Door steeds meer op te schuiven naar de originele fabrikant en eerder betrokken te zijn in bijvoorbeeld het design en de ontwikkeling, creëren organisaties meer toegevoegde waarde en worden daarmee minder 'inwisselbaar'. Dit past ook in de trend binnen de OEM’s om steeds meer focus te leggen op de ontwikkeling en het vermarkten van hoogwaardige producten.

 4. Disruptieve ontwikkelingen?
  Onder andere Smart Industry, robotisering en 3D printing zijn ontwikkelingen die kunnen leiden tot andere businessmodellen. Door gebruik van data tijdens het productieproces en het slim interpreteren en toepassen daarvan kunnen processen veel efficiënter worden ingericht. 3D printing is een ontwikkeling die bijdraagt aan het steeds meer op specifieke klantvraag produceren.

Bovengenoemde ontwikkelingen bieden nadrukkelijk kansen voor de industrie. Cruciaal om deze kansen te benutten zijn volgens Kruger:

 • Heldere keuzes ten aanzien van positionering en strategie (specialisatie, verticale vs. horizontale integratie, cost leadership etc.).
 • Investeringen en innovatie consistent inzetten op deze keuzes.
 • Adaptief vermogen van de onderneming.
 • Ontwikkelen en/of binnenhalen van de juiste competenties.
 • Flexibele beschikbaarheid van mensen en middelen.
 • Strakke sturing  op kosten en werkkapitaal.

Gastspreker Thomas Luiten:
Quick Response Manufacturing (QRM) en Industrie: It’s about time
Thomas Luiten, Directeur Operations Interfocos en Partner QRM Management Center, gaf een aan het denken zettend inzicht in het proces van implementatie van QRM binnen zijn eigen organisatie Interfocos, een bedrijf dat haarden produceert voor de Europese markt. Zij hadden te maken met een sterk veranderende markt en concurrentieveld, een lastige keten en een inefficiënt order- en productieproces.

QRM is een procesverbetermethode gericht op het elimineren van wachttijden in het gehele traject van bestellen tot afleveren. Dit vergt een organisatie die in processen denkt en samenwerkt in plaats van in afdelingen. Zo ontstaat een zogenaamde flow. Door de implementatie van QRM is de levertijd terug gebracht van 12 weken tot 10 dagen! Hiermee is de organisatie veel slanker geworden; het voorraadniveau is meer dan gehalveerd, de liquiditeit sterk verbeterd en veel stabielere relaties zijn ontstaan met opdrachtgevers en leveranciers. En QRM zorgt ervoor dat Interfocos continu in verbetering blijft.

Gastspreker Adriaan Broere: Robotica in de maakindustrie
Als Managing Director van Valk Welding gaf Adriaan Broere ons een inkijk in de robotisering binnen de lasindustrie. Valk Welding levert automatisering voor de lasproductie waarbij lasrobots, speciaalautomaten en lastoevoegmaterialen de belangrijkste componenten zijn.  Al sinds 1978 is het bedrijf actief met robotisering.

De ontwikkelingen met betrekking tot industriële robots gaan zeer snel, in 2015 waren er wereldwijd al 1.500.000 industriële robots in gebruik. Echter, de 'industriële robotdichtheid per 10.000 werknemers' verschilt enorm per land, variërend van 478 in Zuid Korea tot 40 in Nederland.

De robotisering vergt een aantal elementaire competenties in een organisatie, waarbij met name software-ontwikkeling, proceskennis en ketenoptimalisatie de belangrijkste zijn. Feitelijk ondersteunt robotisering ook QRM vanuit de gedachte dat robotisering bijdraagt aan een veel efficiënter klantspecifiek productieproces (configure to order).

In de presentatie kwamen een tweetal specifieke cases voorbij van robotisering bij Thyssen Krupp en Marel Stork.

Discussie
Tot slot werd met de sectorbankiers van Rabobank (Corné Kranenburg en Simon Olive) en ABN AMRO Bank (David Kemps) gediscussieerd over een aantal stellingen. Hierin passeerden onder andere 'Hoe meer smart je als bedrijf wilt zijn, des te slimmer het is om uit te besteden', 'QRM is oude wijn in nieuwe zakken, eigenlijk een Lean 1.1' en 'Hoe meer je je als bedrijf specialiseert in complexe producten, des te minder lean je kan zijn'.

Dit leidde tot geanimeerde discussies waarbij verschillende meningen over tafel gingen, maar één conclusie wel getrokken kan worden; iedere organisatie zal zijn eigen doordachte keuzes moeten maken in deze veranderende markt, het is niet 'one size fits all'!

Tot slot
Als Kruger kijken we terug op een zeer geslaagde middag en avond en we bedanken Thomas Luijten, Adriaan Broere, Corné Kranenburg, Simon Olive en David Kemps en alle deelnemers voor hun bijdrage aan deze Ronde Tafel Industrie!

Kruger organiseert periodiek Ronde Tafels, zo zullen in de nabije toekomst onder andere de sectoren IT, Zorg, Leisure en Zakelijke Dienstverlening aan de orde komen.

nieuwsbrief