Sector retail: toekomstgerichte actie voor rendement!

Marja Roza

 

Kruger heeft in november een Ronde Tafel Retail georganiseerd. De wereld verandert in rap tempo, zo ook de 'Retail Wereld'.

Visie en flexibiliteit zijn nodig om toekomstgerichte actie te ondernemen. Retailers, maar inmiddels ook producenten, hebben rechtstreeks contact met de consument. Een dynamisch speelveld.

Toekomstgerichte actie
De supply chain is veranderd. Het klassieke model is gewijzigd. Tussenhandel verdwijnt steeds meer, logistiek wordt belangrijker. De consument koopt niet alleen in de fysieke winkel van de retailer. De consument koopt via internet, via webplatform en rechtstreeks bij de producent. De verschillende verkoopkanalen concurreren echter nog vaak met elkaar. Relevante vragen zijn dan ook: 

 • Wat is de plaats van uw onderneming in de supply chain?
 • Welke verkoopkanalen zijn er en hoe kunnen ze worden geïntegreerd?
 • Wat is uw toegevoegde waarde ten opzichte van andere / grote retailers?
 • Welke strategische routes zijn mogelijk voor toekomstgerichte aanpassing van uw marktpositie?

Key performance indicators kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen en uw strategische positie te monitoren en aan te scherpen. KPI's voor de toekomst voor de retail zijn: 

Meten van het klantprofiel

 • samenstelling van het klantbestand per verkoopkanaal
 • generen en meten van trafic versus conversie

Keuze verkoopkanalen = marktpositie

 • interactie tussen webwinkel en fysieke winkel is essentieel
 • verticale / horizontale integratie in de keten overwegen om marktaandeel te behouden
 • een producent herijkt via welke combinatie van kanalen de consument wordt bediend om in te spelen op de wens van de consument

Omzet en marge

 • Bepalen van de minimale omvang om operational excellent te zijn en voldoende investeringskracht te hebben
 • Marge doelstellingen bepalen offline-online

Toekomst – Kitty Koelemeijer
Highlights uit de presentatie van prof.dr.ir. Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business University:

 • Schaalvergroting
 • Innovatie
 • Toename aandeel online gaat razendsnel
  - online zoekproces en beschikbaarheid
  - zorgt voor daling van winstgevendheid
  - rol fysieke winkel?
 • Technologische ontwikkeling neemt een vlucht:
  - impact op supply chain en kostenstructuur, o.a. robotisering in fullfilment.
  - toetreding 'tech' ondernemingen
  - Big data
 • Gevolg: verdere globalisering en schaalvergroting
 • Innovatie is key

Ervaringsverhaal – retailondernemer Steven Bakker
Retailondernemer en – adviseur Steven Bakker vertelt uit eigen ervaring dat het noodzakelijk is om ballast uit het 'verleden' achter je laten. Teveel 'oude ballast' zorgt voor onvoldoende energie en middelen die broodnodig zijn voor het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie en bijbehorend actieplan. Optimalisatie is niet voldoende als je met jouw businessmodel afstevent op een crash. De nieuwe werkelijkheid is dat meer dan 80% van de shoppers zich online oriënteert. Dit vertaalt zich naar een hogere offline omzet. Als de online presence dus niet op orde is dan lukt het in de winkel misschien wel helemaal niet (meer)…. Offline en online zijn dan ook niet twee separate, maar zouden twee volledig geïntegreerde verkoopkanalen moeten zijn. 'Loslaten van het bekende oude om het nieuwe te doen' is nu het adagium. En dan nog een stap verder, snel leren van fouten in de nieuwe werkelijkheid om een responsive speler in de markt te zijn die mede de toekomst bepaalt.

Discussie – sectorbankiers ABN AMRO en Rabobank
Uit de discussie onder leiding van Saskia van de Scheur (ABN AMRO) en Véronique Bulthuis (Rabobank) kwam onder andere aan de orde: 

 • Bijna 20% minder traffic in de winkelstraat is een 'fact of life'.
 • Online wordt steeds meer gebruikt als oriëntatiemiddel.
 • Over 5 jaar komen klanten voornamelijk voor 'experience' naar de winkel.
 • 'Experience' shoppen vraagt om andere openingstijden.
 • De zelfstandige multibrand winkelier heeft een uitdaging voor wat betreft zijn positie ten opzichte van het grootwinkelbedrijf, merkwinkels (flagshipstores) en internet.
 • Producenten hebben eigen merkwinkels (flagshipstores) nodig om consumentenrelevantie en merkwaarde op te bouwen. 

Sectorrapport ABN AMRO Bank

Sectorrapport Rabobank

Sectorrapport ING Bank

 

nieuwsbrief