Rendement in Transport & Logistiek

 

Nieuwe mogelijkheden voor rendement in Transport & Logistiek

De wereld verandert in rap tempo en de toekomst biedt volop kansen. Waar liggen de nieuwe mogelijkheden voor rendement? Reden voor Kruger om met een select aantal besluitvormers van toonaangevende logistieke dienstverleners afgelopen juni een 'Grote Ronde Tafel Transport & Logistiek' te organiseren. Daarbij stonden twee vragen centraal:

1. Wat zijn de Kritische Succesfactoren voor de toekomst?
2. Wat kenmerkt de verdienmodellen van de toekomst?

Het was een goed bezochte middag waarbij onder leiding van wetenschapper/expert
Prof. jhr. dr. Walther Ploos van Amstel (onder meer lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam) en Kruger de belangrijke conclusies werden getrokken dat inzicht, visie en een enorme flexibiliteit noodzakelijk zijn om op dé ontwikkelingen in te spelen die de toekomst bepalen en daarnaast dat samenwerking noodzakelijk is en loont!

1. Wat zijn de Kritische Succesfactoren voor de toekomst?

Logistieke bedrijven zijn vaak zeer gericht op de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Dit is noodzakelijk
want de logistieke sector kenmerkt zich als een relatief homogene 'perfecte' markt, waarbij voor rendementsbehoud een constante focus op verlaging van de integrale kostprijs noodzakelijk is. Dit vraagt om continue verbeteren en schaal optimaliseren.

Maar dat is niet langer genoeg: technologie zal ook de logistieke sector op zijn kop zetten. De maatschappij verschuift naar een informatie-gebaseerde omgeving. De snelheid van verandering zal daardoor steeds meer exponentieel verlopen. De tijd om te acteren neemt daardoor sterk af!

 • 'Het Nederlandse startup uitzendbureau voor logistieke robots opent officieel zijn deuren.'
 • 'Trucks die nu worden geleverd zullen worden vervangen door zelfrijdende exemplaren.'
 • 'Google wint tender met zelfrijdende en zelf ladende trucks.'

Tijdens de Grote Ronde Tafel zijn 3 kritische succesfactoren bediscussieerd, die in de snel veranderende omgeving van logistieke dienstverleners van essentieel belang zijn:

Adaptief vermogen (KSF 1)
Om succesvol te blijven is het noodzakelijk voor logistieke dienstverleners om te transformeren naar 'hoog adaptieve ondernemingen'. Kruger heeft zeven dimensies geïdentificeerd die het adaptief vermogen bepalen. Hoog adaptieve ondernemingen scoren op alle dimensies bovengemiddeld.

• Inzicht visie → Continue monitoring van de omgeving
• Focus & Positionering → Afgebakende focus en positionering
• Organisatie → Top Talent & Project Teams
• Procesmatig → Focus op continue optimalisatie
• Systeemtechnisch → Geautomatiseerd en gekoppeld
• Juridisch → Flexibele structuur
• Financieel → Investment Grade


Automatiseringsgraad (KSF 2)

Een hoge automatiseringsgraad is noodzakelijk om in vrijwel alle onderdelen van de bedrijfsvoering succesvol en concurrerend te zijn. Het is fundament voor een constante, betrouwbare en geoptimaliseerde dienstverlening aan klanten tegen relatief lage kosten. De mate van 'handenarbeid' bij logistieke dienstverleners is over het algemeen hoog terwijl daarmee nauwelijks waarde wordt toegevoegd. Veel logistieke dienstverlener zijn ontstaan in een tijd dat de computer nog uitgevonden moest worden. Daarentegen hebben nieuwe (disruptieve) toetreders als UBER en naar verwachting ook Google snel een voorsprong omdat zij technologie en automatisering in het DNA hebben. 

Kruger stelt dat een constante focus op een hogere automatiseringsgraad noodzakelijk is. Zo belangrijk, dat onder andere de KPI: het percentage volledig geautomatiseerde (deel)processen in management rapportages dient te worden opgenomen.

Te stellen vraag: Wat rechtvaardigt dat dit (deel)proces nog handmatig wordt uitgevoerd?

Databeheersing (KSF 3)
Databeheersing is een zeer belangrijke nieuwe competentie voor veel logistieke dienstverleners. De succesvolle logistieke dienstverleners van de toekomst doorzoeken grotendeels geautomatiseerd (algoritmen) de data in de systemen (TMS/WMS) naar 'top issues' om het rendement en de dienstverlening te verbeteren. Nieuwe werkpakketten worden gesimuleerd en doorgerekend om het rendement te bepalen en een gevoeligheidsanalyse op de tariefstructuur biedt inzicht en comfort bij de commerciële gesprekken met klanten.

Kruger raadt logistieke dienstverleners aan om enerzijds de competentie 'databeheersing' in de organisatie in te bedden en anderzijds om KPIs als '% top issues geadresseerd' en '% data beschikbaar' op te nemen in management rapportages.

2. Wat kenmerkt de verdienmodellen van de toekomst?

Er werd tevens vooruitgekeken naar de toekomst van logistieke dienstverlening. Walter Ploos van Amstel schetste het volgende beeld:

De logistieke sector is met een groei van circa 7% per jaar wereldwijd één van de snelst groeiende markten, waarbij netto marges worden gerealiseerd tussen de 3 en 5 procent. Nederland blijft daar flink op achter.

De toekomst van de logistiek is een steeds complexer netwerk van twee snelheden 'Slow mobility' en 'Personalised mobility'.

Slow mobility
Het begin van de waardeketen wordt veelal gekenmerkt door slow mobility. De logistiek die dit ondersteund zal zich steeds verder ontwikkelen naar onthaast, gebundeld en Push. Steekwoorden bij deze goederenstromen zijn: Lange Zware Voertuigen, Synchromodaal, Platoons en Open data.

Personalised mobility
Het eind van de waardeketen wordt gekenmerkt door Personalised mobility met 'de klant aan het stuur'. De logistieke dienstverlening focust zich op vers, vlug, volledig en veilig. Steekwoorden bij deze goederenstromen zijn: Just in Time, Waardevol, Schoon, Veilig, Pull en Open data.

Randvoorwaarden voor nieuwe verdienmodellen:

1) Ruimte maken voor innovatie (processen en strategie)

 • De sector dient adaptief vermogen te ontwikkelen en te investeren in innoverend beroepstalent. Daarbij dient fors te worden geïnvesteerd voor voldoende financiële slagkracht.
 • De overheid moet zorgen voor echt open data.

2) Ketens verbinden (Vergroting voorspelbaarheid)

 • Design business model (Strategisch)
  De juiste keuze over de inrichting van het netwerk en het zelf doen of uitbesteden.
 • Predict and prepare (Tactisch)
  De juiste capaciteiten in het distributie/servicenetwerk.
 • Sense and respond (Operationeel)
  De juiste routes, een tevreden klant en snelle facturatie. 

3) Talent ontwikkelen

Innoverend beroepstalent dient te worden ontwikkeld op 'persoonsniveau' maar talentontwikkeling dient ook plaats te vinden op (top) sectorniveau:  

 • Nederland als één samenhangend logistiek systeem.
 • Ketenregie.
 • Innovatie- en vestigingsklimaat.

SAMENWERKING LOONT!

[Publicatie van Vincent Dijkman]

nieuwsbrief