Rendement in Bouw en Installatietechniek

Bert Eissen

 

Kruger heeft in november de 'Grote Ronde Tafel Bouw en Installatiebranche' georganiseerd. Voor een selecte groep besluitvormers uit de bouw- en installatiebranche werd een inspirerende middag georganiseerd. Onderwerp was de toekomstige mogelijkheden voor rendement in deze sector, waarin de omstandigheden in rap tempo veranderen.

Deze middag was in navolging op eerdere sectorgerichte themabijeenkomsten die Kruger het afgelopen jaar heeft georganiseerd.  

Een korte terugblik:

Belangrijkste Kritische Succesfactoren
De middag werd door Kruger ingeleid. De marktomstandigheden in de afgelopen jaren hebben een constante focus op kostenverlaging teweeggebracht bij veel bedrijven in de sector. In een veranderende markt waar klanten hogere kwaliteit verwachten in combinatie met meer flexibiliteit en keuzevrijheid, zijn naast aandacht voor verdere kostprijsverlaging toekomstgericht investeren en innovaties van belang voor herstel (of behoud) van rendement.

In een inleiding zijn de volgende kritische succesfactoren voor toekomstig rendement benoemd:

 1. Creativiteit / ondernemerschap
  Kruger ziet een voortdurende innovatie van producten en processen als één van de belangrijkste factoren voor succes. De creativiteit van management of ondernemer is meer dan ooit bepalend bij het vinden van nieuwe kansen om klantgerichte oplossingen te creëren.
 2. Beheersing (project, financieel)
  Belangrijk(st)e randvoorwaarde is volledige beheersing van organisatie of project. Weet te allen tijde wat gemaakte afspraken zijn, wat de financiële status is, waar de risico's liggen en hoe het kritieke pad eruit ziet! Cruciaal is daarbij de kwaliteit van de direct betrokken medewerkers:
  wordt er tijdig geconstateerd, gesignaleerd en ingegrepen?
 3. Personeel
  De snel veranderende omstandigheden vergen investeringen in kennis, niet alleen op technisch vlak, maar ook op het gebied van processen, duurzaamheid en (externe) omgevingsaspecten. Behoud van voldoende capabel personeel is essentieel om goed gesteld te staan voor de nabije toekomst. Een evenwichtige personeelsopbouw is cruciaal. Het efficiënt organiseren van de (noodzakelijke) grotere flexibele schil is daarbij een belangrijke uitdaging. 

Toekomst Bouw & Installatietechniek
Marjet Rutten, 'Aanjager van de vernieuwing in de sector' gaf haar visie op de toekomst. Een inspirerend verhaal met als centrale vraag: 'Hoe kan ik maximaal waarde creëren voor de klant tegen de beste prijs?'

Ook in deze (toch wat traditionele) sector is het van belang buiten de geëffende paden te treden en te zoeken naar nieuwe producten en productieprocessen om in de (veranderende) behoefte van de klant te voorzien. Onderscheidend vermogen gaat  belangrijker worden dan ooit!

Marjet is overtuigd van verdere industrialisering van de bouw en ziet de rol van de traditionele aannemer en installateur sterk veranderen.

Onderstaand schema laat zien dat de keten in haar visie zal bestaan uit productleveranciers, montagebedrijven en bouwservice.

Afbeelding Artikel Rt Bouw

Hoewel dit voor sommigen een vergezicht lijkt te zijn, of vanwege het specifieke karakter van diens onderneming minder van toepassing, spreekt hier voor een ieder van de aanwezigen de boodschap uit vooral goed na te denken over de vraag: hoe toegevoegde waarde voor de klant te (blijven) creëren.   

Discussie
Als speciale gast werd Piet Jan Heijboer, directeur Techniek van TBI gevraagd naar zijn visie en op welke wijze de bouw- en installatiebedrijven van TBI zich voorbereiden op de toekomst. Hij gaf aan zowel de geschetste toekomstbeelden te onderschrijven, maar ook een spanningsveld te herkennen: de organisatie klaarmaken voor de toekomst en tegelijkertijd blijven sturen op de noodzakelijke Kritische Succesfactoren.

Door het gemêleerde gezelschap werd gediscussieerd hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan de onderwerpen, die eerder op de middag de revue passeerden.

Vragen die aan de orde kwamen waren: welke rol heeft mijn bedrijf in de (veranderde) keten in de toekomst? Wat zijn de gevolgen (mogelijkheden) van verdere ontwikkeling van de industrialisering van de bouw ? En wat betekent BIM voor mijn organisatie? Alle aanwezigen hadden hier een duidelijke mening over en geven aan dat er ontzettend veel gebeurt aan vernieuwing! 

Tevreden
Kruger kijkt terug op een geslaagde middag en bedankt Marjet Rutten, Piet-Jan Heiboer en alle deelnemers voor hun bijdrage aan deze Grote Ronde Tafel!

Ook in 2016 zal Kruger 'Grote Ronde Tafels' organiseren. Onder meer de sectoren Industrie, IT, Zorg, Leisure en Zakelijke dienstverlening zullen aan de orde komen.

nieuwsbrief