Nu en straks succesvol in de industrie

Kees Lieve

 

'De' industrie bestaat niet. Dat neemt niet weg dat de industriële bedrijven in Nederland essentieel zijn voor werkgelegenheid, export en dus voor onze gehele economie.

In onze langjarige praktijk hebben we veel bedrijven in deze sector mogen adviseren, in slechte maar gelukkig ook in goede tijden. De sector wordt geconfronteerd met steeds sneller opvolgende uitdagingen en kansen. Denk bijvoorbeeld aan korter wordende product life cycle, noodzakelijke samenwerking in de keten, verschuiving naar kennispartner en anticiperen op disruptieve ontwikkelingen.

Reden om eens stil te staan waarom succesvolle industriële bedrijven succesvol zijn geworden en kunnen blijven. Een analyse van onze succesvolle klanten in deze sector leidt tot de volgende 20 succesfactoren (in cursief getoond).

De belangrijkste succesfactor was, is en blijft uiteraard uitgebalanceerd management met inzicht in en begrip voor elkaars disciplines. Het lijkt een open deur maar is het zeker niet. Juist de balans in de omgang met de (terreur van de) markt, productie, productontwikkeling, kwaliteit, werkkapitaal en mensen is essentieel.

Zo’n management

 • heeft de doelstellingen voor de toekomst gedefinieerd en gecommuniceerd;
 • voert 'automatisch' jaar in jaar uit een consistent beleid met een sober kostenpatroon (ook in relatie tot directie-, management- en aandeelhoudersgebonden kosten);
 • creëert een lage overhead met een no-nonsense cultuur
 • heeft passie voor de producten, productie en klanten, geld is geen doel op zich maar een afgeleide;
 • heeft aantoonbaar doorzettingsvermogen en lef, neemt 'calculated risks';
 • beschikt over periodieke management- en day-to-day stuurinformatie en voert consequent werkkapitaalmanagement;
 • kent de kostprijzen en de opbouw daarvan, is daardoor gericht op efficiency en continue verlaging daarvan. Is gericht op operational excellence;
 • luistert frequent en echt naar de (te verwachten) wensen van klanten en houdt visie op toekomstige markt- en andere relevante ontwikkelingen;
 • durft, wanneer nodig, snel en adequaat te saneren parallel aan het naar een zo optimaal mogelijk niveau brengen van assortiment, klanten en medewerkers;
 • investeert continu in toekomst, internationale producten, export en productiemiddelen en -wijzen;
 • voert, in goede maar ook in minder goede tijden een open communicatie met medewerkers, leveranciers, klanten en financiers;
 • zorgt voor spreiding van leveranciers, klanten, afnemersgebieden en producten.

Last but not least, zo’n management creëert en cultiveert een innovatieve cultuur, voor vernieuwing of ontwikkeling van nieuwe producten, maar zeker ook voor vernieuwing of invoering van nieuwe productiemethoden en -middelen. Gebruik van bijvoorbeeld QRM, lean, robotisering, 3-D printing, geavanceerde automatisering, etc., wordt enthousiast gedragen en mede door hen geïmplementeerd.

nieuwsbrief