Impact van inkoopanalyse

 

Eerder heeft Kruger al geschreven over 'Het strategische belang van inkoop'. In dit artikel willen we graag de nadruk leggen op de impact van inkoopanalyse binnen het totale belang van inkoop.

Een gedegen inkoopanalyse kan namelijk zorgen voor:

 • Heldere impact op kosten en besparingspotentieel.
 • Overzicht van het belang op de uiteindelijke klant, bedrijf en/of producten.
 • Inzicht en overzicht van de machtsbalans met de leverancier.
 • Input voor de inkoopstrategie en tactiek.

  

Jb Afbeelding Artikel Impact Van Inkoopanalyse

 

Inkoopanalyse binnen het inkoopproces

De inkoopanalyse betreft de eerste drie stappen van bovenstaand inkoopproces, en dient minimaal te bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Bepaal de inkoop omvang en doel, zodat helder is voor welk inkoopdeel de analyse moet plaatsvinden (welk deel van de directe inkoop en/of indirecte inkoop).
 • Spend analyse:
  • Maak een duidelijk overzicht met product/grondstof, (sub)categorie, spend/uitgaven, volume en leverancier. Hierdoor kan per leverancier en per product de (sub)categorie worden bepaald wat de spend, volume en dergelijke is.
  • Bepaal/groepeer de product/grondstof (sub)categorieën – segmenten (groep homogene producten of diensten die in de organisatie worden gebruikt en bij derden worden gekocht).
  • Maak een overzicht met bestaande contracten. Welke contracten dienen bijvoorbeeld als eerste onderhandeld te worden.
  • Voeg hieraan het strategisch belang toe van product (sub)categorieën voor het bedrijf of uiteindelijke afnemers. Met andere woorden welke producten/(sub)categorieën zijn echt van strategisch belang en welke minder.
 • Analyse van de productspecificaties en zo mogelijk aanpassingen maken: zijn harmonisatie voordelen te behalen, of neemt met bepaalde aanpassingen van de specificaties het aantal potentiele leveranciers toe.
 • Specifieke analyses waar nodig, bijvoorbeeld:
  • Trendanalyse prijsontwikkeling van de grondstoffen.
  • Kostprijsanalyse van (onderdelen) van het in te kopen product.
 • Analyse inkoopmarkt om leveranciers risico/complexiteit te bepalen:
  • Analyse van de huidige leveranciers en hun performance.
  • Bepaal afhankelijkheid en toegevoegde waarde van huidige leveranciers (en - indien gewenst - hoe de afhankelijkheid te verminderen), wat zijn de leverancierseisen en wat zijn de switchmogelijkheden en potentie.
  • Bepaal het aantal potentiële leveranciers en de concurrentie in de inkoopmarkt.
  • Bepaal verder of er sprake is van over/ondercapaciteit, substitutie en belang van risicospreiding.

           Deze punten geven inzicht in een hoog of laag leveranciersrisico.

 

Impact

Bovenstaande inkoopanalyse kan input geven voor de volgende zaken:

 • De bepaling van de inkoopimpact inzake besparingen: door besparingspotentieel van de subcategorieën af te zetten tegen inspanning van realisatie ontstaat inzicht in potentie, haalbaarheid en prioriteit. Hierbinnen kan bijvoorbeeld de parato analyse helpen (80% van inkoop en/of besparing kan gerealiseerd worden bij 20% van de leveranciers of categorieën).
 • Bovenstaande analyse kan tevens input zijn voor de bepaling van de inkoopstrategie door inkoopimpact/business impact van de product(sub)categorieën af te zetten tegen het leveranciersrisico (hoog of laag). Zo ontstaat inzicht in bijvoorbeeld de categorieën met hoge impact op winstgevendheid met een laag leveranciersrisico of juist hoog risico. Dit heeft invloed op de inkoopstrategie en inkooptactiek.
 • De inkoopanalyse kan tevens input zijn voor het bepalen, wat het belang van inkoop is voor het bedrijf en daarmee de input voor de inkoopinrichting (centraal, decentraal, gecoördineerd, geïntegreerd, ..) en daarmee de inkooporganisatie.

Inkoopanalyse dient de aandacht te krijgen voor bepaling van de impact en daarmee belang en prioriteit voor het bedrijf.


Publicatie van Jan Benedictus

nieuwsbrief