(Her)financieren van een zorginstelling vraagt expertise

 

Publicatie nieuwsbrief FranzenConsult & LOS-Assessments december 2015

Sinds enige jaren is 'de Zorgsector' een van de speerpunten van financieel dienstverlener Kruger. Het gespecialiseerde bureau helpt bedrijven en instellingen die (financieel) in zwaar weer terecht zijn gekomen bij het herstel van het financiële fundament, (her)financieringen, het formuleren van een nieuwe koers of een nieuw business model. 

De jaren die we achter ons hebben liggen waren slecht voor de BV Nederland, maar goed voor Kruger. Het bureau groeit gestaag en er werken momenteel 25 medewerkers.

Tijdens een strategiemeeting die Fuerzatraining bij Kruger verzorgde kwam het Zorgdomein aan de orde als expertgebied van Kruger en de wens om daar verder in te groeien. Ik had zelf die koppeling niet zo snel gemaakt, maar ook zorginstellingen verkeren als gevolg van allerlei veranderende financieringsstromen in zwaar weer. In essentie is hetgeen Kruger al meer dan 25 jaar bij bedrijven doet niet heel anders dan wanneer het om een (zorg) instelling gaat, zo laat mijn gesprekspartner Robert Smits weten (partner bij Kruger sinds 2011). Robert is bij Kruger verantwoordelijk voor de portefeuille Zorg.

Hoe kijkt hij aan tegen de vraag, hoe de sector omgaat met financieringsdilemma’s en nieuwe zorgconcepten om jezelf van andere inkomsten te voorzien dan de gebruikelijke?

Robert ziet dat zorginstellingen nog heel veel worden geregeerd door de vraag om de best mogelijke zorg te bieden. De vraag wat veranderende regelgeving voor jouw specifieke instelling betekent, wordt naar zijn idee nog te weinig gesteld. Er is zeker belangstelling voor het grotere macro-economische plaatje (ABWZ, WMO, PGB), maar dat terugvertalen naar het 'eigen huis' is vaak lastiger. Zo merkt hij dat wanneer sprake is van leegstand in zorgtehuizen er nog te weinig naar passende oplossingen wordt gezocht om die leegstand op te lossen. Het feit dat er 2-4 kamers leegstaan op een bestand van pakweg 100 betekent wel het verschil tussen zwart en rood 'draaien'. Kruger helpt instellingen hun financiële gebouw op orde te brengen en door het optimaliseren van managementinformatie de goede data te verschaffen om beslissingen te nemen, voor de korte en langere termijn. Uiteraard wordt ook een aanzet gedaan om strategische oplossingen te bedenken, daar onderscheidt Kruger zich in van accountants wier taak primair ligt in het controleren van de financiële administratie. Robert loopt in zijn advisering nogal eens aan tegen de protocollen waar alle bedrijfsprocessen minutieus in zijn vastgelegd. Begrijpelijk, maar het maakt een organisatie niet erg wendbaar bij veranderende trends en andere politieke inzichten (ook lokaal). Een gezonde instelling kan wel wat hebben, één die net break-even draait moet met zijn tijd mee en wendbaar zijn en nieuwe markten bedenken naast uiteraard de continious improvement op het gebied van efficiency.

Nieuwe toetreders hebben minder last van die protocollen, wel van de opstartfase waarin er geld beschikbaar moet zijn om de bedrijfsvoering –hoe minimaal ingericht ook- op orde te brengen en te houden. Zorgverzekeraars hebben een belangrijk stem in wat er precies vergoed wordt en nieuwe initiatieven om zorg op een andere manier in te vullen hebben vooral in de aanloopfase een financiële support nodig in de vorm van een partij die in dat nieuw ontwikkelde concept gelooft.

Robert heeft ervaren dat gespecialiseerde zorg een goed verdienmodel heeft en belangrijker, de beste zorg verleent. Klant tevredenheidsonderzoeken tonen aan dat cliënten (of patiënten) een instelling waar men hem/haar op een heel persoonlijke manier tegemoet treedt, het qua beleving wint van traditionele aanbieders. Geen balie meer, een arts die zijn patiënt aan de hand van een foto herkent, geen ponsplaatje meer, etc. Het aanbod is aanvullend, niet vervangend op alle gebieden. Immers men moet samenwerken, bijvoorbeeld bij bloedanalyses. Niet iedere aanbieder kan zich een eigen lab veroorloven.

Robert gelooft in de toekomst van gespecialiseerde nieuwe toetreders.
Op zorgkaartnederland.nl kunnen afnemers van zorg zich oriënteren op de beste aanbieder voor hun aandoening. Verzekeraars stimuleren dit door wel/geen vergoedingen meer te bieden afhankelijk van de gemaakte keuze.

Particuliere investeerders zien kansen, zo merkt hij. Kruger brengt partijen bij elkaar om een win-winsituatie te creëren, steeds vaker en succesvol qua resultaat. Er is een beweging dat particuliere ondernemers een hele afdeling in een ziekenhuis overnemen en bij wijze van spreken een 'shop in shop' exploiteren; in hetzelfde gebouw of extern. Eigenlijk een soort van Bijenkorf waar Gucci een eigen stand heeft. Deze aanpak werkt veel beter dan het alleen focussen op de best verdienende verrichtingen; immers door het verwijt dat nieuwe toetreders alleen de krenten uit de pap zouden nemen, bestaat nog steeds veel weerstand bij de gevestigde orde. En zonder doorverwijzingen van de huisartsen is het een lange weg naar winstgevendheid.

Robert ziet uiteindelijk een model ontstaan waar zorgondernemers deels gefinancierd worden door verzekeraars, deels door investeerders. Bottom line moet er een gezonde verhouding vreemd/eigen vermogen zijn. De zorgverzekeraar zal in sommige gevallen de brug moeten slaan naar investeerders. Volgens Robert is vooral in de aanloopfase veel moeite gestoken om het vertrouwen te winnen en sterven mooie initiatieven geregeld in die fase bij gebrek aan middelen. Hij ziet wel een kentering bij verzekeraars, dat men meer ondernemerschap toont. De nieuwste trend is crowd funding, zoals recentelijk in Vlissingen heeft plaatsgevonden. Heel snel succesvol ingetekend en een trend naar de toekomst. Immers wanneer jij meedoet in de funding van een ziekenhuis, ga je er ook heen wanneer dat nodig is … 

Nog even resumerend waarom Kruger steeds vaker door Zorgpartijen aan tafel wordt uitgenodigd om comfort te bieden aan stakeholders bij de business case:

  • expert in cijfers en optimaliseren van managementinformatie
  • partner voor strategieontwikkeling
  • helpdesk voor toezichthouders met financiën gerelateerd vraagstukken (denk aan treasury, corporate finance), waarbij snel actie wordt gevraagd van een objectief expert
  • ervaring in de zorg
  • blik naar buiten gericht
  • contacten met private equity partijen
  • de taal spreken van de afdeling Bijzonder Beheer bij banken
  • in samenspraak met LOS-assessments verzorgen van een assessment van bestuurders met een toezichthoudende rol

Rex Franzen, FranzenConsult & LOS-Assessments

nieuwsbrief