De volgende crisis komt eraan!?

Kees Lieve

 

Het recente verloop van het aantal faillissementen stemt tot nadenken.

In juni 2018, ruim een half jaar geleden, uitten wij onze zorg over een volgende economische crisis in Nederland. Dit was gebaseerd op de veronderstelling dat een repeterende cyclus in het aantal faillissementen plaatsvindt met een mogelijk voorspellend effect. We schreven: 'Het lijkt inderdaad dat er in of rond 2019 weer sprake kan zijn van de start van een nieuwe crisis.' De laatst bekende informatie versterkt dit beeld.


De signalen staan op groen, op één na …..
De conjunctuurklok van het CBS meldt in januari: 'Het conjunctuurbeeld is in januari 2019 iets minder gunstig dan een maand eerder. Twee indicatoren wisselen van kwadrant. Het producentenvertrouwen gaat van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, en de groei neemt nu toe. Daarentegen schuiven de faillissementen van het oranje door naar het rode kwadrant. Deze indicator presteert nu onder zijn trend.'


Relatieve ontwikkeling faillissementen periode 1979 – 2018
Onze analyse baseerden wij op de CBS cijfers van het aantal faillissementen. Deze toonde en toont een tot nadenken stemmend vast patroon. De onderstaande grafiek is nu bijgewerkt t/m december 2018. Deze toont de stijging of daling van het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen in percentages ten opzichte van het voorgaande jaar (grijze lijn) en ten opzichte van vijf jaar eerder (gele lijn).  

Afbeelding 1 Artikel Cl (1)

 

Het patroon toont telkens circa vijf jaar met een stijgende trend en circa vijf jaar met een dalende trend. Het jaar 2018 is, ook op basis van de nu bekende informatie over het gehele jaar, het vijfde jaar van daling in een eventuele volgende cyclus. Kortom, op basis van deze analyse lijkt het dat in of rond 2019 weer sprake zou kunnen zijn van het begin van een nieuwe crisis.

Het patroon als voorbode voor de volgende crisis is licht sterker geworden
In 2015, 2016 en 2017 was sprake van een sterke daling van het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen van respectievelijk -21 %, -17% en -25%. In de media lazen we het bericht, dat het aantal was gedaald naar 3.144 in 2018 (2017 3.291), een daling van nog steeds -4%. Maar,  wanneer de kwartalen worden vergeleken is het beeld echt anders.

Q1 vertoonde nog een prima ontwikkeling. Q2 nam de daling af. In Q3 sprong het beeld op oranje. En in Q4 steeg het aantal met liefst 9,6% (825 t.o.v. 753). 

Afbeelding 2A Artikel Cl


Een beperkte selectie uit andere bronnen.
In het algemeen ontstaat inmiddels steeds meer het gevoel dat de conjunctuur wel eens kan omslaan. Potentiële katalysatoren zijn in sterk toenemende mate op het wereldtoneel.

Atradius publiceerde recent een grafiek met 'global insolvency growth'. De koptekst 'Insolvencies decline is beginning to turn around' behoeft geen nadere toelichting.

Bloomberg meldde langs een andere invalshoek een min of meer vergelijkbaar beeld. Zij vergeleken het verschil in twee- en tienjaarsrente uitgezet in de tijd. Het geschetste patroon is duidelijk.

 

Afbeelding 3 4 Artikel Kees

 

De volgende crisis…
Mensen met langjarige ervaring in restructuring situaties, in het bedrijfsleven of bij financiële instellingen hebben het eerder meegemaakt.

Zoals ook in juni 2018 geschreven: 'Niemand weet wat de katalysator zal zijn die de volgende crisis inzet'. Evenmin of de cyclus zich nu vanaf ca.1980 voor de vijfde keer zal manifesteren.

Historische resultaten en patronen kunnen echter wel tot nadenken stemmen.

nieuwsbrief