De volgende crisis komt er aan!?

Kees Lieve

 

Het verloop van het aantal faillissementen toont een tot nadenken stemmend vast patroon

Voorlopig nog hoogconjunctuur?

De conjunctuur beïnvloedt in hoge mate de bedrijfseconomische activiteiten van de meeste bedrijven. In de conjunctuurklok van het CBS wordt iedere maand de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur geregistreerd. Deze meldt in mei 2018: hoogconjunctuur. Het conjunctuurbeeld is opnieuw iets beter dan de voorgaande maand. Ondernemers zijn onder meer positiever over hun orderpositie en over de verwachte omzet. Vooral in de bouw en de groothandel zijn ondernemers optimistisch.

Al met al een rooskleurig beeld! Of moeten we wellicht toch even verder kijken?

 

Relatieve ontwikkeling faillissementen periode 1979 – 2018

Een nadere analyse op basis van CBS cijfers van het aantal faillissementen toont een tot nadenken stemmend vast patroon. Uiteraard houdt dit aantal mede verband met het in de loop van de jaren sterk toegenomen aantal bedrijven.

Daarom is in onderstaande grafiek de mutatie van het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen weergegeven in percentages ten opzichte van het voorgaande jaar (grijze lijn) en ten opzichte van vijf  jaar eerder (gele lijn).  

 

Grafiek 1 Artikel Kees

 

Een patroon als voorbode voor de volgende crisis

Opvallend is het duidelijke patroon dat zich in deze 40 jaar vier keer herhaalt. Eerst de huizencrisis begin 80'er jaren, in oktober 1987 de beurskrach (Black Monday) als start van de economische crisis begin jaren '90. Vervolgens de internetbubbel begin deze eeuw en dan weer vanaf september 2008 (Lehmann) de bankencrisis die zich met name manifesteerde in 2009 t/m 2013. En vervolgens 2019 -2023??

Het patroon toont telkens circa vijf jaar met een stijgende trend en circa vijf jaar met een dalende trend. Het jaar 2018 is het vijfde jaar van daling in een eventuele volgende cyclus. Kortom, op basis van deze analyse lijkt het dat er in of rond 2019 weer sprake zou kunnen zijn van een nieuwe crisis.

 

Aantal faillissementen periode 1979 – 2018

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen per jaar. De vier cycli tekenen zich ook hier duidelijk af.

 

Grafiek 2 Artikel Kees

 

Alles gaat nu toch goed?

De volgende crisis komt er aan?
Klopt dit wel in relatie tot de dagelijkse nieuwsberichten? Absoluut, de signalen van de huidige bedrijfseconomische situatie lijken wel erg op die in 2008.

Zo is er (weer) een euforische stemming in vrijwel alle sectoren van de economie in combinatie met toenemende (overspannen) prijsvorming van aandelen. Ook wordt er weer een grote bereidheid gesignaleerd bij financiers om kredieten en leningen te verstrekken tegen uiterst scherpe voorwaarden. Er is een groot aantal scale-/startups met forse groeiambities en zgn. 'burning rate' zonder (zicht op) winst.

Mensen met langjarige ervaring in het bedrijfsleven of bij financiële instellingen hebben het eerder meegemaakt. Economen waarschuwen voor economische conjunctuurcycli.

 

De volgende crisis…

Niemand weet wat de katalysator zal zijn die de volgende crisis inzet. Dat er genoeg denkbaar zijn is zeker. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Historische resultaten kunnen echter wel tot nadenken stemmen.

Het is aan u om het voorgaande wel of niet in uw toekomstplannen te betrekken. Geen aandacht besteden aan dit artikel of juist nu nadenken wat het effect van een volgende crisis kan zijn?
Eén ding is zeker, we hebben u er in ieder geval voor gewaarschuwd.

nieuwsbrief